Tirgus izpētes par piegādēm un pakalpojumiem - 2020.gads

Kategorija: Iepirkumi
Piektdiena, 03 Janvāris 2020
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 22 Aprīlis 2021 16:38

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu novada ziņas” iespiešana un piegāde 2021.gadā, ID Nr. BNP TI 2020/164

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.01.2021. plkst.13.00

Biroja preču piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 2021.gadā, ID Nr. BNP SD 2020/20

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.01.2021. plkst.12:00

Saimniecības preču piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 2021.gadā, ID Nr. BNP SD 2020/21

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.01.2021. plkst.12:00

Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2021.gadā, ID Nr. BNP TI 2020/163

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.01.2021. plkst.11.00

Būvprojekta izstrāde elektroietaišu ierīkošanai, ID Nr. BNP TI 2020/161

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.12.2020. plkst.16.00

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Balvu novada ziņas" iespiešana un piegāde 2021.gadā, ID Nr. BNP TI 2020/160

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.12.2020. plkst.14.00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Krišjāņu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas periodā, ID Nr. BNP TI 2020/159

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.12.2020. plkst.13.00

Higiēnas aprīkojuma noma un uzpildes materiālu piegāde, ID Nr. BNP TI 2020/157

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.12.2020. plkst.13.00

Izejmateriālu iegāde ikmēneša veselības dienām Balvu novada feldšerpunktiem ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/156

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.12.2020. plkst.12.00

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs, ID Nr. BNP TI 2020/155

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.12.2020. plkst.11.00

Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma izbūve Celtnieku, Ķiršu, Rūpniecības un Ziedu ielās Balvos, Balvu novadā” izstrāde, ID Nr. BNP TI 2020/154

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.12.2020. plkst.11.00.

Būvprojekta izstrāde elektroietaišu ierīkošanai, ID Nr. BNP 2020/153

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.12.2020. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ)

Krišjāņu pagasta pārvaldes ārdurvju nomaiņa, ID Nr. BNP TI 2020/152

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.12.2020. plkst.13.00

Apgaismojuma nomaiņa mākslīgajā futbola laukumā, ID Nr. BSS TI 2020/13

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.12.2020. plkst. 14:00

Futbola laukuma aizsargtīkls Balvu Sporta skolas stadionā, ID Nr. BSS TI 2020/12

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.12.2020. plkst. 14:00

Apgaismojuma nomaiņa mākslīgajā futbola laukumā, ID Nr. BSS TI 2020/11

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.12.2020. plkst. 14:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ.

Basketbola grozu konstrukciju remonts, ID Nr. BSS TI 2020/10

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.12.2020. plkst. 14:00

“Sociālās aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana Balvu novadā”, ID Nr. BNP SD 2020/14

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.12.2020. plkst.15:00

Virtuves inventāra piegāde “Grupu dzīvokļu mājai” un “Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram” projekta Nr. 9.3.1.1/18.I/010 ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/151

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.12.2020. plkst.13.00

Krišjāņu pagasta pārvaldes ārdurvju nomaiņa, ID Nr. BNP TI 2020/150

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.12.2020. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ)

Zāles pļaušanas traktora piegāde Kubulu pagasta pārvaldei, ID Nr. BNP TI 2020/148

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.12.2020. plkst.15.00.

Balvu pagasta tautas nama ārdurvju nomaiņa, ID Nr. BNP TI 2020/147

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.12.2020. plkst.13:00

Sienas kalendāra izveide pēc individuāla diziana, ID Nr. BNP TI 2020/146

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.12.2020. plkst.11:00

Ceļmalu grāvju krūmu un atvašu appļaušana Tilžas pagastā, ID Nr. BNP TI 2020/143

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.11.2020. plkst.9:00

Sociālās aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana Balvu novadā, ID Nr. BNP SD 2020/09

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.11.2020. plkst.15:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Būvniecības ieceres dokumentācijas paskaidrojuma raksta izstrāde 1.grupas meliorācijas būvei, ID Nr. BNP BV 2020/3

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.12.2020. plkst.15:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Balvu pagasta tautas nama ārdurvju nomaiņa, ID Nr. BNP TI 2020/142

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.11.2020. plkst.10.00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS).

Ceļmalu grāvju apauguma nopļaušana Tilžas pagastā, ID Nr. BNP TI 2020/140

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.11.2020. plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

Jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde, ID Nr. BNP TI 2020/139

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.11.2020. plkst.11.00

Garāžas vārtu izgatavošana un uzstādīšana Bērzpils ielā 2, Balvos, ID Nr. BNP TI 2020/137

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.11.2020. plkst.16.00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Ceļmalu grāvju apauguma nopļaušana Tilžas pagastā, ID Nr. BNP TI 2020/134

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.10.2020. plkst.15.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Izejmateriālu iegāde ikmēneša veselības dienām Balvu novada feldšerpunktos ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/133

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.10.2020. plkst.10:00

Svara kontroles kampaņas organizēšana ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/132

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.10.2020. plkst.15.00

Puķu stādu piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN–TEX” vajadzībām 2021.gadam, ID Nr. BNP TI 2020/131

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.10.2020. plkst.11.00

Elektriskās plīts iegāde Balvu PII “Pīlādzītis” vajadzībām. ID Nr. PIIP 2020/4

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 21.okobrim plkst.12:00.

Gaismekļu nomaiņa laukumā, Brīvības ielā 61C, Balvos, ID Nr. BNP TI 2020/130

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.10.2020. plkst.14:00

Svara kontroles kampaņas organizēšana ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/129

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.10.2020. plkst.13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ.

Gaismekļu nomaiņa laukumā, Brīvības ielā 61C, Balvos, ID Nr. BNP TI 2020/128

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.10.2020. plkst.10:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ.

Nodarbību cikla “Nāc un dari!” organizēšana 2020./2021.mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/127

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.10.2020. plkst.15:00.

Izzinošo Nodarbību “JAUNO TALANTU SKOLA” organizēšana Balvu valsts ģimnāzijas izglītojamiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/126

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.10.2020. plkst.14:00

Apgaismojuma nomaiņa Bērzpils ielā, Balvos, ID Nr. BNP TI 2020/125

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.10.2020. plkst.10:00

Zvērināta revidenta pakalpojums konsolidētā 2020.gada pārskata revīzijai, ID Nr. BNP TI 2020/124

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.10.2020. plkst.11:00

Būvuzraudzības veikšana pārbūves darbiem Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā, projekta “Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/123

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.10.2020. plkst.10:00

Tematisko lekciju vadīšana par atkarībām ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/122

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.10.2020. plkst.14:00

Tematisko lekciju vadīšana par seksuālo un reproduktīvo veselību ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/121

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.10.2020. plkst.13:00

Interaktīvi izglītojošo nodarbību vadīšana skolu jaunatnei par seksuālo veselību ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/120

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.10.2020. plkst.12:00

Interaktīvi izglītojošo nodarbību vadīšana skolu jaunatnei par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/119

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.10.2020. plkst.11:00

Būvuzraudzības darbu veikšana papilddarbiem īpašumā “Dižlazdas” projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” Nr.5.6.2.0/17/I/022 ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/118

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.09.2020. plkst.9:00

Svara kontroles kampaņas organizēšana ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/116

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.09.2020. plkst.11:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NAV ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU, NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ).

Profilaktisko pasākumu nodarbību vadīšana sirds un asinsvadu slimību riska mazināšanai, ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/115

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.09.2020. plkst.10:00

Būvniecības ieceres dokumentācijas paskaidrojuma raksta izstrāde 1.grupas meliorācijas būvei, ID Nr. BNP BV 2020/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.10.2020. plkst.15:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2020.GADA 16.OKTOBRIM PLKST.15:00

Elektroskapja ar automātisko strāvu atslēdzošo iekāru 3 fāzēm uzstādīšana Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē, ID Nr. 7/4.14

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.09.2020. plkst.16:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2020.GADA 9.OKTOBRIM PLKST.16:00

Elektrisko gaismekļu nomaiņa Bērzpils vidusskolas 2 kabinetos, ID Nr. 6/4.14

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.09.2020. plkst.16:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2020.GADA 9.OKTOBRIM PLKST.16:00

Būvuzraudzība objektam “Lauku ielas, Balvos 1.posma pārbūve”, ID Nr. BNP TI 2020/114

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.09.2020. plkst.15:00

Servera piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2020/113

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.09.2020. plkst.14:00

Apliecinājuma kartes izstrāde ēkai Brīvības ielā 48, Balvos, ID Nr. BNP TI 2020/110

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.09.2020. plkst.13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (JĀVEIC LABOJUMI DARBU APRAKSTĀ)

Būvuzraudzība objektam “Jaunatnes ielas, Balvos seguma atjaunošana”, ID Nr. BNP TI 2020/109

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.09.2020. plkst.16:00

Vingrošana trenažieru zālē, ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/108

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.09.2020. plkst.11:00

Balvu NAI dūņu lauka izvešana uz pagaidu krautuvi, ID Nr. BNP TI 2020/106

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.09.2020. plkst.13:00

Būvuzraudzība Balvu kultūras un atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūvei, ID Nr. BNP TI 2020/104

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.08.2020. plkst.13:00

Projekta vadītāja palīga izvēle, ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/103

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.08.2020. plkst.12:00

Profilakses pasākumu rezultātu aprakstu, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu veikšana, ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/102

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.08.2020. plkst.9:00

Datortehnikas piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām, ID Nr. BNP SD 2020/06

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.08.2020. plkst.10:00

Nodarbību ciklu individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos nodrošināšana Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/98

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.08.2020. plkst.11:00

Balvu un Pērkonu ezeru dabas resursu apsaimniekošanas un aizsardzības plānu izstrādei, ID Nr. BNP TI 2020/97

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.08.2020. plkst.11:00

Kanalizācijas sūkņu staciju SCADA sistēmas izveide, kas iekļauj procesu automatizēto kontroli, uzskaiti un vizualizāciju, BNP TI 2020/92

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.08.2020. plkst.11:00

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma karšu (inženierbūvēm) izstrāde Balvu Mūzikas skolas ēkas vienkāršotai atjaunošanai, ID Nr. BNP TI 2020/91

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.08.2020. plkst.9:00

“Apmeklētāju plūsmas skaitītāja iegāde un uzstādīšana” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā Nr.LV-RU-040 “Veco parku jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas – Krievijas pierobežā” (NewLINE), ID Nr. BNP TI 2020/90

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.08.2020. plkst.15:00

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Tautas ielā 2, Bērzpils ielā 11/13 un Baznīcas ielā 14 kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari, ID Nr. BNP TI 2020/88

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.08.2020. plkst.10:00

Tautas tērpa aksesuāru iegāde senioru tautu deju kolektīva „Luste” dejotājiem, ID Nr. KAC TI 2020/7

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.07.2020.plkst.10:00

Skalotas smilts iegāde ar piegādi uz Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” teritoriju, BNP TI 2020/85

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.07.2020. plkst.11:00

Paskaidrojuma raksta izstrāde Tautas ielas posma un Vidzemes ielas posma atjaunošanai, ID Nr. BNP TI 2020/82

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.07.2020. plkst.17:00

Paskaidrojuma raksta izstrāde Tautas ielas posma un Vidzemes ielas posma atjaunošanai, ID Nr. BNP TI 2020/81

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.07.2020. plkst.11:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Karogu ar individuālu dizainu izgatavošana, ID Nr. BNP TI 2020/78

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.07.2020. plkst.14:00

Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana, ID Nr. BPVV 2020/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.07.2020. plkst.16:00

Objekta „Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos” būvuzraudzība, ID Nr. BNP TI 2020/73

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.06.2020. plkst.15:00

Pastāvīgo informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana, ID Nr. BNP TI 2020/72

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.06.2020. plkst.11:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija un elektroniskās plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegāde, ID Nr. BNP TI 2020/71

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.06.2020. plkst.11:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Latgales un Vidzemes muižu parku fotografēšana un fotogrāfiju apstrāde “Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā Nr. LV-RU-040 “Veco parku jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas – Krievijas pierobežā” (NewLINE)” ID Nr. BNP TI 2020/70

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.06.2020. plkst.11:00

Dokumentācijas sagatavošana patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai Balvu pamatskolas ēkā BNP TI 2020/69

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.06.2020. plkst.12:00

Kondicionēšanas sistēmas izbūve un uzturēšana Balvu novada muzejā BNM TI 2020/1

Piedāvājumi jāiesniedzlīdz 12.06.2020. plkst 12.00

Pastāvīgo informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana BNP TI 2020/68

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.06.2020. plkst.13:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Balvu novada lielformāta tūrisma informatīvo stendu karšu atjaunošana un uzstādīšana BNP TI 2020/67

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.06.2020. plkst.13:00

Pētījums par Latgales un Vidzemes muižu parkiem ”Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam" projektā Nr. LV-RU-040 “Veco parku jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas – Krievijas pierobežā” (NewLINE) BNP TI 2020/66

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.06.2020. plkst.9:00

Balvu novada kartes, Balvu pilsētas kartes un Tilžas pagasta kartes atjaunināšana Balvu novada pašvaldības reprezentācijas vajadzībām, BNP TI 2020/63

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.06.2020. plkst.13:00

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari, ID Nr. PIIP TI 2020/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 29.maijam plkst.17:00

Malkas piegāde Briežuciema pagasta pārvaldei, BNP TI 2020/62

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.05.2020. plkst.11:00

Elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegāde, BNP TI 2020/61

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.05.2020. plkst.16:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Būvuzraudzības veikšana Piebraucamā ceļa pie Balvu ezera ūdens ņemšanai atjaunošanā, BNP TI 2020/59

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.05.2020. plkst.15:00

Meža inventarizācijas un apsaimniekošanas projekta izstrāde Balvu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Balvu novadā, BNP TI 2020/58

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.05.2020. plkst.10:00

Hidrodinamiskās mašīnas komponentu piegāde un pārbūves darbu veikšana Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2020/57

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 21.maijam plkst.13:00

Jauna hidrauliskā malkas skaldītāja iegāde P/A “SAN-TEX” vajadzībām un piegāde uz Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2020/56

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 15.maijam plkst.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Rotaļu laukuma inventāra papildināšana, ID Nr. BNP TI 2020/55

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 14.maijam plkst.10:00

Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošana, Balvos, Teātra ielā 2, ID Nr. BMS 2020/14

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 6.maijam plkst.12:00

Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtēšana, ID Nr. BNP TI 2020/50

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 29.aprīlim plkst.9:00

Zemes siltuma sūkņu siltuma skaitītāju piegāde un uzstādīšana, ID Nr. BNP TI 2020/49

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 28.aprīlim plkst.14:00

Robotikas komplektu un mācību uzskates līdzekļu iegāde un piegāde Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo apmācībai Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/47/ESF

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 28.aprīlim plkst.12:00

Balvu novada pašvaldības administratīvās ēkas logu mazgāšana, ID Nr. BNP TI 2020/46

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 22.aprīlim, plkst. 10.00

Būvuzraudzība Balvu novada Bērzpils pagasta stacijas ielas seguma atjaunošanas un ūdens atvades sistēmas sakārtošanas darbu ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/44

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 16.aprīlim, plkst. 9.00

Zemes siltuma sūkņu siltuma skaitītāju piegāde un uzstādīšana, ID Nr. BNP TI 2020/43

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 6.aprīlim, plkst.12:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 2020.GADA 8.APRĪLIM PLKST.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA, FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Žalūziju iegāde Balvu Valsts ģimnāzijas mācību telpām, ID Nr. BVĢ 2020/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 7.aprīlim, plkst.12:00

Būvniecības ieceres dokumentācijas paskaidrojuma raksta izstrāde 1.grupas meliorācijas būvei, ID Nr. BNP BV 2020/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 6.aprīlim, plkst.15:00

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 2020.GADA 21.APRĪLIM, PLKST 15.00

Jaunas mehāniskās birstes iegāde un piegāde ielu slaucīšanai Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2020/37

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.03.2020. plkst.12:00

Darba vides risku identificēšana un novēršana Balvu novada pašvaldības aģentūrā “SAN-TEX”, ID Nr. BNP TI 2020/35

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.03.2020. plkst.9:00

“Apsardzes tehniskās sistēmas projektēšana”, ID Nr. BNP TI 2020/34

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.03.2020. plkst.12:00

Apsardzes sistēmas projektēšana un uzstādīšana, BNP TI 2020/32

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.03.2020. plkst.14:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (PIEŅEMTS LĒMUMS TIRGUS IZPĒTI VEIKT PA DAĻĀM)

Metāla ārdurvju ar atveramu paplašinājumu ar stiklu izgatavošana un uzstādīšana, ID Nr. BNP TI 2020/31

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.03.2020. plkst.14:00

Izzinošo nodarbību “Jauno talantu skola” organizēšana Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/30

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 6.martam plkst.14:00

Balvu novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde, ID Nr. BNP TI 2020/29

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 13.martam plkst.12:00

Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiālu iegāde Balvu Mākslas skolas vajadzībām, ID Nr. BMS 2020/13

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 28.februārim plkst.12.00

Lektoru pakalpojumi “Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektam Nr. LV-RU-010 “Not just books” (Ne tikai grāmatas)” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/27

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 2.martam plkst.15:00

Videonovērošanas kameru iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2020/25

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 25.februārim plkst.15:00

Būvuzraudzība Bērzkalnes pagasta ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova posma pārbūves ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/22

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 24.februārim, plkst.9.00

Mazgāšanas līdzekļu un saimniecības preču iegāde Balvu Mākslas skolas vajadzībām, ID Nr. BMS 2020/12

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 21.februārim plkst.12:00

Bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas, un patversmes sniegto pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā, ID Nr. BNP TI 2020/19

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 20.februārim plkst.15:00

Daudzdzīvokļu māju logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari, ID Nr. BNP TI 2020/18

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 13.februārim plkst.15:00

Paskaidrojuma raksta izstrāde zaļās ielas posma izbūvei Balvu pilsētā, ID Nr. BNP TI 2020/17

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 13.februārim plkst.12:00

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr. LV-RU-010 “Not just books” (Ne tikai grāmatas) Balvu Centrālās bibliotēkas Domēna vārda, servera un programmatūras iegāde rokasgrāmatas uzņēmējiem uzturēšanai tiešsaitē, ID Nr. BNP TI 2020/15

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 6.februārim plkst.10:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zaļās ielas posma izbūvei Balvu pilsētā, ID Nr. BNP TI 2020/13

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.01.2020. plkst.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Robotikas komplektu iegāde un piegāde Balvu pamatskolas izglītojamo apmācībai Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, ID Nr. BNP TI 2020/12/ESF

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 06.02.2020. plkst.12:00

Skatuves un gaismas tehnikas nomu ar piegādi un apkalpošnu Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2020.gadā, ID Nr. KAC TI 2020/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 4.februārim plkst.10:00

Skaņas un video tehnikas nomu ar piegādi un apkalpošnu Balvu Kultūras un atpūtas centra rīkotajos pasākumos 2020.gadā, ID Nr. KAC TI 2020/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 4.februārim plkst.10:00

Izstrādātā Būvprojekta “Balvu Kultūras un atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūve” ekspertīzes veikšana, ID Nr. BNP TI 2020/11

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.01.2020. plkst.12:00

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība piebraucamās ielas pārbūvei Balvu pilsētā, ID Nr. BNP TI 2020/8

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.01.2020. plkst.12:00

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma karšu (inženierbūvēm) izstrāde Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai, ID Nr. BNP TI 2020/7

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.01.2020. plkst.12:00

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 24.01.2020. PLKST.14:00

Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu izsūtīšana pa pastu caur ārējo pakalpojumu sniedzēju BNP TI 2020/5

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.01.2020. plkst.15:00

Saimniecības preču piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 2020.gadā, ID Nr. BNP SD 2020/02

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 17.janvārim plkst.12:00

Kancelejas preču piegāde Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 2020.gadā, ID Nr. BNP SD 2020/01

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 17.janvārim plkst.12:00

Ēdināšanas pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2020.gadā, ID Nr. BNP TI 2020/4

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.15:00

Individuālo aizsardzības līdzekļu komplektu iegāde audzēkņiem Balvu profesionāla un vispārizglītojošā vidusskolā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.15:00

Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Balvu novada pašvaldības 2020.gada vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2020/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 9.janvārim plkst.9:00

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. Gadam projekts Rr. Lv-ru-010 “not just books” (ne tikai grāmatas) Balvu centrālās bibliotēkas domēna vārda, servera un programmatūras iegāde rokasgrāmatas uzņēmējiem uzturēšanai tiešsaitē, ID.Nr. BNP TI 2020/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 10.janvārim plkst.10:00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 17.janvārim plkst.10.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ