Atklāts konkurss “Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma – Bankas ceļa posms no 0 km līdz 1.9 km pārbūve”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Pirmdiena, 29 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Oktobris 2018 16:52
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma – Bankas ceļa posms no 0 km līdz 1.9 km pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/5/ELFLA

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

01.02.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.02.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA "LIEPAS Z"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 207 220.87

Līguma izpildes termiņš

6 (seši) mēneši

Pielikumi:

Nolikums
7.pielikums – Darbu daudzumu saraksts
8.pielikums – Būvprojekts
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei