Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


4. Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 08 Oktobris 2018 15:31

1.jūlijā plkst. 19.00 Rugāju estrādē festivāla atklāšanas koncerts „Eima dancot Rugājos!”;

1.un 2.jūlijā no plkst. 11.00 Balvu Novada muzejā meistarklase par Ziemeļlatgales tautas tērpu, tā valkāšanas tradīcijām;

2.jūlijā plkst.16.00 Balvu pansionātā, Vīksnā un Kubulos izbraukuma koncerti;

3.jūlijā plkst.16.00 Viļakas pilsētas estrādē festivāla noslēguma koncerts „Vējš koku lapās par dzīvi runā...”;

2.jūlijā plkst,19.00 lielkoncerts „SADER LIEPA AR OZOLU...” Balvu pilsētas estrādē:

 • Rotā, meitiņ, uguņa plostu. Jāņa Ērgļa horeogrāfija, Raimonda Tigula mūzika.

Ozolītis, zemzarītis,
Kupls auga līdumā.
Pār tevīm bites skrēja,
Saldus ziedus meklēdamas,
Garām jāja precinieki,
Daiļas meitas lūkodami.

 • Jumis. Sarmītes Stapules horeogrāfija, tautas mūzika Ilonas Rupaines apdarē.
 • Dejo un muzicē deju grupas „Kannel”, „Siisik” un kapela „Kannel”, no Igaunijas, Vōru pilsētas.
 • Pītera polka. Ilmāra Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika kapelas „Dziga” apdarē.
 • Dejo un muzicē vidējās paaudzes deju grupa „Portáš” no Čehijas, Jasennas pilsētas.
 • Sābru dancis. Aijas Daugeles horeogrāfija, tautas mūzika Artūra Uškāna apdarē.

Sen ziedēja ozoliņi,
Sen ziediņi pabiruši,
Nu liepiņa uzziedēja,
Nu zied visas pazarītes.

 • Dejo un muzicē jauniešu deju un dziesmu ansamblis „Kębłowo” no Polijas.
 • Kučieru polka. Andras Eimanes horeogrāfija, Aleksandra Kortāna mūzika grupas „Kreicburgas Ziķeri” apdarē.
 • Uzstājas jauniešu deju grupa „Rakonca” no Slovākijas, Filakovo pilsētas.
 • Precību dancis. Artas Slicas horeogrāfija, Artūra Uškāna mūzika.

Kalnā zied ābelīte
Ar sudraba ziediņiem.
Sudrabiņa ziedi zied,
Būs sarkani āboliņi.

 • Dejo Tautas deju ansamblis „Daiļrade” no Rīgas.
 • Odums. Guntas Skujas horeogrāfija, tautas mūzika kapelas „Dziga” apdarē.
 • Dejo un muzicē jauniešu deju grupa „Srem” no Serbijas, Jakovo pilsētas.
 • Lai tā būda rūc. Andra Ezeriņa horeogrāfija, Alfrēda Vintera mūzika.
 • Tur pagāja visa diena. Skaidrītes Andževas horeogrāfija, tautas mūzika Artūra Uškāna apdarē.

Festivāla mākslinieciskais vadītājs: AGRIS VEISMANIS;
Māksliniece: LIENE ŠAICĀNE;
Koncertu režisori: SANTA PĒRKONE, GUNTA GRIGĀNE (Rugāji), ILGA OPLUCĀNE (Balvi), INETA LINDENBERGA (Viļaka);
Lielkoncerta programmu vada: KRISTĪNE ERCIKA (Ābele), AIGA MAČA (Liepa), ANDRIS KAĻIŅINS (Ozols);
Lielkoncerta tērpu autore ANITA MATULE;

Festivālā piedalās:
Viesi

 • Deju grupas „Kannel” un „Siisik” , kapela „Kannel” no Igaunijas, Vōru pilsētas. Vadītāji Maei Pau, Kadri Māhar, Marianne Jaanson, Erja Arop.
 • Vidējās paaudzes deju grupa „Portáš” no Čehijas, Jasennas pilsētas. Vadītāji Ctirad Bryol un Stanislav Mikulāštik.
 • Jauniešu deju un dziesmu ansamblis „Kębłowo” no Polijas. Vadītāja Sylwia Kotlarska.
 • Jauniešu deju grupa „Rakonca” no Slovākijas, Filakovo pilsētas. Vadītājs Varga Norbert.
 • Jauniešu deju grupa „Srem” no Serbijas, Jakovo pilsētas. Vadītājs Dragan Ilic.
 • Tautas deju ansamblis „Daiļrade” no Rīgas. Mākslinieciskā vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne.

Baltinavas novads

 1. Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs „Kustikust”. Vadītāja Irēna Kaša.
 2. Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs. Vadītāja Irēna Kaša.

Lubānas novads

 1. Tautu deju ansamblis „Lubāna”. Vadītāja Laila Ozoliņa.
 2. Jauniešu deju kolektīvs „Žuburi”. Vadītāja Laila Ozoliņa.

Ludzas novads

 1. Ludzas Kultūras centra senioru deju kolektīvs „Atvasara”. Vadītāja Sarmīte Stapule.

Rēzeknes novads

 1. Feimaņu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns”. Vadītājs Guntis Tjarvja.
 2. Rēzeknes kapela „Dziga”. Vadītāja Dace Visocka.

Rugāju novads

 1. Rugāju novada senioru tautas deju kopa „Ezerrieksts”. Vadītāja Inta Sleža.
 2. Rugāju novada deju kopa „Rugāji”. Vadītāja Lucija Bukša.
 3. Rugāju novada jauniešu deju kolektīvs. Vadītāja Astrīda Circene.

Viļakas novads

 1. Viļakas kultūras nama deju kopa „Dēka”. Vadītāja Akvilina Jevstigņejeva.
 2. Viļakas pilsētas Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Bitīt matos!” Vadītāja Diāna Astreiko.

Balvu novads

 1. Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa „Luste”. Vadītāja Inta Sleža.
 2. Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa „Nebēda”. Vadītājs Agris Veismanis.
 3. Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs „Rika”. Vadītājs Agris Veismanis.
 4. Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „ Purenīte”. Vadītāja Lucija Bukša.
 5. Bērzpils pagasta jauniešu deju kolektīvs „Jauda”. Vadītāja Iveta Tiltiņa.
 6. Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pāris”. Vadītāja Skaidrīte Pakalnīte.
 7. Kubulu pagasta kultūras nama deju kopa „Kubuliņš”. Vadītāja Zita Kravale.
 8. Kubulu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Cielaviņa”. Vadītāja Zita Kravale.
 9. Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju kolektīvs „Vectilža”. Vadītāja Kristīne Jermacāne.
 10. Vīksnas pagasta vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Piesitiens”. Vadītāja Gunta Grāmatiņa.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei