Svētkos sveic Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 17 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Novembris 2017

Apsveikums_Aktualitātēs izglītībā.jpg


Izglītības un zinātnes ministrija izsludina pieteikšanos gadskārtējai pieaugušo neformālās izglītības balvai

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 15 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Novembris 2017

Izglītības un zinātnes ministrija aicina līdz šī gada 11.decembrim pieteikt izglītības iestādi vai organizāciju, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības un balvas saņemšanai.

Šogad Pieaugušo neformālās izglītības balvu pasniegs pirmo reizi.

Balva tiek piešķirta ar mērķi akcentēt pieaugušo izglītības nozīmīgumu, izsakot atzinību gada labākajam pieaugušo neformālās izglītības sniedzējam par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa veicināšanā.

Balva ir ceļojoša, kas nozīmē – katru gadu to saņem kāds cits pieaugušo neformālās izglītības īstenotājs – iestāde vai organizācija, kas veicinājusi pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā un nodrošinājusi nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu.

Lasīt tālāk ...


Turpinās pieteikšanās ZAAO vides izglītības aktivitātēm

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

skudra rudens

Veicinot bērnu un jauniešu izpratnes veidošanos par vides aizsardzības jautājumiem, SIA “ZAAO” piedāvā dažādas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalīties aicinātas ZAAO darbības reģiona vispārizglītojošās mācību iestādes, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, mākslas skolas, bērnu un jauniešu interešu centri un jauniešu domes. Šobrīd jau saņemti vairāk nekā 150 pieteikumi no pašvaldību - ZAAO īpašnieču izglītības iestādēm, taču pieteikšanās vēl turpinās!

Lasīt tālāk ...


Inese Vaidere aicina skolēnus piedalīties konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

100 vestures mirkli novada vietas un cilvekiTuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis - apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas.

Konkursa ietvaros skolēniem tiek dots uzdevums - uzklausot vecākus, vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un jebkuru, kas var palīdzēt ar informācijas iegūšanu, uzzināt un apkopot stāstus par savas dzimtās vietas - mājas, ielas, pilsētas - vēsturi un to, kā dažādi notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību skolēni tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā. Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts, video filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits.

Lasīt tālāk ...


Izstāde „Latvija – manas mājas!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 09 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2017

latvija manas majas

No 10.- 27.novembrim tirdzniecības centrā Planēta skatāma Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „Latvija – manas mājas!”

Mīļi aicināti apskatīt izstādi!


Seminārs skolu direktoru vietniekiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 07 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Novembris 2017

seminars direktoru vientnieki

Novembris skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā aizsākās ar semināru Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.

Informāciju par Latvijas simtgades pasākumiem un filmu skatīšanos sniedza IKS pārvaldes vadītāja vietniece kultūras un sporta jomās Iveta Tiltiņa, bet izglītības speciāliste Terēza Čudarkina informēja par valsts pārbaudes darbu statistiku, aktuālo šī mācību gada valsts pārbaudes darbu norisē, rezultātu piereģistrēšanu un izmaiņām datu reģistrēšanas sistēmā. T.Čudarkina iepazīstināja arī ar VISC jaunumiem izglītībā – par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, pedagogu tālākizglītību, datu bāzes aktualizāciju, mācību priekšmetu olimpiādēm. Tika pārrunāts pārraudzības plāns.

Skolu direktoru vietnieku metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale informēja par zinātniski pētniecisko darbu izstrādes nosacījumiem. Kolēģi vienojās, ka Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības zinātniskā konference 7.-12.klašu skolēniem tiks rīkota 2018.gada februāra pirmajā nedēļā, bet darbi atbilstoši izstrādātajai kārtībai jāiesūta līdz nākamā gada 19.janvārim.

Balvu pamatskolas direktores vietniece Gunita Pugeja iepazīstināja ar e-Twinning aktualitātēm. G.Pugeja stāstīja par iespēju piedalīties kontaktsemināros, kursos, par dažādiem materiāliem, ko iespējams izmantot e-Twinning, kā arī piedāvāja palīdzību sameklēt sadarbības partnerus.

Semināru skolu direktoru vietnieki pavadīja patīkamā gaisotnē un vienojās, ka nākamreiz tiksies Rugāju novada vidusskolā.

etwinning


Krišjāņu skolas salidojums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 06 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2017

krisjanu skolas salidojums


Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 03 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Novembris 2017

img 001

Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā šī gada 1.novembrī uz ikmēneša informatīvo sanāksmi pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu Izglītības iestāžu vadītāji.

Lasīt tālāk ...


Sporta skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Preiļu novadu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

25.oktobrī Balvu un Rugāju novada sporta skolotāji devās gūt pieredzi Preiļu novadā. Seminārs sākās ar Preiļu izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska uzrunu un novēlējumu sportiskā garā pavadīt šo dienu Preiļos. Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Skaidrīte Ūzuliņa sniedza plašu informāciju par vērtēšanas metodiku sporta stundās, kā arī informēja par veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatprincipiem dokumentā “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”. Balvu un Rugāju novada sporta skolotājiem bija iespēja diskutēt ar Preiļu novada kolēģiem par būtiskākajām izmaiņām sporta mācību saturā.

Ar Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas struktūru, izglītības programmām, darbības jomām un sasniegumiem iepazīstināja skolas direktors Edgars Vaivods.

Interesanta tikšanās izvērtās ar Riebiņu vidusskolas sporta skolotāju Mārīti Pokšāni – konkursa “Gada balva sportā” nominācijas “Labākais sporta skolotājs 2016” ieguvēju. Viņa dalījās konkursa iespaidos, iepazīstināja ar skolas sporta bāzi un stāstīja par sporta dzīvi skolā.
Dienas izskaņā, pēc Riebiņu vidusskolas, Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas apmeklējuma, sporta skolotāji tikās draudzības spēlē volejbolā. Preiļu novada sporta skolotāji izrādījās viesmīlīgi, jo šajā spēlē uzvaras laurus plūca Balvu un Rugāju novada sporta skolotāji. Bet ne jau uzvara bija noteicošā, - galvenais bija tikšanās prieks, pieredzes stāsti, jaunu atziņu iegūšana un sportiskais azarts spēlē.

Paldies Preiļu novada kolēģiem, īpaši sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītājam Feoktistam Pušņakovam par uzņemšanu Preiļos.

Nākamajā gadā gaidīsim Preiļu kolēģus Balvos.

Sporta MA vadītājs
Jānis Zakarīts


Pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

img 010

25.oktobrī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uz ikgadējo tikšanos aicināja mūsu novada pensionētos pedagogus. Pasākums, siltā un sirsnīgā gaisotnē, notika Balvu muižā, kur klātesošos uzrunāja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova. Uzsverot pedagoga darba atbildību un nozīmīgumu, runātājas ar prieku un lepnumu atcerējās savus skolotājus un vēlēja visiem izturību, sirdsmieru un veselību.

Lasīt tālāk ...


Bioloģijas un ķīmijas MA seminārs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2017

img 002

23. oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji, metodiskās apvienības semināra ietvaros, devās uz Tilžu, lai pārrunātu gan mācāmo priekšmetu aktualitātes, gan dalītos pieredzē priekšmetu mācīšanā.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ciemos uzņem projekta sadarbības partnerus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2017

i lv lt lmwb balvi bpvv

18.oktobrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) dalībnieku tikšanās. Projekta sadarbības partneris ir Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs BPVV.

Lasīt tālāk ...


Balvu iekļaujošas izglītības un atbalsta centrs organizē izglītojošas nodarbības vecākiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2017

gudru vecaku skola


Vēstures un kulturoloģijas skolotāji Tilžā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2017

vestures kulturologijas skolotaji tilza

2017.gada 17.oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vēstures un kulturoloģijas skolotāji pēc vairākiem gadiem atkal metodiskās apvienības sanāksmē devās uz Tilžu, lai pārrunātu gan mācāmo priekšmetu aktualitātes, gan dotos mācību ekskursijā/ ekspedīcijā pa nacionālo un sarkano partizānu takām, gan uzkāptu Numernes skatu tornī.

Lasīt tālāk ...


TV spēlē tiekas erudītākie vidusskolēni

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

dic ve lvaf

Lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē un sabiedrības informēšanu, biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” organizēja Vidzemes skolu erudīcijas akciju un aicināja vispārizglītojošo skolu audzēkņus piedalīties TV spēlē “Vides erudīts”.

Septembra beigās norisinājās pirmās klātienes erudīcijas spēles, kurās piedalījās skolu komandas no Valmieras, Valkas, Gulbenes, Alūksnes, Smiltenes, Madonas, Balvu, Limbažu, Alojas novadiem.

Pēdējās ceturtdaļfināla spēles notiks 17. oktobrī Vecpiebalgas vidusskolā. Savukārt erudītākās komandas tiksies pusfināla spēles - 18.oktobrī Smiltenes vidusskolā. Erudīcijas spēles „Vides erudīts” uzvarētāji tiks noskaidroti 19. oktobrī Valmieras sākumskolā finālā. Katrā spēles posmā skolēniem jāatbild uz 10 jautājumiem un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par cilvēka ietekmi uz vidi un pareizu atkritumu apsaimniekošanu.

Visas 27 komandas saņems veicināšanas balvas, savukārt finālisti saņems speciāli izstrādās galda spēles „Vides erudīts” un kādu no trīs galvenajām balvām skolēnu pārstāvētajām skolām: 1. vieta – brauciens uz Tartu (līdz 50 personām); 2. vieta un 3. vieta – dāvanu karte 100 EUR vērtībā.

Spēle "Vides erudīts" tiks pārraidīta arī televīzijas ekrānos - no 7. oktobra līdz 18. novembrim katru sestdienu, svētdienu plkst. 16:00 kanālā Re:TV.

Interesentiem ir iespēja arī klātienē vērot spēles posmus Vecpiebalgas un Smiltenes vidusskolā– plkst. 11.00., 13.00 un 15.00 un Valmieras sākumskolā plkst 18:00. Ierašanās 20 minūtes pirms spēles sākuma.

Raidījumu ciklu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.


Balvu novada “Gada balva izglītībā 2017”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Oktobris 2017

img 058

Ik rudeni kopā sanāk Balvu novada skolotāji un ar izglītības sistēmu saistītie cilvēki, lai suminātu labākos pedagogus dažādās nominācijās. Un tā, nu jau 14. gadu notika Gada balva izglītībā. Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens, kurš lieliski iekustināja publiku un vakaru darīja lustīgāku.

Lasīt tālāk ...


Veselības nedēļa pirmsskolas iestādēs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Oktobris 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Saskaņa ar ESF projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Balvu novadā” Nr.9.2.4.2./16/I/050, no šī gada 9.-13.oktobrim visās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās pie skolām notiek „Veselības nedēļa”, kuras ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes - putras dienas, tematiskie rīti, praktiskās darbības „Gatavo pats”, radošo darbu izstādes un sportiskās aktivitātes.

Pasākuma mērķis ir veselības veicināšana un veselīgā dzīvesveida popularizēšana pirmsskolas vecuma bērniem.


Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Oktobris 2017

sirsnigs sveiciens skolotaju diena


Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Oktobris 2017

3. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā atskatījāmies uz aizvadītajā gadā paveikto un izvirzījām uzdevumus jaunajam mācību gadam.

Metodiskās apvienības vadītāja uz sanāksmi bija uzaicinājusi Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietnieci metodiskajā darbā Valiju Muldiņu, lai pastāstītu par tēmu “Kā neapjukt jauno terminu lietošanā?” un karjeras konsultanti Anitu Laurenu, kura stāstīja par aktualitātēm karjeras izglītībā.

D. Mediniece dalījās ar informāciju no VISC semināra audzināšanas darba koordinatoriem.

Malkojot piparmētru tēju, sanāksmes dalībnieces diskutēja par audzināšanas darba problēmām un to risinājumiem.

Šogad tika nolemts organizēt klases stundu metodisko izstrādņu konkursu skolās un labākās metodiskās izstrādnes prezentēt audzināšanas darba labās prakses piemēru seminārā , kas notiks nākamā gada aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā.

Šajā mācību gadā ieplānojām doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes skolām.

Klašu audzinātāju MA vadītāja Daina Mediniece


Sveiciens Skolotāju dienā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 05 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Oktobris 2017

sveiciens pedagogiem


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei