ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Janvāris 2018 08:46

nap 2020 esf ieguldijums

Šī gada 5.jūlijā Balvu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociāla fonda (ESF) "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) īstenošanas uzsākšanu.

Turpmākos trīs gadus Balvu novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kuri tiek finansēti no Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtiem līdzekļiem.

Projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" mērķis - uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Balvu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta īstenošanas laiks ir 2017. - 2019.gads.

Projekta finansējums EUR 163 371,00, kur Eiropas Sociālais fonds finansē 85% un valsts budžeta finansējums 15%.

Aktivitātes norisināsies visā Balvu novadā. Projekta darbības ir vērstas uz veselīga uztura popularizēšanu sabiedībā, fiziskām aktivitātēm, izglītojošiem pasākumiem atkarību mazināšanai, pasākumiem garīgās veselības mazināšanai, pasākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana sabiedrībā un slimību profilakses pasākumiem. Regulāri tiks rīkotas informatīvi izglītojošas nodarbības, tematiskās lekcijas, izveidotas slēpotāju, nūjotāju, vingrotāju, svara kontroles interesentu grupas, notiks peldēšanas nodarbības bērniem, fizioterapeita nodarbības izglītības iestādēs, vasaras nometnes, meistarklase u.c. pasākumi.

Projekta ietvaros plānots iegadāties dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītāju, daudzfunkcionālos svarus-ķermeņa muskulatūras mērītāju, soļu skaitītājus, ierīci glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī inventāru peldēšanas nodarbībām, interešu grupu nodarbībām (slēpotāju, nūjotāju, vingrotāju, svara kontroles).

Pielikumā ir pievienots projekta aktivitāšu darba plāns 2017.gadam, bet līdzīgas aktivitātes notiks gan 2018.gadā, gan 2019.gadā.

Finanšu un attīstības nodaļas projektu vadītāja
Irēna Začeva

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei