Izsludināts atkārtots Balvu novada pašvaldības konkurss „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Piektdiena, 23 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 17 maijs 2018 14:57

Lai veicinātu Balvu novada atpazīstamību un vienotu vizuālā tēla veidošanu, kā arī Balvu novada iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, Balvu novada pašvaldība organizēja atklātu ideju konkursu „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”, kurš noslēdzās 15.martā.

Kopā konkursam tika iesūtīti 20 darbi, no kuriem 5 neatbilda konkursa nolikuma prasībām, netika iesniegti laikā. Pārējos 15 darbus, starp kuriem 11 - bija moto un logo kopīgs piedāvājums, 3 - atsevišķi moto piedāvājumi un 1 - atsevišķs logo piedāvājums.

Konkursa komisija* sanāca divas reizes, lai izvērtētu darbus un lemtu par turpmāko konkursa gaitu, un nolēma, ka konkursam iesūtītie darbi neatbilst konkursa nolikuma mērķim (1.2.punkts) un, pamatojoties uz šī paša nolikuma 4.14. punktu, lēma izsludināt atkārtotu konkursu, lai mudinātu konkursa darbu iesniedzējus vēl savas idejas attīstīt tālāk, varbūt nedaudz uzlabojot vai papildinot, kā arī aicinātu jaunus konkursa dalībniekus iesūtīt savas idejas.

Atkārtotā konkursa noteikumi paliek tādi paši - moto un logo idejai ir jāsaskan ar Balvu novada vīzijas pamatideju: “Balvu novadā ir veselīga un labvēlīga dzīves vide visu vecumu iedzīvotājiem, tajā dzīvo aktīvi cilvēki, kuri veido savu labklājību, radoši apvienojot dabas kapitāla, pierobežas, kultūras mantojuma un jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.”

Logo risinājumam jābūt Balvu novadu raksturojošam, vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesaistošam, vizuāli un filozofiski viegli uztveramam, pielāgojamam prezentācijas materiāliem, suvenīros, interneta vidē, savukārt moto frāzei jāizsaka Balvu novada iedzīvotāju kopīgā motivācija, mērķi un vērtības un jābūt īsai, kodolīgai, skanīgai un uzmanību piesaistošai.

Konkursa darbi iesniedzami Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.maija plkst.14:00.

Konkursā iesniegto darbu vērtēšana notiks divās kārtās. Vispirms to darīs konkursa komisija, bet pēc tam labākie darbi tiks nodoti sabiedrības balsojumam pašvaldības mājas lapā. Galīgais vērtējums sastāvēs no 50% žūrijas vērtējuma un 50% sabiedrības pārstāvju balsojuma.

Konkursa naudas balvu fonds ir 300 EUR. Ja labākajam logo un labākajam sauklim būs dažādi autori, summa sadalīsies šādi: 150 EUR logo idejas autoram un 150 EUR moto idejas autoram.

Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, tehniskajām un citām prasībām var saņemt Pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, 2. stāvā, 21. kabinetā. Kontaktpersona: sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta Mežule, tālr. 26395302, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Konkursa nolikumu skatīt šeit
Pieteikuma anketa word formātā pieejama šeit

*Konkursa komisijas sastāvā bija komisijas priekšsēdētājs Aigars Pušpurs - Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, komisijas locekļi - Egons Salmanis – Balvu novada Domes deputāts, Pēteris Kalniņš – Balvu novada Domes deputāts, Gunta Raibekaze – Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Ruta Cibule – Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja, Olga Siņica – Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja, Iluta Mežule – Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, Maija Laicāne– Kubulu pagasta kultūras pasākumu organizatore, Anita Kairiša - Balvu Mākslas skolas skolotāja, Ineta Bordāne – P/A Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra tūrisma organizatore un direktora p.i., Dārija Semjonova – Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece.

Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei