Atklāts konkurss “Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 Augusts 2018 15:56
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/27/ELFLA

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

22.06.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.07.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "Rubate"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 250 426.18

Līguma izpildes termiņš

2018.gada 23.novembris

Pielikumi:

Nolikums
8.pielikums – Darbu apjomi
9.pielikums – Būvprojekts
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei