Informātikas metodiskā apvienība

Категория: Aktualitātes izglītībā
23.01.2018
Обновлено: 23.01.2018 15:43

22.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā informātikas metodiskās apvienības sanāksmē tikās deviņi Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu informātikas skolotāji.

Visi ar interesi vēroja datorgrafikas stundu 11.klasē „Animēto GIF attēlu veidošana, izmantojot programmu Adobe®Photoshop”, ko vadīja skolotājs Arnis Stucka. Informātikas skolotāji atzinīgi novērtēja kolēģa prasmi sadarboties ar izglītojamajiem, kā arī jauniešu patstāvīgā darba iemaņas un radošās idejas.

Rugāju novada vidusskolas skolotāja, MA vadītāja Iveta Arelkeviča iepazīstināja klātesošos ar projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” gūtajām atziņām par mācību satura izmaiņām tehnoloģiju jomā. Skolotāji bija iepazinušies arī ar pieejamo informāciju projekta vietnē www.skola2030.lv un izteica priekšlikumu, ka nepieciešams precizēt, kā, beidzot 3.klasi, skolēni būs sasnieguši plānoto rezultātu vairākās lielajās idejās (5., 6., 7., 8.) tehnoloģiju jomā. Šaubas radīja sasniedzamais rezultāts, kas tieši attiecas uz datoriku, lai gan to plānots mācīt no 4.klases.

Vēlāk skolotāji apsprieda informātikas olimpiādes 5.-7.klasēm nolikumu, precizēja, ka olimpiādē tiks piedāvāti 3 grupu uzdevumi: Teorētisko zināšanu pārbaudes tests (izpildes laiks – līdz 20 min); Tekstapstrādes lietotne (MS Word) + attēlu apstrāde + interneta lietošana; Izklājlapu lietotne (MS Excel) (2.un 3. daļas izpildes laiks līdz 2 stundām). Olimpiāde notiks 19. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā.

Iveta Arelkeviča – Informātikas MA vadītāja

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei