Noslēgusies Lielā Talka

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 24 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2017

Lielās Talkas dienā šajā gadā laiks nepavisam nelutināja. Reizēm spīdēja saule, bet pārsvarā slapjš sniegs, vējš, lietus – tas viss tika piedzīvots, tomēr drosmīgākie talkotāji pulcējās, lai pabūtu kopā, pastrādātu un apkārtējo vidi padarītu tīrāku.

Lasīt tālāk ...


Vjačeslava Kirjanova piemiņas kauss 2017

Drukāt
Kategorija: Balvu Sporta skola
Pirmdiena, 24 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2017


Bibliotēkas nakts Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas “Baltā grāmata” zīmēs

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 24 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2017

Nu jau septīto gadu pēc kārtas Balvu Centrālajā bibliotēkā norisinājās Bibliotēkas nakts aktivitātes. Kā pastāstīja bibliotēkas direktore Ruta Cibule, pasākuma mērķis ir pievērst cilvēkus kāda konkrēta autora darbam. Tā kā šogad Jānim Jaunsudrabiņam aprit 140 gadi, tad izvēlēta viņa “Baltā grāmata”, kurā ir apkopotas mazā Janča bērnības atmiņas. Atbilstoši stāstiem no šīs grāmatas, bibliotēkā bija izveidotas radošās darbnīcas, pavisam trīspadsmit. Izpalika vien skrituļošana, jo 21.aprīlis, iespējams, lai pielāgotos Bibliotēkas nakts tēmas izvēlei, pienāca balts un sniegots.

Lasīt tālāk ...


Uz apbalvojumu “Laiks Ziedonim 2017” Tautsaimniecībā pretendē Edžus Ķikusts no Bērzkalnes pagasta

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 21 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2017

Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma “Laiks Ziedonim 2017” nominanti Tautsaimniecībā. Šogad tautsaimniecības nominācijā „Zemi es mācos” uz laureāta titulu pretendē pieci uzņēmēji, tostarp Edžus Ķikusts no Bērzkalnes pagasta.

Nominācijā «Zemi es mācos» 2017. gadā cildinās Latvijas cilvēkus, kuri mācījušies, strādājuši, stažējušies ārvalstīs un šīs zināšanas un prasmes iegulda Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Laureāts tautsaimniecības nominācijā tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3.maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, ziņo Imanta Ziedoņa fonda «Viegli» komunikācijas projektu vadītāja Kristīne Tjarve.

Edžus Ķikusts– z/s “Ķermis” saimnieks no Bērzkalnes pagasta Balvu novadā, viņa saimniecībā pašlaik mīt 157 aitas.

Lasīt tālāk ...


Pansionātam “Balvi” 40 gadi!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 20 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2017

Darbs nosver katru mūsu mūža dienu,

Darbā pārbauda, vai esi liels vai sīks.

Un dievišķīgs ir mirklis, kad caur to redzi,

Ka esi ļaudīm ļoti vajadzīgs.

(K.Apškrūma)

Ar Lieldienu atskaņām, dziesmām, dejām, skečiem un dzeju tika atzīmēta pansionāta “Balvi” 40 gadu jubileja, kurā piedalījās pansionāta iemītnieki un kupls pulks ciemiņu.

Svinību ievadā uzrunu teica pansionāta direktore Jana Komane, kura izteica prieku par sanākušajiem bijušajiem darbiniekiem, atbalstītājiem un visiem klātesošajiem.

Lasīt tālāk ...


Balvos notiks iedzīvotāju un jauniešu forums

Drukāt
Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Ceturtdiena, 20 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Aprīlis 2017

Biedrība „RITINEITIS” uzsākusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” īstenošanu (līg. nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09).
Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem.
Projekta uzdevumi: iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana Balvu un Viļakas novados, iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana, kā arī iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem.

 

Lasīt tālāk ...


Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem

Drukāt
Kategorija: Lauksaimniecība
Trešdiena, 19 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2017

Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus.

Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.

Lasīt tālāk ...


A/S “Balvu Enerģija” akcionāru sapulcē tiek uzdots samazināt tarifu

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 18 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2017

13.aprīlī notika A/S “Balvu Enerģija” akcionāru sapulce, kuras laikā tika pārrunāts iepriekšējā laika periodā paveiktais, kā arī izteikti ierosinājumi un prognozes par nākotnē veicamajiem darbiem.
Tā kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija gada pārskata apstiprināšana, tad sanāksmes sākumā valdes priekšsēdētājs Aivars Zāģeris izklāstīja, kādi lielākie darbi ir paveikti, esošo situāciju saistībā ar darbiniekiem, parādniekiem (personām, kuras nav norēķinājušās par saņemto apkures pakalpojumu), veiktajiem remontdarbiem. Atzīmēja, ka jāparedz līdzekļi siltumtrases posma siltināšanas darbiem, lai samazinātu siltuma zudumu. Priecē, ka uzņēmumam, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šobrīd nav parādu un pašu kapitāls ir lielāks par pamata kapitālu.
Raugoties nākotnē un domājot par prognozēm, tiek gaidītas iespējas, lai varētu piedalīties Eiropas Savienības projektos un gūt līdzfinansējumu, kā rezultātā varētu nodrošināt A/S “Balvu Enerģija” attīstību.
A/S “Balvu Enerģija” lielākais akcionārs ir Balvu novada Dome, kuru pārstāv tās priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Pēc gada pārskata analīzes, domes priekšsēdētājs uzdeva uzņēmumam samazināt siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Balvu pilsētā līdz 50 EUR/MWh (esošais tarifs ir 51,51 EUR/MWh). Lai izpildītu šo priekšlikumu, uzņēmumam visdrīzākajā laikā būs jāizvērtē iespējas un jāveic aprēķini.
 


Lielā talka jau šajā sestdienā - 22.aprīlī!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2017

Kā jau katru pavasari, arī šajā gadā notiks Lielā Talka gan Balvu pilsētā, gan Balvu novada pagastos. Šī pasākuma mērķis ir ne tikai uzkopt savu pagalmu, pagastu, pilsētu, novadu, bet arī padomāt par saviem paradumiem un arī ikdienā rūpēties par vides tīrību.

Lasīt tālāk ...


Apsveikums Lieldienās!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Aprīlis 2017


Aicinām apmeklēt Lieldienu pasākumus Balvu pilsētā un novadā!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 12 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Aprīlis 2017

 

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpg


Lieldienu dievkalpojumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Aprīlis 2017

Romas katoļu draudzēs

Balvu pilsētā: 13.aprīlī – Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise plkst.18:00; 14.aprīlī – Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums plkst.15:00; 15.aprīlī – Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigīlija, Lieldienu ēdienu svētīšana plkst.10.00, un plkst. 15.00 pēc Vigīlijas sv.Mises; 16.aprīlī – Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki (pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums – Euharistiskā procesija) plkst.8:00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšanas) un plkst.11:00; 17.aprīlis - Otrās Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki - Sv.Mises plkst. 8.00 un plkst.11.00; 23.aprīlis – Lieldienu II svētdiena – Kunga Žēlsirdības svētdiena , Sv.Mises plkst.8.00 un plkst.11.00; 30.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mises plkst.8:00 un plkst.11:00.

Lasīt tālāk ...


Aicinām izteikt viedokļus

Drukāt
Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Trešdiena, 12 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2017

Šogad aprit 500 gadi, kopš Mārtiņš Luters aizsāka reformāciju, kas radīja plašas pārmaiņas baznīcā un sabiedrības dzīvē kopumā.

Reformācijas 500 gadu jubilejas pasākumi 2017.gadā notiek visā pasaulē, arī Latvijā tiek rīkotas izstādes, konferences un citi pasākumi.

Šī notikuma kontekstā ceļa posmu no Bērzpils ielas līdz Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes namam tiek plānots nosaukt par Mārtiņa Lutera ielu.

Iedzīvotāji, aicinām izteikt viedokļus rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai ievietojot savu komentāru Balvu novada pašvaldības (Bērzpils iela 1A, Balvi) 1.stāva kastītē ar nosaukumu “Ieteikumiem Balvu novada pašvaldībai” līdz šī gada 8.maijam.


Informācija par kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību un Balvu novada vēlēšanu komisijas darba laikiem konsultāciju sniegšanai un kandidātu sarakstu pieņemšanai 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 11 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2017

Kandidātu sarakstu iesniegšana notiks no 2017.gada 14.aprīļa līdz 2017.gada 24.aprīlim.

Balvu novada vēlēšanu komisija no 2017.gada 14.aprīļa līdz 2017.gada 24.aprīlim strādās:

1)      17.04.2017.(pirmdiena) no plkst. 9.00 līdz 14.00;

2)      19.04.2017. (trešdiena) no plkst. 9.00 līdz 14.00;

3)      21.04.2017. (piektdiena)  no  plkst. 15.00 līdz 19.00;

4)      24.04.2017. (pirmdiena) no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Lasīt tālāk ...


No 11.aprīļa var pieteikties platību maksājumu saņemšanai

Drukāt
Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 11 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2017

Lauku atbalsta dienests informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016.gadā.

Lasīt tālāk ...


Pārceltā darba diena Balvu novada pašvaldības iestādēs

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 11 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs tiek pārcelta 2017.gada 5.maija (piektdiena) darba diena uz 2017.gada 13.maiju (sestdienu), pamatojoties uz LR Darba likuma 133.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, LR Ministru Kabineta 2016.gada 15.jūnija rīkojuma Nr.342 “Par darbdienas pārcelšanu 2017.gadā” 2.punktu.


Balvu novada Domes sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2017

2017.gada 13.aprīlī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Seminārs Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2017


Saņem konkursa “Labākais sociālais darbinieks 2016” apbalvojumu

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 07 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2017

Marta mēnesī Rīgā, Latviešu biedrības namā, svinīgā ceremonijā tika apbalvoti labākie sociālie darbinieki Latvijā, kuri noteikti konkursā “Labākais sociālais darbinieks 2016”.
Balvu nominācijā “Iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks” saņēma Balvu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Kristīne Novika. Kristīnei tika pasniegts koka balva – “Četrlapu āboliņš”, Labklājības ministrijas Atzinības raksts, kā arī naudas balva - Galactico dāvanu karte 400 EUR vērtībā.

Lasīt tālāk ...


Balvu KAC dziedošo kolektīvu koncerts jau sestdien

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 07 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2017


1.aprīļa “Prieka tūre”!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 05 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 05 Aprīlis 2017

Nu jau otro pavasari pēc kārtas Balvu stadionā bija manāmas patiešām kolorītas sievietes un ne mazāk krāšņas automašīnas. Kaut arī sieviešu rallijs notika 1.aprīlī – viss bija pa īstam. Sacensības ilga gandrīz visu dienu, kuru laikā bija jāveic ap 250km, jāpiedalās vairāk nekā 30 kontrolpunktos, lai izpildītu amizantus, sarežģītus un zināšanas prasošus uzdevumus.

Lasīt tālāk ...


Deju kopa “Rika” atrāda savus tērpus

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 04 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 05 Aprīlis 2017

Akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros 31.martā Balvu Novada muzejā notika sarīkojums “Rika dižojas”, kurā klātesošajiem tika atrādīts jaunais 18.gs. Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts. Tērpu komplektus dejotājiem gatavoja biedrība “Ludzas amatnieks”, pēc J.K.Broces zīmējumiem.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas