Tirgus izpētes par būvdarbiem - 2020.gads

Kategorija: Iepirkumi
Otrdiena, 21 Janvāris 2020
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 maijs 2021 16:20

Telpu remontdarbi Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālajā mājā, ID Nr. BNP SD 2020/19

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.12.2020. plkst.11:00

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Telpu pārbūve un apdare Bērzpils ielā 1A, Balvos. ID Nr. BNP TI 2020/149

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.12.2020. plkst.11.00

Pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Balvos neatliekami glābšanas darbi. ID Nr. BNP TI 2020/145

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.11.2020. plkst.15:00

“Bruģakmens celiņa ierīkošana Balvu Sporta skolas stadionā, ID Nr. BSS TI 2020

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 20.11.2020. plkst.14:00

Garāžas jumta nomaiņa Tirgus ielā 7, Balvos, ID Nr. BNP TI 2020/138

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.11.2020. plkst.16.00

Bērzpils pagasta pārvaldes telpu piemērošana un pielāgošana ģimenes ārsta prakses vajadzībām, ID Nr. BNP TI 2020/135

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.10.2020. plkst.11.00

Telpu remontdarbi Balvu novada pašvaldības sociālajā dienestā Raiņa ielā 52, Balvos, ID Nr. BNP SD 2020/08

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.10.2020. plkst.11:00

Tilžas ciema ūdensvadu rekonstrukcija, ID Nr. BNP TI 2020/112

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.09.2020. plkst.9:00

Krucifiksa namiņa atjaunošana Kubulos, papildus darbi, ID Nr. BNP TI 2020/107

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.09.2020. plkst.10:00

Ambulances ēkas ārsienas atjaunošana, ID Nr. BNP TI 2020/105

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.09.2020. plkst.10:00

Drupinātā grants ar iestrādi uz Bērzpils pagasta autoceļiem, ID Nr. BNP TI 2020/100

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.08.2020. plkst.9:00

Malkas šķūņa būvniecība Bērzpilī, ID Nr. BNP TI 2020/99

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.08.2020. plkst.10:00

Jumta vienkāršotais remonts daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Ezera ielā 18, Balvos, BNP TI 2020/96

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2020. plkst.16:00

Tilžas ciema ūdens vadu rekonstrukcija, BNP TI 2020/95

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2020. plkst.15:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Ventilācijas kanālu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Ezera ielā 18, Balvos, BNP TI 2020/94

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.08.2020. plkst.9:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NEPIECIEŠAMI GROZĪJUMI TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMOS)

Telpu pielāgošana Tilžas vidusskolas speciālās klases izveidošanai, ID Nr. BNP TI 2020/89

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.08.2020. plkst.16:00

“Lāču dārza” ieejas bruģa celiņa izveide un saliņas bruģēšana, ID Nr. BNP TI 2020/87

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.07.2020. plkst.14:00

Ceļa virsmas apstrāde divās kārtās ar bitumena emulsiju Tilžas pagastā, BNP TI 2020/86

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.07.2020. plkst.16:00

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari, BNP TI 2020/84

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.07.2020. plkst.10:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Malkas šķūņa būvniecība Bērzpilī, ID Nr. BNP TI 2020/83

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.07.2020. plkst.15:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Septiņu ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija, ID Nr. BNP TI 2020/80

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.07.2020. plkst.10:00

Sialciema – Kurnas kapu krusta pamatnes atjaunošana, ID Nr. BNP TI 2020/77

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.07.2020. plkst.14:00

Krucifiksa namiņa atjaunošana Kubulos, ID Nr. BNP TI 2020/76

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.07.2020. plkst.10:00

Dīķa krasta labiekārtošana Naudaskalnā, ID Nr. BNP TI 2020/75

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.07.2020. plkst.11:00

Veco attīrīšanas iekārtu stacijas un aku demontāža Vectilžā, ID Nr. BNP TI 2020/74

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.07.2020. plkst.10:00

Sanitārā mezgla izveide Krišjāņu Tautas namā, BNP TI 2020/64

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 04.06.2020. plkst.10:00

Āra nojumes izgatavošana un uzstādīšana, ID Nr. PIIP TI 2020/3

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 3.jūnijam plkst.12:00

Ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija, BNP TI 2020/60

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.05.2020. plkst.10:00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

Rotaļu laukuma inventāra papildināšana, ID Nr. BNP TI 2020/53

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 11.maijam plkst.10:00

TIRGUS IZPĒTĒ PĀRTRAUKTA, JO NEPIECIEŠAMI LABOJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

Kultūras un dabas objektu sakārtošana Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2020/52

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 11.maijam plkst.13:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Bērnudārza zāles apdares darbi-remonts, Ūdru ielā 1, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2020/48

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 30.aprīlim plkst.9:00

Elektroinstalācijas atjaunošana Bērzpils ielas 2A pagrabtelpās, ID Nr. BNP TI 2020/45

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 22.aprīlim, plkst.9.00

Kubulu kultūras nama skatuves grīdas rekonstrukcija, ID Nr. BNP TI 2020/42

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.03.2020. plkst.15:00

Elektroinstalācijas sakārtošana Bērzpils ielas 2A pagrabtelpās, ID Nr. BNP TI 2020/40

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2020. plkst.15:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

PII “Sienāzītis” zāles un koridora remonts, ID Nr. BNP TI 2020/39

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.03.2020. plkst.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Bērnudārza zāles apdares darbi-remonts, Ūdru ielā 1, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, ID Nr. BNP TI 2020/36

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.03.2020. plkst.12:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Balvu pilsētas Brāļu kapu labiekārtošana, ID Nr. BNP TI 2020/33

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 24.martam plkst.9.00

Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas papildus darbu veikšana, ID Nr. BNP TI 2020/21

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 25.februārim plkst.12:00

Balvu muižas teritorijas “Lāča Dārzs” labiekārtošanas darbu veikšana, ID Nr. BNP TI 2020/20

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 25.februārim plkst.9:00

Ceļa klātnes planēšana Balvu novadā, ID Nr. BNP 2020/10

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.01.2020. plkst.10:00