Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 26 Jūlijs 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Jūlijs 2019 10:21

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka vecākiem/aizbildņiem līdz 2019. gada 28. augustam ir jāvēršas Sociālajā dienestā Balvos vai attiecīgajā pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka ar iesniegumu par bērnu ēdināšanas apmaksu pirmsskolas izglītības iestādēs un par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes, par kārtējo mācību pusgadu. Ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti Balvu novada pašvaldības trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Informējam, ka tiek pieņemti iesniegumi no augstāk minētajām mērķa grupām - pabalstam skolas piederumu iegādei bērnam (bērns, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu vai apmeklē Balvu novada vispārizglītojošo mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes – programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs). Pabalsta apmērs ne vairāk kā 35,00 EUR/gadā. Iesniegumam jāpievieno pirkuma iegādes čeks ar personas rekvizītiem. Pabalsta izmaksas kārtību nosaka Balvu novada pašvaldības 2015.gada 12.februāra saistošie noteikumi Nr.8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”, 2015.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā”, 2015.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”.

Iesniegumus skolas piederumu iegādes apmaksai (par 2019.gada periodu) var iesniegt līdz šī gada 16.decembrim.

Klientu pieņemšanas laiks:

Balvu pilsētā:

Pirmdiena: 830-1800
Trešdiena: 830-1700
Piektdiena: 830-1200

Pagastu pārvaldēs - saskaņā ar sociālo darbinieku klientu pieņemšanas laikiem.

Tālr.: 64521176; mob.25608650.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei