Pedagoģiski medicīniskā komisija

Kategorija: Izglītība
Trešdiena, 16 Oktobris 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 16 Oktobris 2019 16:56

ĪSS PAKALPOJUMA APRAKSTS

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

PRASĪBAS PERSONAI, KURAI IR TIESĪBAS SAŅEMT PAKALPOJUMU

 Fiziska persona
Pilngadīgs izglītojamais, nepilngadīga izglītojamā vecāki, bāriņtiesas iecelts likumiskais pārstāvis, bāriņtiesas pārstāvis vai pilnvarota persona (izglītības iestādes pārstāvis).

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS

Personīgi iestādē (adrese)

 Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs,Sporta iela 1, Balvi,

Pa pastu (adrese)

 Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs,Sporta iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Pa tālruni

 28363415

Elektroniski

 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA

Pašvaldības portālā

 Iesniegums Balvu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Oriģināls

 - Iesniegums Balvu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai

 - Izglītības iestādes informāciju par izglītojamo;
- Psihologa, logopēda un speciālā pedagoga atzinumu;
- Ģimenes ārsta izziņu par vispārējo veselības stāvokli;
- Psihiatra atzinums;
- Izglītojamā mācību sasniegumu izvērtējumu, izglītojamā rakstu darbus.

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu

 -

Kopija, uzrādot oriģinālu

 -

KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU

 1. Pasūtītājs klātienē iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
- Pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelta likumiskā pārstāvja, bāriņtiesas pārstāvja vārdu un uzvārdu adresi, tālruņa numuru;
- izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
- izglītojamā dzīvesvietas adresi;
- Izglītības iestādes, kuru apmeklē/mācās, nosaukumu, grupu/klasi.
2. Iesniegumam pievieno
- Izglītības iestādes informāciju par izglītojamo;
- Psihologa, logopēda un speciālā pedagoga atzinumu;
- Ģimenes ārsta izziņu par vispārējo veselības stāvokli;
- Psihiatra atzinums;
- Izglītojamā mācību sasniegumu izvērtējumu, izglītojamā rakstu darbus.

Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, jāiesniedz augstāk minētie dokumenti un jāuzrāda: vecāku pase vai likumisko pārstāvju pase un aizgādību apliecinošs dokuments, bāriņtiesas pārstāvja dienesta apliecība un bērna dzimšanas apliecība. Pilngadīgam izglītojamajam – pase.
Pamatojoties uz izglītojamā izpētes rezultātiem, Pedagoģiski medicīniskā komisija izsniedz atzinumu par izglītības turpināšu atbilstoši attiecīgajai izglītības programmai, mājas apmācības ieteikšanu, konsultēšanu vai iesaka apmeklēt Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

PAKALPOJUMA MAKSA

 BEZMAKSAS pakalpojums

ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ

 Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.

REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām

UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS

Tālrunis:

 28363415

e-pasts:

 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba laiks:

 P. 8:30 - 12:00 12:30 - 18:00
O., T., C. 8:30 - 12:00 12:30 - 17:00
P. 8:30 - 12:00 12:30 - 16:00

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei