Skolēnus aicina pieteikties konkursa Gardēžu klase 2. sezonai

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 20 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2017

Turpinot izglītot Latvijas skolu jauniešus par veselīgu un sabalansētu uzturu un motivējot ikdienā gatavot veselīgas maltītes, Rimi aicina skolēnus pieteikties konkursa Gardēžu klase 2. sezonai. Plānots, ka šoruden konkursa ietvaros noritēs divreiz vairāk meistarklašu, kurās veselīgu maltīšu gatavošanai skolēnus iedvesmos gan pazīstamo ēst gatavošanas ekspertu - Rimi Gardēžu – komanda, gan Latvijas jauniešiem zināmas Youtube zvaigznes – vlogeres Evelīna Pārkere un Laurlaacis.

Lasīt tālāk ...


Vides izglītība - pētniecisko pratību veicinātāja

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 14 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Septembris 2017

SIA “ZAAO” (ZAAO) arī šajā mācību gadā aicina izglītības iestādes apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, sekmētu interesi par dabas procesiem un iešanu dabā.

Lasīt tālāk ...


Krāsaini, filozofiski, emocionāli un radoši lidojumi V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa laureātu darbos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 13 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Septembris 2017

Siltā septembra pēcpusdienā mākslas cienītāji pulcējās Balvu Sakrālās kultūras centrā, kur tika godināti Balvu Mākslas skolas, NVO “SAVI”, biedrības “Radošās Idejas”, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Balvu novada pašvaldības organizētā V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Dažādā pasaule” 2017 „Nacionālās vērtības” laureāti. To vidū bija arī Balvu Mākslas skolas audzēkņi.

Lasīt tālāk ...


Spēļu vakars Balvu Bērnu un jauniešu centrā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2017

Balvu Bērnu un jauniešu centra nedēļas nogali iešūpoja iniciatīvu centra jaunieši, spēlējot dažādas spēles, jo vakara tēmas nosaukums bija “Spēļu vakars”. Jauniešiem interesē gan prātu asinošas, gan jautrību izraisošas un sacensības garu rosinošas spēles.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas izglītības iestāžu vadība tiekas pirmajā sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2017

2017.gada 5.septembrī uz pirmo sanāksmi pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi un pedagogu pārstāvji no skolām.

Sapulcē piedalījās un pedagogus uzrunāja IKSP vadītāja Inta Kaļva, novēlot veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu, nenoliedzot, ka tas būs darbīgs un, gaidot jaunās izglītības reformas, grūts.

Darba dienas gaitā pirmsskolas darba speciāliste Lija Bukovska prezentēja, atskatījās un analizēja iepriekšējā gadā paveikto, kā arī pedagogi diskutēja, izvirzot uzdevumus un galvenās jomas jaunā mācību gada darba plāna sastādīšanai.

Lasīt tālāk ...


Dabai pietuvināta vides izglītība

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 06 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

skudra urda plava

Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties vides saudzēšanā un meklēt risinājumus, kā ar savu rīcību var ietekmēt dabas procesus, kā arī izprast ikdienas paradumu maiņas nozīmi.

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” ZAAO piedāvā licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas ar praktisku darbošanos, RAAC “Daibe” teritorijas apskati un došanos dabā. Mācību programmā ietvertas četras tēmas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, atkritumu samazināšanas un otrreizējās pārstrādes iespējām, kā arī par ilgtspējīgu attīstību un “Nulles atkritumu” konceptu.

Lasīt tālāk ...


Vēstures skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 05 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2017

2017.gada 30.augustā Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu astoņi vēstures skolotāji tikās gadskārtējā metodiskās apvienības sanāksmē, lai pārrunātu iepriekšējā mācību gada rezultātus, kā arī izvirzītu vadlīnijas jaunajam mācību gadam kompetenču izglītības kontekstā. Metodiskās apvienības vadītāja Irēna Šaicāne saviem kolēģiem parādīja sagatavoto foto prezentāciju par Vēstures Skolotāju biedrības (VSB) Vasaras dienām Balvos no 1.-3. augustam, kad 96 Latvijas vēstures skolotāji iepazinās gan ar Ziemeļlatgales vēsturi, gan tika spriests un debatēts par jauno mācību saturu vēsturē. Lai gan joprojām vēl daudz neskaidrību, taču katram no mums ir iespēja mainīties, domāt radoši un atbildīgi. Vēsturi mācot, uzsvars liekams ne tikai uz lasītprasmi, bet gan uz tekstpratību, gan domāšanu un radošumu, gan caurviju prasmēm, gan sadarbību ar citu priekšmetu skolotājiem, izmantojot digitālās prasmes, kā arī balstoties uz katra skolēna un skolotāja pašizziņu un pašvadību.

2017.gada 17.oktobrī Tilžas vidusskolā un Tilžas internātpamatskolā starpnovadu vēstures skolotājiem notiks mācību seminārs, kura ietvaros tiks apmeklētas Tilžas apkārtnes vēsturiskās vietas.


Veiksmīgu jauno mācību gadu novēl Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 31 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

iks apsveikums 1 septembri


Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC) aicina apmeklēt speciālistu konsultācijas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

Mīlestība – tā ir viena no galvenajām cilvēciskajām vajadzībām. Katram no mums neatkarīgi no vecuma ir nepieciešama sajūta, ka esam mīlēti, saprasti, vajadzīgi. Un bērns bez mīlestības vispār nevar normāli attīstīties un augt. Visiem vecākiem gribas redzēt savs bērnus laimīgus, veselīgus, veiksmīgus, taču dzīve nav bez grūtībām un problēmām. Un tad ir svarīgi meklēt un saņemt palīdzību, atbalstu pie speciālistiem, kas var būtiski ietekmēt bērna dzīves kvalitāti.

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta cents (BIIAC) domāts vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem, ikvienam, kurš rūpējas un mīl savu bērnu. BIIAC mērķis ir sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, kā arī koordinēt iekļaujošas izglītības darbu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Centrs ir atvērts un laipni uzņem arī citu novadu vecākus un bērnus. Ik dienu tiek sniegts atbalsts ļoti daudziem gan Balvu pilsētā dzīvojošiem, gan novada pašvaldību bērniem, kam ir izglītības programmas apguves grūtības – mācīšanās traucējumi, uzvedības problēmas, skaņu izrunas grūtības vai valodas traucējumi. BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) piedāvāto pakalpojumu amplitūda ir plaša:

Lasīt tālāk ...


Vasaras nometne “Kusties – esi vesels!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Augusts 2017

img 001

No 12.-18.augustam lieliskajās Balvu Valsts ģimnāzijas internāta telpās 20 jaunieši vecumā no 12-15gadiem bija nodarbināti vasaras diennakts nometnē "Kusties-esi vesels!". Šo nometni organizēja Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja ESF projekta "Pasākumi vietējās sadarbības veselības veicināšanai Balvu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/050 projekta ietvaros. Nometnē radoši, ar aizrautību strādāja un ar savām zināšanām dalījās pedagogi Arnis Voika, Vjačeslavs Gamazins, Imants Kairišs un mediķe Ilze Kozlovska, bet četras reizes dienā dalībniekus garšīgi paēdināja Dz.Sērmūkšas individuālā uzņēmuma "VALDOGS" komanda.

Lasīt tālāk ...


Paplašināts Jauniešu garantijā apgūstamo profesiju un reflektantu loks

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 23 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 23 Augusts 2017

jg absolvente anzelika matilevica

Jauniešu garantijas vasaras uzņemšanā būtiski paplašinātas mācību iespējas – tagad profesionālās izglītības iestādes piedāvā arī 1,5 gada laikā apgūstamās profesijas un programmā var pieteikties arī nodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem. Par izmaiņām Jauniešu garantijā pagājušajā nedēļā lēmusi valdība, vienlaikus pagarinot vasaras uzņemšanu līdz septembra beigām un paredzot arī ziemas uzņemšanu.

Lasīt tālāk ...


„Nikodema Rancāna Gada balva 2017” – konkurss izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 21 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2017

Pieminot monsinjora Nikodema Rancāna daudzveidīgo pedagoģisko un sabiedrisko darbību, Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju līdz 12.septembrim aicina pieteikt izcilākos pedagogus vairākās nominācijās: par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē; par inovācijām izglītības procesā; par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai; par veiksmīgāko pedagoga debiju.

Pretendentus, aizpildot pieteikuma anketu, var pieteikt skolas vai augstākās izglītības iestādes, skolēnu un studējošo pašpārvaldes, vecāku komitejas, kā arī biedrības un nevalstiskās organizācijas.

Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija šogad notiks Viļānu kultūras namā.

Vairāk informācijas konkursa nolikumā!


Augusta konference “Pārliecība, vērtības un kompetences izglītībā” Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 17 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Augusts 2017

Šī gada 30.augustā Balvu Valsts ģimnāzijā notiks Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības darbinieku, izglītības iestāžu vadības komandu, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju, pedagogu konference “Pārliecība, vērtības un kompetences izglītība”.

Konferencē uzstāsies Anita Pētersone (LU Alūksnes filiāles vadītāja), lektors Rolands Ozols (biedrības Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs”), kā arī notiks meistardarbnīcas bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas skolotājiem un darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās.

KONFERENCES PROGRAMMA


Vasaras nometne “Kusties – esi vesels!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 15 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Augusts 2017

img 002

12. augustā Balvu Valsts ģimnāzijas internātā uzsāka darbu vasaras diennakts nometne ,,Kusties-esi vesels!”. Tajā ar dažādām fiziskām aktivitātēm, uzlabojot savu veselību, līdz 18.augustam būs nodarbināti pusaudži vecumā no 12-15 gadiem. Šo nometni organizē Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja ESF projekta ,,Pasākumi vietējās sadarbības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/050 projekta ietvaros. Nodarbības un brīvā laika aktivitātes ir ar dažādu sporta veidu elementiem- volejbolu, basketbolu, futbolu, vieglatlētiku, tūrismu, peldēšanu. Teorētiskās nodarbības par pirmo palīdzību, veselīgu uzturu, brīvā laika plānošanu, sporta vēsturi.

nap 2020 esf ieguldijums
ESF projekts“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/050

Lasīt tālāk ...


Latviešu valodas aģentūras rīkotie kursi pirmsskolas skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 14 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Augusts 2017

img 003

2017.gada 8. un 9.augustā Balvos notika Latviešu valodas aģentūras rīkotie un finansētie pedagogu profesionālās pilnveides 12 stundu kursi pirmsskolas pedagogiem. Savu kompetenci par tēmu “Latviešu valodas un mācību satura integrēta apguve pirmsskolā”, varēja paaugstināt 25 Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas skolotāji. Savā pieredzē un aktualitātēs par latviešu valodas apguvi pirmsskolā dalījās lektore, latviešu valodas skolotāja Inese Eglīte.

Lasīt tālāk ...


Balvos trīs dienas viesojās vēstures skolotāji no visas Latvijas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Augusts 2017

img 003

Ar Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājas Irēnas Šaicānes gādību, Balvos trīs dienas, no 1.-3.augustam, ciemojās gandrīz simts vēstures skolotāju biedrības pārstāvji, kuri pulcējas Vasaras dienās Balvos. Pasākuma tēma bija „Ziemeļlatgales vēsture kompetencēs balstītas izglītības kontekstā”.

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere Vasaras dienu atklāšanā pateicās skolotājai Irēnai Šaicānei par ieguldīto darbu: „Irēna ir cilvēks, katrā skolā tādi ir, kura Latvijā nes ne tikai Balvu ģimnāzijas, bet arī Balvu novada un pilsētas vārdu. Ļoti, ļoti enerģiska, ļoti kompetenta un ļoti zinoša skolotāja. Paldies tieši Irēnai, jo viss, kas notiks šajās trīs dienās, tas nav direktora, tas nav skolas vadības, tas ir tieši Irēnas veikums un darbs. Viņa ir 5.kvalitātes pakāpes autore, vairāku grāmatu autore, viņa ir tas brīnums, kura liek tecēt ģimnāzijas ikdienai košāk, tālāk un atpazīstamāk!”

Lasīt tālāk ...


Bērzpils vidusskola uzņem audzēkņus bezmaksas tālmācības programmās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 06 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūlijs 2017

berzpils vsk uznemsana

Tev nav laika katru dienu apmeklēt skolu? Iespējams, Tu ikdienā strādā, audzini bērnu vai esi ārzemēs. Tev tiek piedāvāta iespēja mācīties no attāluma!

Bērzpils vidusskola uzņem audzēkņus BEZMAKSAS tālmācības programmās:

  • pamatizglītības iegūšanai (7.-9.klasē),
  • vidējās izglītības iegūšanai (10.-12.klasē).

Skola uzņem arī izglītojamos mācībām klātienē:

  • pirmsskolas;
  • pamatizglītības;
  • speciālās pamatizglītības;
  • vispārējās vidējās izglītības programmmās.

Skolai ir internāts ar bezmaksas ēdināšanu.

Atceries, ka ikvienam, bez vecuma ierobežojuma, ir tiesības iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību!

Informācija: t.26188635, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Informācija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Alūksnes filiāles studentiem!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Jūlijs 2017

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 164 "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju", akadēmija ir pievienota Latvijas Universitātei, tajā skaitā arī Alūksnes filiāle.

Esošajiem RPIVA studentiem saglabājas visi tie paši nosacījumi un garantijas, kas bija iepriekš, tajā skaitā studiju programmas, studiju maksas, studiju kredīti un studiju dienas.

2017./2018. gada jaunajiem, 1.kursa topošajiem, studentiem tiek piedāvātas tās pašas studiju programmas, kādas šobrīd tiek piedāvātas filiālē, arī studiju maksas saglabājas iepriekšējās.

Studentu uzņemšana 1. kursā turpinās līdz 14.augustam.

Vecāko kursu studenti šobrīd pārslēdz līgumus ar Latvijas Universitāti.

Latvijas Universitāte arī turpmāk piedāvās dažādus tālākizglītības kursus reģiona iedzīvotājiem.

Par Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles direktori arī turpmāk strādās Anita Pētersone un par biroja administratori Ligita Zaķe.


Nāc studēt Rīgas valsts tehnikumā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 28 Jūnijs 2017

rvt vairak neka izglitiba


BPVV-izglītība Tavai izaugsmei!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 21 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Jūnijs 2017

http://www.balvi.lv/images/afisa/06-21_XtKAazPSiOVA5GCfxvKOU0WgnK7gR2Po.jpg


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei