Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR - 2017.gads

Kategorija: Iepirkumi
Ceturtdiena, 30 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 02 Janvāris 2019 17:05

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Līguma priekšmets

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

BNP 2017/74/KF

Atklāts konkurss ““Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.01.2018. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/73

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.12.2017. plkst.10:00

BNP 2017/72

„Malkas iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.01.2018. plkst.10:00

BNP 2017/71

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā (likuma 2.pielikuma pakalpojums) “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Balvu novada pašvaldības “Pansionātā “Balvi”””

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.12.2017. plkst.10:00

BNP 2017/70/ELFLA

“Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.01.2018. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (finanšu līdzekļu trūkuma dēļ un sakarā ar to, ka tiks veiktas korekcijas būvprojektā)

BNP 2017/69

Balvu novada Briežuciema pagasta un Kubulu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas apstākļos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.12.2017. plkst.10:30

BNP 2017/68

“Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2018.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.12.2017. plkst.10:00

BNP 2017/67/ERAF

Atklāts konkurss “Būvdarbi Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” projekta “Primārās enerģijas patēriņa samazināšana, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.01.2018. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 12.01.2018. plkst.10:00

BNP 2017/66/ELFLA

Balvu novada Vīksnas pagasta grants ceļa posma pārbūve

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.12.2017. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS MAIŅU

BNP 2017/65/ELFLA

Balvu novada Bērzkalnes pagasta grants ceļa posma pārbūve

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.12.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA (nav saņemts neviens piedāvājums)

BNP 2017/64

Vieglās automašīnas iegāde Balvu novada pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai

Piedāvājumi jāiesniedz 29.11.2017. plkst.10:30

BNP 2017/63

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2018.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.11.2017. plkst.10:00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta (nav saņemts neviens piedāvājums)

BNP 2017/62

Atklāts konkurss “Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām 2018.gadam”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.12.2017. plkst.10:00

BNP 2017/61/ERAF

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.11.2017. plkst.10:00

BNP 2017/60

Atklāts konkurss “Pārtikas produktu piegāde 2018.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.12.2017. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.12.2017. plkst.10:00

BNP 2017/59/ELFLA

“Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.11.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS MAIŅU

BNP 2017/58

Sarunu procedūra “Balvu novada pašvaldība lietavās cietušās ceļu infrastruktūras labošana”

Uz sarunām tika uzaicināti divi pretendenti

BNP 2017/57/ERAF

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.11.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/56

Atklāts konkurss “Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.12.2017. plkst.10:00

BNP 2017/55/ERAF

Atklāts konkurss “Balvu pamatskolas mācību vides uzlabošana ERAF projekta “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.11.2017. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 01.12.2017. plkst.10:00

ATKLĀTS KONKURSS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2.DAĻĀ PĀRTRAUKTS (finanšu līdzekļu trūkuma dēļ)

BNP 2017/54/INTERREG

“Koka izstrādājumu izgatavošanas iekārtu un instrumentu piegāde Balvu profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.11.2017. plkst.10:00

BNP 2017/53/ELFLA

“Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.10.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami labojumi darbu apjomos)

BNP 2017/52/INTERREG

“Koka izstrādājumu izgatavošanas iekārtu un instrumentu piegāde Balvu profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.10.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā)

BNP 2017/51

“Gaismas alejas izveide Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem norises nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.10.2017. plkst.10:00

BNP 2017/50/INTERREG

“Koka izstrādājumu izgatavošanas iekārtu un instrumentu piegāde Balvu profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.09.2017. plkst.10:30

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

BNP 2017/49/INTERREG

“Šujmašīnu un šūšanas piederumu piegāde Balvu profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.09.2017. plkst.10:00

BNP 2017/48/ELFLA

“Balvu novada Lazdulejas pagasta grants ceļa posmu pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.09.2017. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi darbu apjomos)

BNP 2017/47/ELFLA

“Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.09.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi darbu apjomos)

BNP 2017/46

“Vieglās automašīnas iegāde Balvu novada pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.08.2017. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (ierobežotu finanšu līdzekļu dēļ)

BNP 2017/45

“Balvu stadiona pārbūves papilddarbi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.08.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/44

“Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.08.2017. plkst.10:00

BNP 2017/43/ELFLA

“Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Tilžas kapi – Meteņi posma pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2017. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/42/ELFLA

“Balvu novada Vectilžas pagasta grants ceļa posmu pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS MAIŅU

BNP 2017/41

“Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.08.2017. plkst.10:00

BNP 2017/40

“Gaismas alejas izveide Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem norises nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.07.2017. plkst.10:00

BNP 2017/39

“Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.07.2017. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā)

BNP 2017/38/ELFLA

“Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa posma pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.06.2017. plkst.10:00

Piedāvājumi tiks atvērti 14.07.2017. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS FINANSĒJUMA TRŪKUMA DĒĻ

BNP 2017/37

“Vieglās automašīnas iegāde Balvu novada pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.06.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/36/ELFLA

Atklāts konkurss “Balvu novada Briežuciema pagasta grants ceļa posmu pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.07.2017. plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.07.2017. plkst.10:00

BNP 2017/35/ELFLA

“Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa posma pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.06.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/34

“Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.06.2017. plkst.11:00

BNP 2017/33

“Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.06.2017. plkst.10:00

BNP 2017/32

“Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Balvu pilsētā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.05.2017. plkst.11:30

BNP 2017/31

“Balvu novada Balvu pilsētas Jaunatnes ielas pārbūve”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.05.2017. plkst.10:30

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/30

“Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.05.2017. plkst.11:00

BNP 2017/29

“Gaismas alejas izveide Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem norises nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.05.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/28

“Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.05.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepieciešami grozījumi iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā)

BNP 2017/27

Atklāts konkurss “Balvu stadiona pārbūve”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.06.2017. plkst.10:00

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.05.2017. plkst.10:00

BNP 2017/26

„Bruģakmens laukuma un celiņa izbūve Bērzpils ielā 17, Balvos”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.05.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/25

„Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas seguma atjaunošana ar divkāršo virsmas apstrādi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.04.2017. plkst.10:30

BNP 2017/24

„Jumta siltināšana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis””

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.04.2017. plkst.10:00

BNP 2017/23

Ielu ikdienas uzturēšana Balvu pilsētā 2017.gadā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.03.2017. plkst.10:30
BNP 2017/22

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu novada Kubulu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.03.2017. plkst.10:00
BNP 2017/21

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu pilsētas skvērā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.03.2017. plkst.9:30

BNP 2017/20

„Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana Balvu novadā 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.03.2017. plkst.11:00

BNP 2017/19

„Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas seguma atjaunošana ar divkāršo virsmas apstrādi”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.03.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/18

„Gaismas alejas izveide Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem norises nodrošināšanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.03.2017. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/17

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu novada Kubulu pagastā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.03.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/16

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu segumu atjaunošanai un autoruzraudzība”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.03.2017. plkst.11:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/15

„Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Balvu pilsētas skvērā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.03.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

BNP 2017/14

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Balvu pamatskolai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2017. plkst.11:00

BNP 2017/13

„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/12

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Balvu Valsts ģimnāzijai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/11

„Ielu apgaismojuma remonts Balvu novadā 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/10

Atklāts konkurss „Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2017. plkst.11:00

BNP 2017/9/ERAF

Atklāts konkurss „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2017. plkst.10:00
BNP 2017/8

„Papilddarbi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.02.2017. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VEICAMO DARBU APJOMUS)

BNP 2017/7

„Malkas piegāde Kubulu pagasta pārvaldei un Kubulu pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa””

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.02.2017. plkst.10:30

BNP 2017/6

„Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.02.2017. plkst.10:00

BNP 2017/5/ELFLA

Atklāts konkurss „Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.02.2017. plkst.10:00

Iepirkums pārtraukts (Nepieciešami labojumi būvprojektā)

BNP 2017/4

„Malkas piegāde Krišjāņu pagasta pārvaldei un Bērzkalnes pagasta pārvaldei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.01.2017. plkst.10:30

BNP 2017/3

„Malkas piegāde Stacijas pamatskolai un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālei”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.01.2017. plkst.10:00

BNP 2017/2

„Mācību līdzekļu un materiālu piegāde Balvu Mākslas skolas vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.01.2017. plkst.11:00

Iepirkuma priekšmeta 3., 4., 5., 6., 7. un 9.daļā iepirkums izbeigts bez rezultāta (nav saņemts neviens piedāvājums).

BNP 2017/1

„Biroja preču un kancelejas preču piegāde Balvu novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.01.2017. plkst.10:00

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei