23.jūnija pasākumi Balvu novadāBalvu pilsēta

Plkst.22.00

Līgo nakts balle Balvu pilsētas estrādē. Spēlē grupa "GINC un ES".

http://www.balvi.lv/images/afisa/06-12_WLoXDj1VHObfpMira0zJFvmf2U9ofGQD.jpg


Bērzkalnes pagasts

Plkst.20:00

Līgo pasākums Bērzkalnes estrādē.

Plkst.20:00

http://www.balvi.lv/images/afisa/06-14_WPNX0mqhBU4l6kC0djFOMhHg2JgF0UrP.jpg


Bērzpils pagasts

Plkst.21:00

Bērzpilī, pļaviņā blakus estrādei, Līgo vakara ieskandināšana kopā ar pagasta pašdarbniekiem. Pasākuma laikā tiks sumināti arī pagasta jaunieši, kuriem ir 18 gadi. Jauniešu pieteikšanās svētkiem līdz 16.jūnijam pie A.Krivišas Bērzpils Saieta namā. Pēc pasākuma estrādē būs diskoballe.

http://www.balvi.lv/images/afisa/06-08_53DCtp0UtY5AW4IBOzat9gctifLDxLkR.jpg


Tilžas pagasts

Plkst.21:30

Plkst.21:30 Tilžas brīvdabas estrādē  "Jāņu mātes pagalmā" -  Jāņu ugunskura iedegšana kopā ar amatiermākslas kolektīviem. Līdzi jāņem pērnā gada Jāņu vainagi.

Plkst.22.30 Zaļumballe kopā ar "Draugiem". 
Saimnieces un saimnieki! Gaidīsim arī jūsu piedāvājumu - sierus, alu, speķa raušus un citas uzkodas.

http://www.balvi.lv/images/afisa/06-12_QuRgfDAD4hGeCg6DswH5a1g9AK9WuxcN.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas