“Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma pārbūve”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Ceturtdiena, 30 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 31 Janvāris 2018 09:26
Līguma priekšmets

“Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2017/70/ELFLA

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

05.12.2017.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.01.2018. plkst.10:30

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums
7.pielikums – Darbu apjomi
8.pielikums – Būvprojekts
Iepirkuma procedūras ziņojums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (finanšu līdzekļu trūkuma dēļ un sakarā ar to, ka tiks veiktas korekcijas būvprojektā)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei