Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi 2013.gadā

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Pirmdiena, 21 Oktobris 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 04 Decembris 2013 10:28
N.p.k Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
1. Dzīvojamā mājas un šķūņa būvniecība „Līgokrasts”, Kubulu pagasts, Balvu novads 08.01.2013.
2. Garāžas būvniecība „Karo dzirnavas”, Kubulu pagasts 08.01.2013.
3. 20 kV EPL rekonstrukcija līnijā BL-27 no TP-3167 līdz TP-3633 Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads 08.01.2013.
4. Tūrisma aktivitāšu veicināšanai teritorijas labiekārtošana „Paradīzes”, „Putni”, Bērzkalnes pagasts 22.01.2013.
5. Viesu nama būvniecība un teritorijas labiekārtošana Rūpniecības iela 6, Balvi 29.01.2013.
6. Kūts būvniecība „Ķirši”, Vīksnas pagasts 29.01.2013.
7. Saimniecības ēkas būvniecība Balvu iela 8, Kubuli,  Kubulu pagasts 29.01.2013.
8. Dzīvojamā mājas un šķūņa rekonstrukcija Daugavpils iela 27A, Balvi 29.01.2013.
9. Šķūņa būvniecība Verpuļeva Nr.282, Balvu pagasts 05.02.2013.
10. Dzīvojamās mājas būvniecība „Žubītes”, Briežuciema pagasts 13.02.2013.
11. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Verpuļeva Nr.506”, Balvu pagasts 13.02.2013.
12. Šķūņa būvniecība „Verpuļeva Nr.343”, Balvu pagasts 13.02.2013.
13. Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā Balvu pilsēta, Bērzkalnes pagasts, Balvu pagasts 26.02.2013.
14. Žoga būvniecība Tehnikas iela 5, Balvi 26.02.2013.
15. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija kopprojektā SIA „DOLO” Lazdulejas pagasts un Briežuciema pagasts 26.02.2013.
16. Saimniecības ēkas būvniecība un piena mājas rekonstrukcija „Akmeņsala”,  Krišjāņu pagasts 05.03.2013.
17. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Lauku iela 38, Balvi 05.03.2013.
18. Saimniecības ēkas būvniecība Alejas iela 4, Balvi 12.03.2013.
19. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Raiņa iela 10, Balvi 19.03.2013.
20. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Kastaņu iela 1, Kubuli, Kubulu pagasts 26.03.2013.
21. Pagraba būvniecība Tautas iela 20, Balvi 26.03.2013.
22. Noliktavas rekonstrukcija BIK-3, Kubuli, Kubulu pagasts 26.03.2013.
23. Garāžas būvniecība Stacijas iela 18, Balvi 02.04.2013.
24. 0.4 kv EPL rekonstrukcija pie T-3023 F-2 Celmene, Kubulu pag. 02.04.2013.
25. Dzīvojamās mājas būvniecība "Saulītes-1", Kubulu pag. 22.04.2013.
26. Dzīvojamās mājas būvniecība Daugavpils iela 1A, Balvi 02.05.2013.
27. Kūts un pagraba rekonstrukcija "Zemīte", Bērzkalnes pag. 02.05.2013.
28. Šķūņa un garāžas būvniecība "Iesalnieki", Briežuciema pag. 02.05.2013.
29. Saimniecības ēkas rekonstrukcija, Retro moto tehnikas entuziastu pulcēšanās vieta Krasta iela 3, Tilža 02.05.2013.
30. Noliktavas būvniecība "Vientuļnieki", Balvu pag. 21.05.2013.
31. Palīgēkas būvniecība Baznīcas iela 39 un Sporta iela 6, Balvi 21.05.2013.
32. Šķūņa un kūts būvniecība "Kurna", Vīksnas pag. 28.05.2013.
33. Tehnikas novietnes ar remontbedri būvniecība "Kalnāji", Bērzpils pag. 28.05.2013.
34. Ceļa Gobusala-Guznava posma rekonstrukcija Kubulu pag. 06.06.2013.
35. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bērzu iela 16, Balvi 06.06.2013.
36. Dīķa būvniecība "Celmi", Briežuciema pag. 06.06.2013.
37. Pirts būvniecība "Madariņas", Krišjāņu pag. 26.06.2013.
38. Iebraucamā ceļa izbūve Stacijas iela 34, Balvi 26.06.2013.
39. Palīgēkas būvniecība Kalna iela 3, Balvi 02.07.2013.
40. Pirts būvniecība 2.Ezermalas līnija 8, Balvi 02.07.2013.
41. Esošās ēkas rekonstrukcija Vidzemes iela 8, Balvi 09.07.2013.
42. Esošās saimniecības ēkas, kūts nojaukšana un palīgēkas būvniecība Skolas iela 47, Balvi 19.07.2013.
43. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Brīvības iela 86, Balvi 19.07.2013.
44. Palīgēkas būvniecība Brīvības iela 18, Balvi 30.07.2013.
45. Esošās ēkas rekonstrukcija par sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru Partizānu ielaa 3, Balvi 30.07.2013.
46. Brīvības un Tehnikas ielu rekonstrukcija ERAF projekta "Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka" Balvi 06.08.2013.
47. Autodarbnīcas būvniecība Bērzpils iela 52, Balvi 12.08.2013.
48. 0.4 kV EPL L-2 rekonstrukcija pie T-2343 Kubulu pagasts 13.08.2013.
49. Dzīvojamās mājas un kūts rekonstrukcija "Samtenes", Bērzkalnes pagasts 20.08.2013.
50. Saimniecības ēkas rekonstrukcija Skolas iela 79, Balvi 20.08.2013.
51. Pansionāts "Balvi" 0,4kV EPL rekonstrukcija Celmene, Kubulu pagasts 27.08.2013.
52. Tehnikas novietne-darbnīcas būvniecība "Ķirši", Krišjāņu pagasts 27.08.2013.
53. Saimniecības ēkas rekonstrukcija Vidzemes iela 5A, Balvi 03.09.2013.
54. 0,4 kV rekonstrukcija pie T-3452 Krasnagorka, Kubulu pagasts 03.09.2013.
55. Saimniecības ēkas būvniecība Krasta iela 6, Balvi 03.09.2013.
56. Saimniecības ēkas būvniecība Verpuļeva Nr.582, Balvu pagasts 10.09.2013.
57. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3354 F-2 N-1 Aussala, Briežuciema pagasts 10.09.2013.
58. Valsts nozīmes ūdensnoteces "Dzirla" rekonstrukcija Kubulu pagasts, Vīksnas pagasts 10.09.2013.
59. Valsts nozīmes ūdensnoteces "Dūrupe" rekonstrukcija Balvu pagasts 10.09.2013.
60. Valsts nozīmes ūdensnoteces "Žaugupe" rekonstrukcija Balvu pagasts 10.09.2013.
61. Esošās ēkas rekonstrukcija Ezera iela 3, Balvi 10.09.2013.
62. Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība Bērzpils iela 35a un Bērzpils iela 37a, Balvi 17.09.2013.
63. Esošās administatīvās ēkas rekonstrukcija Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pagasts 01.10.2013.
64. 0,4 kV rekonstrukcija pie T-3050 F-2, F-6 Darbnīcas, Tilža, Tilžas pagasts 10.10.2013.
65. Balvu novada Bērzpils ciema ūdensaimniecības sakārtošana Bērzpils, Bērzpils pagasts 11.10.2013.
66. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3390 Bērnudārzs, Vīksna, Vīksnas pagasts 15.10.2013.
67. 20 un 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3023 Celmene, Kubulu pagasts 30.10.2013.
68. Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība "Ezermalas", Balvu pagasts 12.11.2013.
69. Saimniecības ēkas būvniecība "Ķirši", Vīksnas pagasts 19.11.2013.
70. Dārza mājas būvniecība "Verpuļeva 552", Balvu pagasts 19.11.2013.
71. Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kubulu ciemā (Kurnā un Balvu stacijā) Kubuli, Kubulu pagasts 26.11.2013.
72. 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3021 F-2 Balvi, Balvu novads 26.11.2013.
73. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība Partizānu iela 35,  Balvi 26.11.2013.
74. Garāžas un malkas šķūņa būvniecība "Vecās parka mājas", Kubulu pagasts 03.12.2013.
75. Mēslu krātuve "Priedītes", Vectilžas pagasts 03.12.2013.
76. Pirts rekonstrukcija Bērzpils iela 57, Balvi 03.12.2013.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei