Ceļojošā izstāde Balvu novada muzejā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

No 10. līdz 28.oktobrim Balvu novada muzejā būs apskatāma pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta ceļojošā izstāde “Pāri slieksnim”.

 1917.gada 9.-10.maijā (pēc vecā stila 26.-27.aprīlī) Rēzeknē notika Pirmais Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais turpmākajiem notikumiem, kad 1918.gada 18.novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.

Lasīt tālāk ...


Vectilžas folkloras kopa „Saime” nosvin 10 gadu jubileju

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 20 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2017

 16.septembrī savu 10 gadu darba jubileju svinēja Vectilžas pagasta folkloras kopa "Saime". Sveicēji bija sanākuši un sabraukuši no tuvienes un tālienes.

Folkloras kopas ceļš sākās 2007.gada rudenī. Desmit gadu laikā ir mainījušies dziedātāji, taču kolektīvs tin savu dziesmu kamolu, saglabājot mūsu senču kultūras mantojumu, piedaloties pagasta svētkos un norisēs, novada un valsts mēroga pasākumos. Ir ieviestas vairākas jaunas tradīcijas – maija dziedājumi Dievmātes godam pie visiem pagasta krucifiksiem, psalmu dziedājumi Dvēseļu dienās.

Lasīt tālāk ...


Grāmatu svētki 2017 Balvos

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 20 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2017


Balvu Centrālās bibliotēkas čaklākie lasītāji dodas ekskursijā uz kaimiņu pilsētu Alūksni

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 18 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Septembris 2017

Par godu Balvu Centrālās bibliotēkas čaklākajiem mazajiem lasītājiem, 2017.gada 16.septembris bija saulaina un silta diena. Visi devās uz kaimiņu pilsētu Alūksni, lai apskatītu un izzinātu lietas un vietas, kas vēl nebija zināmas.

Lai braucot īsinātu ceļu, visi kopā izlasījām Ineses Zanderes grāmatu “Ko teica Gaiļa kungs”, iejūtoties dažādu dzīvnieku lomās un atdarinot viņu balsis. Visskaļākā balss bija Gailim!

Lasīt tālāk ...


Ciemos pie Rutas Cibules Balvos

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 18 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Septembris 2017

Latvijas sabiedriskie mediji par Rutu stāsta: "Ruta Cibule, Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja. Ruta ir kultūras darbiniece savos daudzajos iepriekšējos amatos, arī tradicionālās kultūras nozares eksperte, Ziemeļlatgales kultūras mantojuma projektu vadītāja. Par Rutas aktīvo darbību liecina daudzi apbalvojumi un atzinības, starp tiem – 5.šķiras Atzinības krusts par nopelniem Latvijas valsts labā, Latvijas Aizsardzības fonda "Lāčplēsis” bronzas goda zīme, Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks”, arī  Lielā Folkloras gada balva, Gada cilvēka un Gada kultūras darbinieka statuss."

http://lr2.lsm.lv/lv/pleijeris/?embed=0&id=89398&time=-1_0&size=4x3&theme=white&detached=1


Bērzpils pensionāri ekskursijā Cēsīs

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 15 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Septembris 2017

 Augusta nogalē Bērzpils pagasta pensionāri devās ekskursijā uz Cēsīm. Tur mūs sagaidīja gide Marga un visi kopā devāmies uz Cēsu vecpilsētu. Gide Marga mums pastāstīja par pilsētas tapšanas vēsturi: Cēsu nosaukums pirmo reizi minēts 1206. g. Indriķa hronikā, bet pilsētas pirmsākumi meklējami Riekstu kalnā, kur 11. – 13. gs. atradusies vendu koka pils. Vendu vārds devis pilsētai vācisko nosaukumu Wenden. Ap 1209. g. vācu bruņinieki sāka celt mūra pili, kas kļuva par ordeņa zemju pārvaldes centru Livonijā. No 1239. līdz 1561. g. tajā atradās Livonijas ordeņa mestru rezidence. Vēstures dokumentos Cēsis, kā pilsēta, pirmo reizi minēta 1323. g.

Lasīt tālāk ...


Kubulos prot svinēt svētkus!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 14 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Septembris 2017

Svētki ir jāgaida un tiem ir jāgatavojas. Kas gan ir svētki bez ziediem? Kubulu pagasta svētku atzīmēšana sākās ar tradicionālā ziedu paklāja veidošanu, kuru, par godu pilngadības svētku gaviļniekiem, veidoja pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” kolektīvs, turpretim Stacijas pamatskolas un Kubulu pagasta pārvaldes kolektīvs savu radošu dzirksti parādīja kārtojot ziedus puķu piramīdās. Šī pasākuma iniciatore un idejas autore ir Biruta Circene.

Lasīt tālāk ...


Lasi un kļūsti čempions!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 12 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2017

Cienījamie bibliotekāri, skolotāji un vecāki, Balvu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās.
“Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt senaizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Lasīt tālāk ...


Tiekas kultūras iestāžu vadītāji un kultūras darba organizatori

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 06 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

Otrdien, 5.septembrī, Balvu Novada muzejā uz tikšanos ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Intu Kaļvu pulcējās kultūras iestāžu vadītāji un kultūras darba organizatori.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece Iveta Tiltiņa sniedza informāciju par kultūras nozares darbības virzieniem, uzsverot galvenās problēmas un to risinājumus. Nemateriālā kultūras mantojuma metodiķe Ruta Cibule iepazīstināja ar paveikto Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izveidē. Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe iepazīstināja ar aktualitātēm muzejā, Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne izteica pārdomas par pasākumiem un to organizēšanu, novada kultūras darbinieki dalījās pieredzē ar savu veikumu un izteica rosinājumus turpmākam darbam.

Kā nozares aktuālākās problēmas tika minētas:

  • pasākumu plānošana - tai jābūt starpinstitucionālai, iesaistot visas ieinteresētās puses;
  • kolektīvu vadītāju un kultūras nozares speciālistu atalgojums-profesionālisms kontekstā ar atalgojumu;
  • amatiermākslas kolektīvu vizuālais noformējums - plānveidīga tērpu un aksesuāru iegāde un atjaunošana
  • jaunu pasākumu ienākšana Balvos.

Kultūras speciālisti ir atvērti sadarbībai un pārliecināti par izdošanos.


Bērzpili apmeklē ekskursanti no Ilūkstes

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 06 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

ilukstes ekskursanti berzpils

Augusta vidū Bērzpilī viesojās Ilūkstes novada amatierteātris. Ciemiņi tika iepazīstināti ar Bērzpils pagasta vēsturi, ar pagastā esošajām iestādēm. Turpat centrā atrodas piemiņas vieta ''Brīvības cīnītājiem (1918.-1920) un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem''. Ilūkstieši uzzināja, ka šīs vietas izveides iniciators bija novadnieks – atvaļinātais pulkvedis Pēteris Ziemelis, bet piemiņas akmeni veidoja Pēteris Kravalis.

Ekskursanti no Ilūkstes uzkāpa 10 metrus augstajā Varenes jeb Vārenes, Varīnes, Varines kalnā. Vēl šim kalnam esot otrs nosaukums Pārkuņa vai Pārkuna kolns. No kalna pavērās skaists skats uz Bērzpils pagasta centru. Stāvot kalna galā, ciemiņi uzzināja, kā radies kalna nosaukums, kādas teikas un leģendas apvij kalnu.

Lasīt tālāk ...


Droša interneta vēstnesis Balvu Centrālajā bibliotēkā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 28 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 28 Augusts 2017

24.,25. augustā notika drošāka interneta centra reģionālo vēstnešu programmas apmācības, ko rīkoja “Latvijas Drošāka interneta centrs”. Tur tika runāts par drošību internetā, par sociālo platformu veidiem, par medijpratību un tās stiprināšanu. Reģionālie vēstneši ieguva apliecību par dalību ievadseminārā un saņēma jauno mācību materiālu - uzdevumu grāmatu 8-12 gadus veciem bērniem "Planēta 7". Ik mēnesi “Latvijas Drošāka interneta centra” reģionālie vēstneši tiks informēti par aktualitātēm un jaunākajiem izglītojošajiem materiāliem par drošību internetā.
Balvu Centrālajā bibliotēkā šāds vēstnesis ir bērnu un jauniešu lasītavas vecākā bibliotekāre Evita Arule. Ja jums ir kādi jautājumi, neskaidrības, nepieciešama konsultācija vai informatīva lekcija, tad rakstiet uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvaniet uz tālr.: 64522111.


Balvu Novada muzeja darbinieki dosies ekspedīcijā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 25 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2017

28. un 29.augustā Balvu Novada muzeja darbinieki dosies kultūrizglītojošā materiālu vākšanas ekspedīcijā pa Latgali, lai apkopotu un papildinātu materiālus nākamā gada starptautiskajai izstādei no Lietuvas Šauļu muzeja par prāvesta, koktēlnieka un pilsētas attīstības veicinātāja A.Rimoviča daiļradi.
Maršruts:
28.augusts - BALVI - GAIGALAVA - RUDZĀTI- VĀRKAVA - RUBENE.
29.AUGUSTS - RUBENE- SVENTE - GRENDZE - SKRINDU MUZEJS - ANDRUPENE - DUKSTAGALS - BALVI.


Sportiskajos svētkos Briežuciemā uzvarēja kopā būšanas prieks, smiekli un azarts

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 23 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2017

img 006

Arī šovasar, 19.augustā, Briežuciema pagastā tika svinēti Sporta svētki, kuri sākās ar startu riteņbraucējiem. Šogad jau otro reizi jaunizveidoto velomaršrutu „Briežuciema aplis” draudzības braucienā izbrauca kupls dalībnieku skaits. Neskatoties uz karsto laiku, ceļā devās 26 riteņbraucēji, gan pagasta ļaudis, gan tālāki ciemiņi. Šajā braucienā dalībniekus gaidīja arī pārsteigumi – atpūtas brīdī „Dauguļu” māju saimnieki Aldis un Anita Punduri velobraucējus cienāja ar garšīgu tēju un saldumiem. Anita pastāstīja arī par viņu mājās esošā krucifiksa - pieminekļa vēsturi un nozīmi, un pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne vēlēja visiem būt sportiskiem, aktīviem, izzināt sava pagasta vēsturi un mīlēt savu pagastu. Otra pietura riteņbraucējiem bija pagrieziens uz Briežuciema centru pa Bēliņu ceļu. Te katrs velobraucējs varēja nofotografēties, lai vēlāk saņemtu fotogrāfiju kā taustāmu atmiņu par šo braucienu. Galapunktā braucējus sagaidīja jautājumi par Briežuciemu, kur par pareizo atbildi katrs saņēma pildspalvu ar uzrakstu Briežuciems.

Lasīt tālāk ...


III Latgales ekzotērikas un tautas zintnieku dienas

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 15 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2017

ekzoterika tautas zintnieki


Koncerts Balvu Sakrālās kultūras centrā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 10 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2017

http://www.balvi.lv/images/afisa/08-09_m3W5JcCvHSGy4hrA9sNr5Hmwl75s1wZn.jpg


Konkurss „Dziesma Bērzpilj” nosvinējis 20 gadus

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 02 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2017

img 003

Pirms divdesmit gadiem 1997. gada 27. jūlija vakarā Bērzpils vecais klubs, kas toreiz atradās Domopolē, bija ļaužu pārpilns, jo kā nu nenāksi uz tādu pasākumu, kur vari dziedāt pats un paskatīties, paklausīties, kā dzied tavs kaimiņš. Dziedāšanas konkursā toreiz piedalījās 22 dalībnieki vecumā no 4 līdz 60 gadiem. Repertuārs visdažādākais - no tautasdziesmām līdz estrādes mūzikai.

Lasīt tālāk ...


Nosvinēti Tilžas pagasta svētki

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 25 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2017

img 005

Tilženieši un Tilžas viesi labā omā un možā garā nosvinējuši pagasta svētkus „Labai omai – uzmet garu!”. Svētki sākās jau rīta garumā ar produktu un citu pirtij nepieciešamos lietu iegādi tirdziņā, lai vēderam prieks pēc pirtī iešanas. Īpaša uzmanība šogad tika veltīta Pirts, Mežniecības un Liepu ielām, kur Mežniecības ielā notika svētku atklāšana un tika saņemts „iesildošs pēriens”. Pēc tam spēkiem, prasmēs, zināšanām un veiklībā mērojās labākās Tilžas saimnieces - Anna Jermacāne, Anna Kaņepe, Anna Sisojeva, Maruta Brenča un brašākie Tilžas saimnieki - Raimonds Raciborskis, Aigars Zelčs, Kaspars Saliņš. Goda titulus izcīnīja Anna Sisojeva un Aigars Zelčs.

Lasīt tālāk ...


"Balvu vilciņa" dejotāji izpelnās skaļas ovācijas Starptautiskā Mūzikas un tautas deju festivālā Čehijā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 21 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Augusts 2017

balvi vkf lvm

Pārguruši, bet laimīgi. Tā pēc atgriešanās no Prāgas savas sajūtas varam raksturot mēs - „Balvu vilciņa” dejotāji, vadītāja un pavadošie vecāki.

Gaismai austot, ļoti agrā 19.jūlija rītā divdesmit četri „Balvu vilciņa” dejotāji kopā ar pavadošo sastāvu atgriezušies no IV Starptautiskā Mūzikas un tautas deju festivāla „PRAGUE SUMMER FESTIVAL”, kas no 14.-16.jūlijam norisinājās Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Lasīt tālāk ...


Aicina pieteikties konkursam „Dziesma Bērzpilij – 20”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 13 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūlijs 2017

dziesma 20 gadi28.jūlijā plkst. 20.00 Bērzpils estrādē notiks ikgadējais pasākums „Dziesma Bērzpilij – 20”.

Šogad konkursam īpaši tiek aicināti pieteikties dalībnieki, kuri pasākuma divdesmit gadu laikā ir guvuši godalgotas vietas un skatītāju simpātijas, kā arī lūgums piedalīties ar tām dziesmām, kuras ieguvušas uzvaru.

Pieteikšanās līdz 25.jūlijam pie A. Krivišas. Pieteikuma anketa šeit


Aicina ikvienu iesaistīties jaunas grāmatas satura veidošanā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 10 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 10 Jūlijs 2017

kas bez biksu tys bez baduRudenī biedrība “Latgolys Studentu centrs” plāno izdod kabatas formāta latgaliešu izteicienu, anekdošu un joku grāmatu “Kas bez bikšu — tys bez bādu!”. Plānotā grāmata būs mūsdienu latgaliešu mutvārdu folkloras atspoguļojums – labs špikeris svētku reizēs un humora deva ikdienai. Teksti tiks papildināti ar interesantām fotogrāfijām un zīmējumiem.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei