“Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Piektdiena, 25 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 12 Septembris 2017 16:54
Līguma priekšmets

“Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/47/ELFLA

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

25.08.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.09.2017. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums
7.pielikums – Darbu apjomi
8.pielikums – Būvizstrādājumu kopsavilkums
9.pielikums – Būvprojekts

Lēmums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi darbu apjomos)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei