Politiku plānošanas un institūciju vadības dokumenti

Kategorija: Attīstības plānošanas dokumenti
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Februāris 2019 15:03

Balvu novada Izglītības attīstības stratēģija 2019.-2024.gadam

(Apstiprināta ar Balvu novada Domes 2018.gada 27.decembra lēmumu (sēdes prot. Nr.18, 2.§))

Pielikums

Balvu novada izglītības attīstības programma

(Dokuments ir zaudējis spēku līdz ar Balvu novada Izglītības attīstības stratēģijas 2019.-2024.gadam apstiprināšanu 2018.gada 27.decembrī. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.)

Pielikums

Balvu pilsētas ielu satiksmes drošības programma 2010. – 2025. gadam

Pielikums: Programma, aktualizēta 09.06.2016.

Balvu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2014. – 2020. gadam

Pielikums

Balvu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2014. – 2020.gadam

Pielikums

Balvu novada kultūras nozares darbības programma 2016. - 2017.gadam (1. pielikums).

Balvu novada kultūras vidēja termiņa darbības programmas mērķi un rīcības (2. pielikums).

1. pielikums

2. pielikums

Balvu novada sporta un atpūtas attīstības programma 2016. - 2017.gadam (1. pielikums).

Balvu novada sporta un atpūtas programmas 2016. - 2017.gadam mērķi un rīcības (2. pielikums).

1. pielikums

2. pielikums

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” darbības attīstības stratēģija 2016.– 2018. gadam (1. pielikums).

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” darba plāns 2016. gadam (2. pielikums).

1. pielikums

2. pielikums

Balvu Novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2017.-2022.gadam

Pielikums
 

Balvu Novada muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģija 2012.-2020.

Pielikums

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei