“Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Tilžas kapi – Meteņi posma pārbūve”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Trešdiena, 26 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 08 Augusts 2017 17:15
Līguma priekšmets

“Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Tilžas kapi – Meteņi posma pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs
BNP 2017/43/ELFLA
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
26.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2017. plkst.10:30

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums
7.pielikums – Darbu apjomi
8.pielikums – Būvizstrādājumu kopsavilkums
9.pielikums – Būvprojekts
Lēmums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei