Līdz 31.12.2018. izsludinātās tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 13 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 18 Marts 2019 16:57

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Pieņemamās telpas atjaunošana Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, ID Nr. BNP TI 2018/118

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 19.decembrim plkst.16.30

Lietus ūdens novadīšana un bruģa celiņa izveide apkārt bērnu rotaļu laukumam Balvu pilsētas skvērā, ID Nr. BNP TI 2018/116

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 14.decembrim plkst. 15.00

Telpu remontdarbi Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta nakts patversmē, ID Nr. BNP SD 2018/08

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 6.decembrim, plkst.12:00

Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes Tilžas ciema ūdensvadu rekonstrukcija, ID Nr. TPP 2018/5

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 15. novembrim plkst.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Jauna žoga izbūve apkārt Balvu valsts ģimnāzijas sporta laukumiem, ID Nr. BNP TI 2018/102

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 8.novembrim plkst.11:00

Telpu remontdarbi Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē ID Nr. 5/4.14

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.12:00

Bruģakmens laukuma ierīkošana pie Krišjāņu tautas nama

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.12.00

Bruģakmens laukuma ierīkošana pie Krišjāņu tautas nama, ID Nr. BNP TI 2018/80

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 21.jūnijam plkst.12.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (AR TIRGUS IZPĒTES UZVARĒTĀJU NOSLĒGTA VIENOŠANĀS PAR LĪGUMA IZBEIGŠANU)

Bruģakmens laukuma ierīkošana pie Krišjāņu tautas nama, ID Nr. BNP TI 2018/76

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 12.jūnijam plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Apgaismojuma ierīkošana apkārt Balvu Valsts ģimnāzijas mākslīgā seguma futbola laukumam

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 11.jūnijam plkst.15.00

Balvu pilsētas Rozu kapu kapličas atjaunošana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 25.maijam plkst.15.00

Telpu remonts ēkai Sporta ielā 1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 8.jūnijam plkst.10:00

Balvu pilsētas brīvdabas estrādes sienu krāsošana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 16.maijam plkst.15.00

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz ielām Balvu pilsētā 2018.gadā, ID Nr. BNP TI 2018/56

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 7.maijam plkst.12.00

Balvu Mūzikas skolas 25. un 26. klases skaņas izolācija, remonts un lietus notekūdeņu sistēmas bojātā posma nomaiņa ID Nr. TI 2018

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 15.maijam plkst.15:00

Pievedceļa posma rekonstrukcija pie Balvu pamatskolas stadiona, ID Nr. BNP TI 2018/52

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 27.aprīlim plkst.15.00

Balvu pilsētas brīvdabas estrādes skatuves grīdas nomaiņa un estrādes sienu atjaunošana, ID Nr. BNP TI 2018/48

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.15.00

Jumta remonts ēkai Sporta ielā 1

Piedāvājumi jāiesniedz  līdz 2018. gada 15.martam plkst. 10:00

“Trīs būvju demontāžas darbi Balvu pilsētas stadionā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 25.oktobrim plkst.12.00

Slēgtās ūdens atvades sistēmas ar drenāžu ierīkošana Balvos, Ceļinieku ielā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 15.septembrim plkst.12.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

“Skaidu granulu noliktavas būvniecībai” Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 15.augustam plkst.12:00

“Laukuma izbūve Balvu pilsētas parkā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 3.augustam plkst. 12:00

Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 16.jūnijam plkst. 12:00

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas ēkas jumta remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 8.jūnijam plkst. 10:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA
(nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā)

Papildus būvniecības darbu veikšana arhitektūras piemineklim “Bēržu kapu kapliča”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 3. maijam plkst. 17.00

Balvu pilsētas skvēra izgaismošana, Balvi, Balvu novads

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. martam plkst. 12:00

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 09. decembrim plkst. 10.00

Papilddarbi - Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas segumu atjaunošanas darbiem (ūdensvada pārbūve)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 24.novembrim plkst. 12:00

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.09.2016. plkst. 10.00

Telpu kosmētiskais remonts Bērzpils ielā 1A, Balvos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 29.augustam plkst. 12:00

Telpu kosmētiskais remonts Bērzpils ielā 1A, Balvos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 22.augustam plkst. 12:00

IZSLUDINĀTĀ TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2016. plkst.10:00

PĀRTRAUKT IZSLUDINĀTO TIRGUS IZPĒTI "Pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās", FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas