Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR - 2018.gads

Категория: Iepirkumi
03.01.2018
Обновлено: 20.07.2018 08:49

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Līguma priekšmets

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

BNP 2018/33/ERAF

Atklāts konkurss “Būvdarbi īpašumā “Dižlazdas” projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.08.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/32

“Veloparka izbūve Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/31/ELFLA

“Būvuzraudzība Vīksnas pagasta, Krišjāņu pagasta un Bērzpils pagasta lauku ceļu posmu pārbūvei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/30/ELFLA

Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.08.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/29/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta un Bērzkalnes pagasta grants ceļu pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.07.2018. plkst.10:30 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/28

Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.07.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 07.08.2018. plkst.10:30

BNP 2018/27/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/26

“Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.07.2018. plkst.10:00

BNP 2018/25/ERAF

“Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde Balvu pamatskolai un Balvu Valsts ģimnāzijai projekta “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/24

“Transporta pakalpojumu sniegšana Balvu novada kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/23

“Balvu ezera krasta līnijas un pludmales labiekārtošanas darbi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/22

Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.06.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/21/ELFLA

“Būvuzraudzība lauku ceļu posmu pārbūvei Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/20/ERAF

“Būvdarbu būvuzraudzība ERAF projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.05.2018. plkst.10:30

BNP 2018/19/ERAF

Atklāts konkurss “Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana ERAF projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.05.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 30.05.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 13.06.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 20.06.2018. plkst.10:00

BNP 2018/18/ELFLA

Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada pagastos”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.05.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

BNP 2018/17/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa posma Golvari - Zosuļi un Balvu pagasta grants ceļa posma Naudaskalns - Ozolsala pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.04.2018. plkst.10:30

BNP 2018/16/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš no 0 km līdz 2.31 km pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.04.2018. plkst.10:00

BNP 2018/15

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.04.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 27.04.2018. plkst.10:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 11.05.2018. plkst.10:00

BNP 2018/14

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/13

Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvuzraudzība

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.03.2018. plkst.10:30

BNP 2018/12

Atklāts konkurss “Balvu stadiona ģērbtuvju ēkas pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/11

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā no 2018.gada līdz 2020.gadam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2018. plkst.10:00

BNP 2018/10/ELFLA

„Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža 1.061 km posmā pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.02.2018. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS MAIŅU

BNP 2018/9

Atklāts konkurss “Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana Balvu novadā 2018.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.03.2018. plkst.10:00

ATKLĀTS KONKURSS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3.DAĻĀ, 6.DAĻĀ, 7.DAĻĀ, 11.DAĻĀ, JO ŠAJĀS DAĻĀS NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS.

ATKLĀTS KONKURSS PĀRTRAUKTS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 12.DAĻĀ FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/8

Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.03.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.04.2018. plkst.10:00

BNP 2018/7

Ielu ikdienas uzturēšana Balvu pilsētā 2018.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.02.2018. plkst.10:30

BNP 2018/6/ELFLA

Balvu novada Bērzkalnes pagasta grants ceļa Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANSĒJUMA TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2018/5/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma – Bankas ceļa posms no 0 km līdz 1.9 km pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.02.2018. plkst.10:00

BNP 2018/4

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos, Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA (nav neviena iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša piedāvājuma)

BNP 2018/3

Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepareizi aizpildīts paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzība biroja Publikāciju vadības sistēmā)

BNP 2018/2

Atklāts konkurss ““Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.01.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.02.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.02.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 26.03.2018. plkst.10:00

BNP 2018/1

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā 2018.gadā

 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.01.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (vienīgais pretendents izslēgts no dalības iepirkumā)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei