Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi 2012. gada ceturtajā ceturksnī

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Otrdiena, 29 Janvāris 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Janvāris 2013 14:56

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi
2012. gada oktobrī, novembrī un decembrī

N.p.k.  Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
68. KP "Makšinova" rekonstrukcija Makšinova, Vīksnas pagasts 02.10.2012.
69. Dzīvojamās mājas, vasaras mājas, pirts un saimniecības būvniecība "Likteņdzirnas", Kubulu pagasts 02.10.2012.
70.  0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3292 Liepu iela, Balvu pilsēta, Kubulu pagasts 04.10.2012.
71.  0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3306 Egļuciems, Lazdulejas pagasts 04.10.2012.
72. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Kalēji", Kubulu pagasts 09.10.2012.
73. Noliktavas - angāra būvniecība "Atpūtas mājas", Kubulu pagasts 09.10.2012.
74. Elektrisko sakaru kabeļu rekonstrukcija Bērzkalnes pagasts 15.10.2012.
75. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Baznīcas iela 53, Balvi 18.10.2012.
76. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3389 F-2 Elkšņava, Bērzkalnes pagasts 30.10.2012.
77. 20 kV kabeļlīniju saites izveidošana starp T-3454, T-3562, T-3033 Balvi, Balvu pagasts 31.10.2012.
78. Šķūņa būvniecība "Kalnavecaine", Vectilžas pagasts 13.11.2012.
79. Nojumes būvniecība "Skaidnis", Balvu pagasts 13.11.2012.
80. Dīķis Kalna iela 19, Kalna iela 19A, Kubulu pag. 20.11.2012.
81. Palīgēkas būvniecība Brīvības iela 59A-9 Brīvības iela 59A-9, Balvi 27.11.2012.
82. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bērzu iela 3, Balvi 27.11.2012.
83. SIA Lattelecom abonenta pārslēgšana Vidzemes iela 32A, Balvi 27.11.2012.
84. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3415 Brīvības iela, Balvi 30.11.2012.
85. Garāža Daugavpils iela 7A, Balvi 05.12.2012.
86. Lauksaimniecības tehnikas novietne Briežkalni, Briežuciema pag. 19.12.2012.
87. Saimniecības ēka Rūķīši, Bērzpils pag. 20.12.2012.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei