Starptautiskā jaunatnes diena Balvos

Kategorija: Jauniešiem
Piektdiena, 31 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 31 Jūlijs 2015


Pabeigti Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 31 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 31 Jūlijs 2015

Pabeigti darbi Balvu novada pašvaldība projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” ”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084, ietvaros. Sakarā ar to 30. jūlijā uz īsu brīdi Bērzpilī vienkop pulcējās pasūtītāji, projektētāji un darbu veicēji. kā arī Bērzpils pagasta pārvaldes vadība.

Lasīt tālāk ...


Izsoles

Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 27 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Jūlijs 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Balvu novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.11, Brīvības ielā 59A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1500, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46.9 m2 platībā un kopīpašuma 469/5248 domājamajām daļām no daudzdzīvokļa mājas un palīgēkas. Izsoles sākumcena – EUR 4066.00 (četri tūkstoši sešdesmit seši euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Pašvaldības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi vai būvniecību

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 24 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Jūlijs 2015

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākuma „ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Balvu novada pašvaldība rīko pašvaldības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi vai būvniecību.

Pašvaldības un uzņēmēju apspriežu grafiks

Lasīt tālāk ...


Dodamies velobraucienā

Kategorija: Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Ceturtdiena, 23 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Jūlijs 2015


Jaunas iespējas novada bibliotēkās!

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 23 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Jūlijs 2015

Bibliotēka mūsdienās ir kļuvusi par vietu, kur ne tikai ir iespējams lasīt un abonēt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus, bet saņemt daudz un dažādus citus pakalpojumus. Piedāvāto pakalpojumu klāsts ir ievērojami paplašinājies, kļuvis pieejamāks iedzīvotājiem arī pagastos. Šī gada pirmajā pusē bibliotēkās tika iegādāts jauns datoraprīkojums un biroja aprīkojums. Centrālajā bibliotēkā un visu pagastu bibliotēkās tagad ir iespēja printēt un kopēt, skenēt un digitalizēt A3 un A4 formāta krāsainus dokumentus. Dokumentu kopēšana, drukāšana un skenēšana ir maksas pakalpojums (skatīt zemāk cenrādi). Interneta lietošana ir bez maksas. Iegādātais datoraprīkojums nodrošina lietotājam daudz lielāku datu apstrādes ātrumu un augstu kvalitāti. Interneta lietošana ir kļuvusi daudz ērtāka. Visi novada iedzīvotāji ir laipni aicināti izmantot jaunās iespējas!

Lasīt tālāk ...


Uzsākta Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovācija

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 22 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 22 Jūlijs 2015

Piemērota, funkcionāla un mājīga apkārtējā vide skolēniem ir viens no priekšnosacījumiem, kas veicina ne tikai personīgo izaugsmi, bet arī sekmes un sasniegumus mācībās. Mācību iestādēs apgūtais ir pamats turpmākajai karjerai. Viena no lielākajām skolām mūsu novadā ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Audzēkņiem ir iespēja šajā skolā apgūt ne tikai vispārējās izglītības programmas, bet arī profesionālās izglītības programmas.

Lasīt tālāk ...


Bērnu futbola festivāla BALVI OPEN CUP ietvaros atklāj jauno sintētisko futbola laukumu!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 17 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Jūlijs 2015

No 14.-15.jūlijām Balvos norisinājās bērnu futbola festivāls Balvi Open cup, kurā piedalījās pavisam 17(!) komandas no visas Latvijas un viena komanda no Igaunijas.

Lasīt tālāk ...


Piedalies radošā darbnīcā "Salāts un kokteilis"

Kategorija: Jauniešiem
Ceturtdiena, 16 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 16 Jūlijs 2015


PALDIES!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūlijs 2015

XI  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki  ir izskanējuši un tie apliecināja, cik talantīgi, varoši un izturīgi ir mūsu bērni un jaunieši, kuri, atgriežoties mājās, atzina, ka nekur citur nevar sajust, redzēt un dzirdēt tādas emocijas, nekas cits nevar radīt tādu gaisotni, tādu kopības un vienotības sajūtu, kāda tā ir Dziesmu un deju svētkos.

Lasīt tālāk ...


Balvos atklāts jauns mākslīgā seguma futbola laukums

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 14 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūlijs 2015

Šodien, 14.jūlijā, līdz ar Bērnu futbola festivāla „Balvi Opens Cup” sākšanos, svinīgi tika atklāts renovētais futbola laukums pie Balvu Valsts ģimnāzijas.
Jauns sintētiskā seguma futbola laukums tika ierīkots sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju, kuri atbalstīja Balvu Sporta centra ieceri.

Lasīt tālāk ...


Jaunākie LRTV sižeti par Balvu novadu

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 14 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūlijs 2015

Lasīt tālāk ...


Piedalies konkursā „Sakoptākais novada īpašums 2015”!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 26 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūnijs 2015

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu „Sakoptākais novada īpašums 2015”, kurā var piedalīties ikviens Balvu novada individuālo māju, dārza māju, lauku sētu īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs, uzņēmēji vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku, līdz 20.jūlijam iesniedzot iesniegumu Balvu novada pašvaldībā, kurā norāda īpašuma nosaukumu un adresi, īpašnieka vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru.

Lasīt tālāk ...


Balvu novads XI skolēnu dziesmu un deju svētkos

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 13 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūlijs 2015

Sižetu par Balvu novada kolektīviem XI skolēnu dziesmu un deju svētkos varēs skatīties raidījumā "Izglītība un karjera"
Ēters: Latvijas nacionālā visapraides kanālā "Re:TV" svētdien, 19. Jūlijā, no plkst. 9.30 līdz 9.45 un trešdien, 22.jūlijā, no plkst. 10.30 līdz plkst. 10.45.
Internetā: www. izglitibaunkarjera.lv, www.viss.lv


Nāc un izmanto jaunās iespējas!

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 08 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūlijs 2015

Pagājušā gada beigās un šī gada pirmajā pusē notika aktīva darbība pie novadā esošo publisko interneta pieejas punktu uzlabošanas, kā arī jaunu punktu izveides. Tika iegādāta jauna biroja tehnika un datortehnika, kā arī veikti uzlabojumi esošajās WiFi zonās un izveidotas jaunas WiFi zonas. Publiskajos interneta pieejas punktos tagad strādāt būs daudz ērtāk, pieejama ir ne tikai melnbaltā, bet arī pilnkrāsu druka, dokumentu skanēšana, interneta pieeja un citi pakalpojumi.

Lasīt tālāk ...


Balvos ir uzstādīts LED apgaismojums

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 08 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūlijs 2015


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 06 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūlijs 2015

2015.gada 9.jūlijā, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Iesniegumus pabalstiem skolas piederumu iegādei pieņems no 1.augusta

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 07 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 07 Jūlijs 2015

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka no 2015.gada 1.augusta pieņems iesniegumus pabalstiem skolas piederumu iegādei trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem invalīdiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Lasīt tālāk ...


Aicinām iepazīties ar pētījuma rezultātiem!

Kategorija: Jaunumi
Otrdiena, 07 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 07 Jūlijs 2015

Biedrība ""Balvu rajona partnerība" aicina iepazīties ar SIA "Ķemers Business and Law Company" veikto pētījumu "Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana". Pētījums tika veikts šī gada sākumā laika periodā no marta līdz jūnijam. Pētījuma ietvaros notika iedzīvotāju anketēšana, tikšanās ar iedzīvotājiem visos partnerības teritorijas novadu pagastos, Viļakā un Balvos, kā arī notika darba grupas ar dažādām mērķa grupām: esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, jauniešu un biedrību pārstāvjiem. Tikšanās notika arī ar partnerības valdes locekļiem un biedriem.

Lasīt tālāk ...


Novada sportisti mājās pārved 11 medaļas

Kategorija: Balvu Sporta skola
Otrdiena, 07 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūlijs 2015

No 3. līdz 5.jūlijam Valmierā un Cēsīs notika Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, kur Balvu novadu pārstāvēja 7 vieglatlēti, 4 pludmales volejbolisti, 6 svarcēlāji, 7 grieķu romiešu cīkstoņi, 19 futbolisti. Kopā 43 sportisti 7 treneri, 4 tehniskā personāla pārstāvji, komandas vadītāja Ludmila Beļikova un komandas vadītājas vietnieks Edgars Kaļva.

Lasīt tālāk ...


Piesakies pasākumam ''Dziesma Bērzpilij-18''!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 06 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūlijs 2015

Aptaujas anketa


Seminārs "Meža augi veselībai!"

Kategorija: Lauksaimniecība
Pirmdiena, 06 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūlijs 2015

Norises vieta: Balvu LLKC birojā, Brīvības ielā 46a, Balvi, Balvu novads
Datums: 18.08.2015
Sākums: plkst.10.00

Semināra programma


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei