Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 11 Decembris 2018 16:57

ikvd nap2020 esf ieguldijums

tmb20181005150108Balvu novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 30. novembrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Balvu novada pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķis:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
  • Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 30.novembris. Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta un elektronisko adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam jābūt iesniegtam līdz 2018.gada 30.novembra darba dienas beigām (plkst.16.00), Balvu novada pašvaldībā, Balvos, Bērzpils 1A, 28.kabinetā, atbilstoši projekta nolikuma II sadaļai.
  • Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 14.12.2018.
  • Projekta īstenošanas termiņš - no 3 līdz 18 mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plānot ne ātrāk kā 2019.gada februārī.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv, http://www.pumpurs.lv/jauniesu-projekti/

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators: Linda Igaune,
T. 645224561 vai mob.tel.20282401
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Balvu novada pašvaldība
Bērzpils 1A, Balvi, Balvu novads, LV4501, 37.kabinets

Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.

NOLIKUMS

1. pielikums Balvu novada PMP vidēja termiņa plāns
2. pielikums Iesnieguma veidlapa
3. pielikums Sadarbības partnera apliecinājums
4. pielikums PMP apliecinājums
5. pielikums Vērtēšanas kritēriji

Metodika-vienreizējā maksājuma piemērošana
Metodoloģiskās vadlīnijas
Ministru kabineta noteikumi Nr.460
Prezentācija projekta pieteicējiem

tmb20181005150114

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei