Informācija lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 01 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Septembris 2017

Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde informē, ka sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, LAD uzsāk iesniegumu pieņemšanu no lauksaimniekiem par plūdos cietušajām platībām sākot no 4. septembra līdz 2.oktobrim - Balvos, Brīvības ielā 46 a, 2. stāvā, 31. kabinetā, katru darba dienu no 9.00-16.00 (piektdienās no 9.00-15.00).

Pieteikumus ar 15.septembri būs iespējams iesniegt elektroniski (EPS).

Lūdzam sekot informācijai LAD mājaslapā!


Izglītības darbinieki tiekas ikgadējā augusta konferencē

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 31 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Septembris 2017

img 017

30.augustā Balvu Valsts ģimnāzijā notika ikgadējā Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieku, izglītības iestāžu vadības komandu, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju augusta konference, kuras tēma bija „Pārliecība, vērtības un kompetence izglītībā”.

Kā ik gadu šajā konferencē tika godināti skolotāji, kuri ir beiguši savas darba gaitas. Par ieguldījumu izglītības darba vadībā tika teikts paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes bijušajai vadītājai Norai Apīnei un ilggadējai Balvu pamatskolas direktorei Mārai Pimanovai. Par darbu skolās tika teikts paldies Balvu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai Lucijai Boldānei, angļu valodas skolotājai Vilmai Garančai, vācu valodas skolotājai Alinai Vestfālei, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājai Anastasijai Ločmelei un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas mājturības skolotājam Ojāram Lācim.

Lasīt tālāk ...


Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 31 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

lad pludu skartie novadi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām. Iesniegt pieteikumus EPS varēs līdz 2017. gada 1. oktobrim. LAD informēs par iesniegumu pieņemšanas sākumu. Par kompensāciju apjomu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems Zemkopības ministrija.

Ārkārtas situācija ir izsludināta no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim 27 novados: Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines Varakļānu un Krustpils novados.


Ielu sporta spēles

Kategorija: Aktualitātes sportā
Ceturtdiena, 31 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Septembris 2017

ielu sporta speles 2017Šī gada 16.septembrī plkst.12:00 norisināsies ielu sporta spēles pie Balvu pamatskolas, ko rīkos Balvu Sporta centrs. Būs strītbola turnīrs, ielu futbola turnīrs, kā arī klasītes.

Pasākuma dalībnieks var būt jebkurš sportot gribētājs! Tiks apbalvotas pirmās trīs vietas ar medaļām un kausiem!

Katrai sporta spēļu disciplīnai ir savi pamatnoteikumi ar ko iespējams iepazītos lasot NOLIKUMU.


Ievēl Balvu pamatskolas direktori

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 30 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Septembris 2017

larisa kristopanova29.augusta ārkārtas domes sēdē par Balvu pamatskolas direktori ievēlēja Larisu Krištopanovu.

Balvu pamatskolas direktore Larisa Krištopanova ieguvusi Latvijas Universitātes (LU) filoloģijas bakalaura diplomu, LU pedagoģijas maģistra grādu, piešķirtā kvalifikācija latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī LU ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājas diplomu. Skolās strādājusi jau 24 gadus, bet tieši Balvu pamatskolā 15 darba gadus. Uzrunājot deputātus, Larisa Krištopanova teica: “Es ceru, ka ar savu ļoti labo kolektīvu mēs noturēsim skolā tikpat augstu līmeni, kā tas ir bijis direktores Māras Pimanovas laikā un centīsimies būs vēl labāki! Ļoti labu skolu mēs vēlamies padarīt par ļoti labu skolu ar plusiņa zīmi”.

Vēlam izturību, izdošanos un neizsīkstošu darba sparu jaunajā amatā!


Valdība izsludina ārkārtējo situāciju 27 novados Latgalē un Vidzemē

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 30 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

Otrdien, 29. augustā, Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām sekām un postījumiem lauksaimniecības zemēs, izsludināja ārkārtējo situāciju 27 novados Latgalē un Vidzemē.

Ārkārtējā situācija izsludināta Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines Varakļānu un Krustpils novados.

Ārkārtējā situācija šajos novados izsludināta no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim. Kā atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā noteikta Zemkopības ministrija.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 29 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

2017.gada 29.augustā, plkst. 16.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par pieprasījumu izsludināt ārkārtējo situāciju. (ziņo A.Pušpurs)
2. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
3. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
4. Par Larisas Krištopanovas iecelšanu Balvu novada pašvaldības Balvu pamatskolas direktora amatā. (ziņo A.Petrova)
5. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas ievēlēšanu.(ziņo A.Pušpurs)
6. Par Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)


Aicina pieteikt pretendentus balvai „Cilvēka izaugsmei Latvijā”

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 28 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

hda bci

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA), Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) un ASV vēstniecība Latvijā izsludina pieteikšanos balvu konkursam „Cilvēka izaugsmei Latvijā”. Balvu pasniegs ceturto gadu pēc kārtas, lai godinātu iedvesmojošus Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās atbildības iniciatīvas.

No š.g. 21.augusta līdz 19.septembrim tiek gaidītas nominācijas četrās kategorijās:

  1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.
  2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.
  3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
  4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Lasīt tālāk ...


Lai apzinātu lietavu radītos zaudējumus, pirmdien Latgali apmeklēs premjerministrs M.Kučinskis

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 28 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

Pēc 24. augusta vakara, kad Latgalē beidzās lietavas, kuru nokrišņu daudzums pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem Rēzeknes novērojumu stacijā 32 stundās sasniedza 159 milimetrus jeb 229% no augusta normas un daudzviet Latvijas austrumu pierobežā kopējais nokrišņu daudzums, visticamāk, ir bijis vēl lielāks nekā Rēzeknē, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks par radušos kritisko situāciju reģionā sazinājies ar premjerministru Māri Kučinski.

Telefonsarunas laikā premjers tika informēts par dabas stihijas radītajiem infrastruktūras zaudējumiem Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Stipro lietavu dēļ Latgalē uz ceļiem izveidojās izskalojumi, tika slēgta šoseja starp Kārsavu un Rēzekni, kā arī slēgti vairāki vietējās nozīmes ceļi.

M.Kučinsks norādīja: “Lielā lietus laikā cietušajām pašvaldībām ir jāapzina reālie zaudējumi, lai būtu pilnīgi skaidrs, kādi postījumi ir radīti. Tas nepieciešams, lai varētu izlemt, kā iespējami efektīvāk palīdzēt cietušajām teritorijām“.

Apzinoties situācijas nopietnību, pirmdien, 28. augustā, steidzamības kārtā Līvānos (Latgales mākslas un amatniecības centrā) notiks ministru prezidenta sanāksme ar Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem, kurā piedalīsies arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Lasīt tālāk ...


Applūdušo un neizbraucamo ceļu dēļ izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā Latgalē; atsevišķi reisi netiks izpildīti

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 25 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

Ņemot vērā, ka daudzviet Latgalē lietavu dēļ ir applūduši un neizbraucami autoceļi, uz nenoteiktu laiku atsevišu maršrutu reisi vai to posmi netiks izpildīti, vairāki reisi tiks novirzīti pa apvedceļu, kā arī sabiedriskā transporta kustība var kavēties. Jautājumu saistībā ar reisu izpildes laiku gadījumā aicinām pasažierus sazināties ar konkrēto pasažieru pārvadātāju.

Kopumā izmaiņas varētu skart 16 maršrutus, ko apkalpo SIA Norma-A, Daugavpils autobusu parks, Ludzas autotransporta uzņēmums, Balvu autotransports, AS Rēzeknes autobusu parks, Nordeka un CATA. Papildu informācija par maršrutiem, kas nav izbraucami vai kuros reisu izpilde var kavēties, pieejama šeit.


Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 25 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

eapnFonda “LAIKaMETS” PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai

“Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”

Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.

Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 mērķis: atklāts projektu konkurss koncepcijas izstrādei par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei