Balvu novada pašvaldības policijas darba rezultāti 2018.gadā

Kategorija: Pašvaldības policija
Piektdiena, 11 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 11 Janvāris 2019 15:48

Reģistrēti 1417 notikumi

  • Saņemti- (162) pieprasījumi, uz kuriem sniegtas atbildes likumā noteiktajā kārtībā.
  • Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli - (424) ;
  • no tiem
  • Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem - (87 )
  • L APK 171.p. (atrašanās sabiedriskās vietā tādā alkohola reibumā stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu vai alkohola lietošanu sabiedriskās vietā - (219) ,
  • L APK 167.p. (sīkais huligānisms)(5)
  • L APK 42.1. p.4.d.(nepilngadīgais smēķē) - (60);
  • L APK 171.1.p. (Nepilngadīgie alkohola reibumā) - ( 35 )
  • Saistošo noteikumu neievērošana – (6)

Saņemti un izskatīti – 33 iesniegumus par ģimenes konfliktiem,
izbraukts uz 103 cita veida konfliktiem,
saņemta informācija un risinātas situācijas par 45 klaiņojošiem dzīvniekiem.
Uzsāktas 34 administratīvās lietvedības par īpašumu nesakopšanu

Citām iestādēm sniegta palīdzība (VP, San-tex, NMPD u.c.)

187 reizes

Sociālajam dienestam

49 reizes

apsekotas riska ģimenes

59 reizes

Pieņemti apmeklētāji

55

Veiktas pārrunas ar personām, kuras nav savlaicīgi noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus

146

Tieša piedalīšanās  noziedzīgu nodarījumu atklāšanā

31

Tieša piedalīšanās  kārtības nodrošināšanā pasākumā

47 reizes

Atskurbtuvē ievietotas 825 personas (2017.g.-727)

Par atskurbtuves pakalpojumu sniegšanu ir noslēgts līgums ar 5 novadu (Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Gulbenes, Alūksnes) pašvaldībām.

Informāciju sagatavoja:
Balvu novada pašvaldības policijas priekšniece R.Kravale

10.01.2019.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei