Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi 2014.gadā

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Otrdiena, 11 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 10 Novembris 2014 16:38

N.p.k.

Iesnieguma saņemšanas datums

Būves nosaukums / būvniecības veids

Adrese

PAU izsniegšanas datums

Būvprojekts iesniegts akceptēšanai

1.

02.01.2014.

Apkures sistēmas ierīkošana esošā siltumnīcā un vasaras siltumnīcas būvniecība / jaunbūve

Sporta iela 32, Balvi

09.01.2014.

 

2.

03.01.2014.

Kūts būvniecība / jaunbūve

"Spāres", Bērzkalnes pagasts

09.01.2014.

05.02.14.

3.

28.01.2014.

Balvu Valsts ģimnāzijas internāta rekonstrukcija

Dārza iela 2, Balvi

30.01.2014.

28.02.14. AK

4.

28.01.2014.

Balvu Amatniecības vidusskolas internāta rekonstrukcija

Vidzemes iela 28, Balvi

30.01.2014.

20.08.14.

5.

28.01.2014.

Balvu kultūras un atpūtas centra rekonstrukcija

Brīvības iela 61, Balvi

30.01.2014.

 

6.

30.01.2014.

Autoservisa būvniecība / jaunbūve

Stacijas iela 34, Balvi

30.01.2014.

 

7.

30.01.2014.

Garāžas un tehnikas stāvvietas būvniecība / jaunbūve

"Kalmes",  Kubulu pagasts

30.01.2014.

 

8.

30.01.2014.

Saimniecības ēkas būvniecība / jaunbūve

"Beiri", Briežuciema pagasts

30.01.2014.

04.04.14.

9.

10.02.2014.

Būvmateriālu un tehnikas novietnes laukuma būvniecība / jaunbūve

"Kalmes",  Kubulu pagasts

13.02.2014.

18.03.14.

10.

11.02.2014.

Elektroietaišu izbūvēšana / jaunbūve

"Verpuļeva", Balvu pagasts

13.02.2014.

 

11.

13.02.2014.

Saimniecības ēkas būvniecība / jaunbūve

"Priedītes", Kubulu pagasts

13.02.2014.

19.02.14.

12.

12.02.2014.

Mobilo sakarubāze / jaunbūve

Dārza iela 21, Bērzpils, Bērzpils pagasts

13.02.2014.

15.05.14.

13.

18.02.2014.

Dīķis / jaunbūve

"Ezeri", Vīksnas pagasts

20.02.2014.

 

14.

18.02.2014.

Meža ceļa "Bērzpils celš" būvniecība / jaunbūve

Bērzpils pagasts

20.02.2014.

 

15.

19.02.2014.

Lauksaimniecības ražotnes ēkas būvniecība / jaunbūve

"Arājs", Tilžas pagasts

20.02.2014.

09.05.14.

16.

25.02.2014.

Piebūves būvniecība / jaunbūve

"Gailīši", Vectilžas pagasts

27.02.2014.

21.03.14.

17.

27.02.2014.

Pirts rekonstrukcija un lapenes būvniecība

"Lazdurūči", Tilžas pagasts

27.02.2014.

 

18.

05.03.2014.

Saimniecības ēkas būvniecība / jaunbūve

Balvu iela 10, Kubuli, Kubulu pagasts

06.03.2014.

28.07.14.

19.

10.03.2014.

Saimniecības ēkas būvniecība / jaunbūve

"Olūti", Kubulu pagasts

13.03.2014.

24.04.14.

20.

12.03.2014.

Garāžas būvniecība / jaunbūve

Bērzu iela 8, Balvi

13.03.2014.

15.04.14.

21.

27.03.2014.

Mēslu krautuves būvniecība / jaunbūve

"Vērdiņi",  Balvu pagasts

27.03.2014.

 

22.

26.03.2014.

Šķūņa būvniecība / jaunbūve

"Ezerlīči", Tilžas pagasts

27.03.2014.

16.07.14.

23.

02.04.2014.

Dzīvojamās mājas būvniecība / jaunbūve

Ezermala-1 Nr.79, Balvi

03.04.2014.

 

24.

02.04.2014.

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts būvniecība

Baznīcas iela 44, Balvi

03.04.2014.

 

25.

01.04.2014.

Saimniecības ēkas rekonstrukcija

Miera iela 24, Balvi

03.04.2014.

 

26.

01.04.2014.

Lauksaimniecības šķūņa rekonstrukcija

"Rīdzinieki", Vectilžas pagasts

03.04.2014.

 

27.

02.04.2014.

Kūts rekonstrukcija un mēslu krātuves būvniecība

"Vecavotiņi", Vectilžas pagasts

03.04.2014.

28.07.14.

28.

03.04.2014.

Mēslu krautuves būvniecība / jaunbūve

"Vecrubeņi", Tilžas pagasts

03.04.2014.

04.08.14.

29.

04.04.2014.

Šķūņa būvniecība / jaunbūve

"Mednieki", Tilžas pagasts

10.04.2014.

02.06.14.

30.

09.04.2014.

Mēslu krautuves būvniecība / jaunbūve

"Volāni", Bērzpils pagasts

10.04.2014.

 

31.

09.04.2014.

Liepu ielas posma rekonstrukcija

Liepu iela, Balvi

10.04.2014.

16.07.14.

32.

14.04.2014.

Mēslu krautuves būvniecība / jaunbūve

"Līči", Kubulu pagasts

17.04.2014.

26.05.14.

33.

15.04.2014.

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība / jaunbūve

"Mālīši", Kubulu pagasts

17.04.2014.

18.08.14.

34.

17.04.2014.

Dravas mājas būvniecība / jaunbūve

"Salvijas", Bērzpils pagasts

17.04.2014.

 

35.

14.04.2014.

Spēļu zāles būvniecība / jaunbūve

Kalna iela 2, Balvi

17.04.2014.

07.07.14.

36.

15.04.2014.

Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības papildus darbi Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Zemgales plānošanas reģionos (Balvu pilsēta)

Balvu pilsēta

24.04.2014.

30.07.14.

37.

18.04.2014.

Katlumājas būvniecība un Bērzpils vidusskolas un internāta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pagasts

24.04.2014.

 

38.

28.04.2014.

Pirts būvniecība / jaunbūve

"Kažociņi", Kubulu pagasts

08.05.2014.

14.08.14.

39.

28.05.2014.

Kūts būvniecība / jaunbūve

"Lāčplēsis", Vīksnas pagasts

08.05.2014.

 

40.

28.05.2014.

Zivju audzētavas būvniecība / jaunbūve

"Staburags", Balvu pagasts

08.05.2014.

04.08.14.

41.

06.05.2014.

Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība / jaunbūve

"Līčezeri", Balvu pagasts

08.05.2014.

25.08.14.

42.

07.05.2014.

Tirdzniecības centra "Maxima" rekonstrukcija un autostāvvietas paplašināšana

Bērzpils iela 15, Balvi

08.05.2014.

07.07.14.

43.

05.05.2014.

Nojume smilšu glabāšanai / jaunbūve

Partizānu iela 57, Balvi

08.05.2014.

 

44.

05.05.2014.

Pirts būvniecība / jaunbūve

Partizānu iela 57, Balvi

08.05.2014.

16.06.14.

45.

10.05.2014.

Mēslu krautuves būvniecība / jaunbūve

"Putnu kalni", Bērzpils pagasts

15.05.2014.

 

46.

20.05.2014.

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Skolas iela 19, Balvi

22.05.2014.

 

47.

30.05.2014.

Skaidu granulu noliktava / jaunbūve

Pansionāta apbraucamā iela 1, Kubulu pagasts

06.06.2014.

 

48.

09.06.2014.

Mēslu krautuves būvniecība / jaunbūve

"Iesalnieki", Briežuciema pagasts

12.06.2014.

 

49.

11.06.2014.

Garāžas būvniecība / jaunbūve

"Ezerlīči", Balvu pagasts

12.06.2014.

 

50.

17.06.2014.

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

"Ausekļi", Krišjāņu pagasts

19.06.2014.

 

51.

17.06.2014.

Keramikas darbnīcas būvniecība / jaunbūve

"Laiviņas", Bērzpils pagasts

19.06.2014.

 

52.

17.06.2014.

Saimniecības un noliktavas ēkas būvniecība / jaunbūve

"Ceriņi", Bērzpils pagasts

19.06.2014.

18.08.14.

53.

20.06.2014.

Esošās administrācijas ēkas (kultūras nama) jumta rekonstrukcija

Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pagasts

26.06.2014.

 

54.

26.06.2014.

Noliktavas būvniecība / jaunbūve

"Alejas', Rubeņu ciems, Bērzkalnes pagasts

26.06.2014.

13.08.14.

55.

01.07.2014.

Graudu noliktavas-kalts būvniecība / jaunbūve

"Ievlejas", Tilžas pagasts

03.07.2014.

 

56.

01.07.2014.

Malkas šķūņa, sienas šķūņa, kūts, virtuves, garāžas, tehnikas novietnes un nojumes būvniecība / jaunbūve

"Pīlādžogas", Balvu pagasts

03.07.2014.

21.07.14.

57.

11.07.2014.

Malkas šķūņa būvniecība / jaunbūve

Ezera iela 4, Balvi

17.07.2014.

 

58.

17.07.2014.

Dzīvojamās mājas būvniecība / jaunbūve

"Ataugas", Kubulu pagasts

17.07.2014.

 

59.

17.07.2014.

Pirts būvniecība / jaunbūve

"Olūti", Kubulu pagasts

17.07.2014.

 

60.

22.07.2014.

Dzīvojamās mājas būvniecība / jaunbūve

"Egļumājas", Kubulu pagasts

28.07.2014.

 

61.

23.07.2014.

Preses tirdzniecības paviljons / jaunbūve

Brīvības iela 64A, Balvi

28.07.2014.

 

62.

24.07.2014.

Pirts būvniecība / jaunbūve

Mežniecības iela 3, Tilža, Tilžas pagasts

28.07.2014.

 

63.

24.07.2014.

Ceļa izbūve tehnoloģiskā proces nodrošināšanai

"" Lutinānu purvs", Briežuciema pagasts

28.07.2014.

21.08.14.

64.

23.07.2014.

Paukle (ŪSIK kods 42614:01) pik.06/00-109/87 gultnes renovācija

Bērzpils pagasts

28.07.2014.

 

65.

28.07.2014.

Dzīvokļa pārbūve / rekonstrukcija

Brīvības iela 66-17, Balvi

31.07.2014.

25.08.14.

66.

19.08.2014.

Mājražotāju virtuves būvniecība / jaunbūve

"Verpuļeva 335", Balvu pagasts

21.08.2014.

 

67.

19.08.2014.

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Brīvības iela 47, Tilža, Tilžas pagasts

21.08.2014.

 

68.

27.08.2014.

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Brīvības iela 31, Balvi

28.08.2014.

 

69.

28.08.2014.

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

Krasta iela 7, Kubuli, Kubulu pagasts

04.09.2014.

 

70.

28.08.2014.

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība

Vidzemes iela 9, Balvi

04.09.2014.

 

71.

29.08.2014.

Saimniecības ēkas būvniecība / jaunbūve

Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts

04.09.2014.

 

72.

23.09.2014.

Katlumājas būvniecība

"Lutināni", Briežuciema pagasts

25.09.2014.

 

73.

29.09.2014.

Atpūtas ēkas būvniecība

"Sindijas", Kubulu pagasts

30.09.2014.

 

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei