Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Kategorija: Nekustamais īpašums
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Oktobris 2018 16:25

Vēlamies atgādināt, ka 15.novembris ir pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš.
Nomaksāt NĪN iespējams:
• pagastu pārvaldēs;
• p/a “SAN-TEX” norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos;
• bankā;
• internetbankā;
• portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt personīgā konta numurus ēkām un zemei, vai arī paziņojuma numuru, pretējā gadījumā Jūsu veiktais maksājums var netikt ieskaitīts Jūsu nodokļa maksātāja kontā. Tāpat arī aicinām būt uzmanīgiem un veikt maksājumu uz tiem konta numuriem, kas norādīti sūtītajos paziņojumos.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otro daļu par nodokļu samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, lūdzam samaksas dienā precizēt tā apjomu, piezvanot uz zemāk norādīto tālruņa numuru.
Parāda nenomaksas gadījumā, būsim spiesti izmantot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. pantā paredzētās normas, un parāds tiks piedzīts bezstrīda kārtībā.
Tālrunis uzziņām 64522592.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei