Tiekas ar Saeimas deputātiem

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 16 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2015

Piektdien, 13.novembrī, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis tikās ar 12. Saeimas deputāti Inesi Laizāni, 12. Saeimas deputātu Jāni Dombravu, kā arī NA partijas ģenerālsekretāru Raivi Zeltītu, partijas ģenerālsekretāra vietnieku Ēriku Eriksonu un partijas biedri Aiju Mežali.

Lasīt tālāk ...


Atzīmēta Lāčplēša diena

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 12 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 12 Novembris 2015

Skanot dziesmām, gaisā virmojot siltām svecīšu un lāpu liesmām, 11.novembra pievakarē pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem pulcējās gan jaunāka, gan vecāka gada gājuma ļaudis, lai atzīmētu Lāčplēša dienu jeb neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumu brīvprātīgo armiju - Bermonta armiju.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2015

2015.gada 12.novembrī, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Lasīt tālāk ...


11.novembris – Lāčplēša diena!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 10 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 10 Novembris 2015


“MANTINIEKI. ZIEMEĻLATGALE.”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 06 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2015

Vysi laudis breinovuos(i)
Par tū munu tykumiņu.
Kuo jyus ļaudis breinojitīs,
Dīviņš mani audzynuoja.

Tautas tērps, ko mēs velkam Dziesmu svētkos un citos pasākumos, ir vēstures stāsta daļa. Daļa no mūsu senčiem, daļa no mums pašiem.

Lasīt tālāk ...


Ievēlēts jauns priekšsēdētāja vietnieks

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 04 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Novembris 2015

Šodien Balvu novada Domes ārkārtas sēdē ar balsu vairākumu tika ievēlēts jaunais Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks - Sarmīte Cunska.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 03 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 03 Novembris 2015

2015.gada 4.novembrī, plkst.09.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kartībā:

1. Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (ziņo A.Kazinovskis)
2. Par finansējuma piešķiršanu Briežuciema pagasta pārvaldei. (ziņo L.Igaune)
3. Par pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam Balvu novadā. (ziņo A.Petrova)

 


Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtais maksājums veicams līdz 2015.gada 15.novembrim

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 28 Oktobris 2015
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2015

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Lasīt tālāk ...


Notiks Sudrabkāzu balle

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2015

21.novembrī plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks Sudrabkāzu balle “Tu – mana sudraba stīga”. Aicināti pieteikties pāri, kuri laulību noslēguši 1990.gadā.
Pieteikšanās līdz 13.novembrim Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā Balvos, Sporta ielā 1, vai pa tālruņiem: 64507147; 29397765.
 


Notiks vērtīgs seminārs lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Pirmdiena, 02 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2015

Šī gada 16. un 17. novembrī LLKC Balvu birojā, Brīvības 46a, Balvi, 2.stāvā zālē plkst. 10. 00 notiks divu dienu apmācības „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”. Dalība seminārā ir bezmaksas. sertifikāts par kursa apguvi: 10,00 EUR (t.sk. PVN).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2015

2015.gada 2.novembrī, plkst.15.30. notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kartībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.___/2015 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo A.Kazinovskis)
2. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
3. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā. (ziņo J.Annuškāns)
4. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
5. Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos atlaišanu. (ziņo A.Kazinovskis)
6. Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos un ārējo sakaru jautājumos atlaišanu. (ziņo A.Kazinovskis)

Saistošo noteikumu projekti
 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei