Iekļaujošas izglītības pasākums “Kopā roku rokā”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Otrdiena, 18 Februāris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Janvāris 2022 13:30

tmb20200218163924

Atsaucoties Rugāju novada Eglaines pamatskolas ielūgumam uz iekļaujošas izglītības skolu sadraudzības pasākumu "Kopā roku rokā", 2020. gada 13.februārī BIIAC centra vadītāja/logopēde Tamāra Krūmiņa apmeklēja pasākumu, kura tēma šogad bija "Mīlestība ap mani, es mīlestībā".

Rugāju novada Eglaines pamatskola jau astoto gadu pēc kārtas uzņēma tuvāku un tālāku novadu skolu bērnus ar īpašām vajadzībām, lai kopā pavadītu draudzīgu, izzinošu, pozitīvu un sirsnīgu emociju piepildītu dienu. Pasākumu apmeklēja skolas no Gulbenes, Balvu, Preiļu un Rugāju novadiem, kas īsteno iekļaujošo izglītību.

Pasākumā uzstājās un savu sveicienu sniedza: Stacijas pamatskola, Tirzas pamatskola, Tilžas vidusskola, Preiļu 1. pamatskola, Rugāju pamatskola un Eglaines pamatskola. Pasākumu vadīja Eglaines pamatskolas izglītojamās, kuras iejutās Annas Brigaderes lugas “Maija un Paija” galveno varoņu tēlos. Pēc tam bērni darbojās dažādās aktivitāšu stacijās.

Šī pasākuma ietvaros notika arī seminārs pedagogiem, ko vadīja Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra pārstāvji sadarbībā ar Eglaines pamatskolu - direktora vietniece mācību jomā Anna Deksne un skolotāja Aiva Litauniece. Seminārā tika apgūtas aktuālas tēmas: individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamajiem ar dažādas pakāpes dziļuma mācīšanās traucējumiem pēc jaunā individuālā plāna parauga un drāmas elementi mācību stundā, kas ir kā novitāte skolu mācību programmās.

Paldies par sirsnīgo pasākumu!

BIIAC vadītāja/logopēde Tamāra Krūmiņa

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei