Turpinās darbs pie projekta sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Kategorija: Sociālā un veselības aprūpe
Piektdiena, 22 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Marts 2019 13:45

nap 2020 esf ieguldijums

Izmēģinājumprojekta pirmais 6 mēnešu periods ir noslēdzies. Lai bērni un viņu vecāki varētu turpināt saņemt sabiedrībā balstītus sociālos (turpmāk-SBS) pakalpojumus izmēģinājumprojekta otrajā periodā, februārī tika veikta atkārtota vajadzību izvērtēšana, pēc kuras tika sastādīti atbalsta plāni. Izvērtēšanas komandā bija šādi speciālisti - fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs, logopēds un sociālais darbinieks u.c. pēc nepieciešamības.

Izvērtēšanas komanda noteica kopīgus mērķus, izveidoja SBS pakalpojumu sarakstu nākamajam periodam prioritārā secībā, speciālisti izvēlējās tos SBS pakalpojumus, kas pēc izvērtēšanas komandas viedokļa deva vislielāko pievienoto vērtību un norādīja SBS pakalpojumu saņemšanas intensitāti. Arī vecāki piedalījās pakalpojuma noteikšanas procesā, saranžējot tos savā prioritārā secībā, veidojot kopējo SBS pakalpojumu sarakstu, kas nozīmē, ka vecāku līdzdalība pakalpojuma apjoma noteikšanā, kas ir ļoti būtiska individuālā budžeta modeļa iezīme, netiek skatīta tikai kā formalitāte, bet kā iespēja un pienākums vecākiem piedalīties atbalsta plāna sastādīšanā un īstenošanā. Izvērtēšanas komandas speciālisti atzina, ka ir izmainījusies bērnu funkcionēšana, uzvedība, iesaistīšanās mērķtiecīgās nodarbēs, kā arī ģimenes psihoemocionālais fons ir izmainījies saņemot pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai.

Pēc vajadzību definēšanas, sociālais darbinieks kopā ar vecākiem piesaistīja vēlamos pakalpojumu sniedzējus. Šajā periodā bērniem un vecākiem ir iespēja saņemt 20 dažādus SBS pakalpojumus.

Īstenojot izmēģinājumprojektu tika identificēti tādi pakalpojumu saņemšanas riski kā pakalpojumu sniedzēju un speciālistu trūkums tuvu bērna dzīvesvietai vai neesamība pašvaldības teritorijā, lielais attālums, kas jāmēro līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, piemēram, lai saņemtu audiologopēda, uztura speciālista vai ergoterapeita konsultācijas. No projekta līdzekļiem nepieciešamības gadījumos tiek apmaksāti degvielas izdevumi, lai klienti ar privāto transportu nokļūtu uz pakalpojumu saņemšanas vietām Rīgā, Valmierā vai citur.

Vecāki, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, atzinīgi novērtē iespēju saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, asistenta pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu mājās un institūcijā, kā arī saņemtā atbalsta pozitīvu ietekmi uz bērna un ģimenes dzīves kvalitāti.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei