Atklāts konkurss ““Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība”

Категория: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
03.01.2018
Обновлено: 17.05.2018 14:38
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss ““Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

08.01.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.01.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 26.03.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "ĢL Konsultants"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 993 256.63

Līguma izpildes termiņš

12 mēneši

Pielikumi:

Nolikums
11.pielikums – Būvprojekts
12.pielikums – Darbu apjomi
Jautājumi un atbildes 08.01.2018.
Jautājumi un atbildes 12.01.2018.
Jautājumi un atbildes 19.01.2018.
Nolikuma grozījumi 19.01.2018.
Konsolidēts nolikums 19.01.2018.
Konsolidēti darbu apjomi 1.posmam
Konsolidēti darbu apjomi 2.posmam
Konsolidēti darbu apjomi 4.posmam
Jautājumi un atbildes 24.01.2018.
Nolikuma grozījumi 24.01.2018.
Konsolidēts nolikums 24.01.2018.
Jautājumi un atbildes 29.01.2018.
Jautājumi un atbildes 01.02.2018.
Nolikuma grozījumi 01.02.2018.
Konsolidēts nolikums uz 01.02.2018.
Jautājumi un atbildes 07.02.2018.
Jautājumi un atbildes 14.02.2018.
Konsolidēts 12.pielikums – Darbu apjomi ar zemes darbu sadalījumu atsevišķi ūdensvadam un kanalizācijai
13.pielikums – Latvenergo tehniskie noteikumi un izmaksu aprēķini
Konsolidēts nolikums uz 14.02.2018.
Nolikuma grozījumi 14.02.2018.
Jautājumi un atbildes 16.02.2018.
Jautājumi un atbildes 28.02.2018.
Jautājumi un atbildes 05.03.2018.
Nolikuma grozījumi 05.03.2018.
Konsolidēts nolikums 05.03.2018.
Konsolidēti darbu apjomi 05.03.2018.
Jautājumi un atbildes 08.03.2018.
Jautājums un atbilde 16.03.2018.
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei