Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Otrdiena, 23 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Februāris 2018 09:05
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/3

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

27.01.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.02.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums
1.pielikums - Pieteikums dalībai atklātā konkursā
2.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma
3.pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
4.pielikums - Pretendenta (apakšuzņēmēja) sniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saraksts
5.pielikums - Pretendentam piederošās vai rīcībā esošās tehnikas saraksts
6.pielikums - Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem
7.pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājums
8.pielikums - Tehniskā piedāvājuma forma
9.pielikums - Līguma projekts
10.pielikums - Tehniskā specifikācija
Lēmums
Iepirkuma procedūras ziņojums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (nepareizi aizpildīts paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzība biroja Publikāciju vadības sistēmā)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei