Karjeras izglītības pasākums Stacijas pamatskolā

Kategorija: Stacijas pamatskola
Ceturtdiena, 12 Marts 2020
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 12 Marts 2020 10:28

tmb20200312101330

Pateicoties Balvu novada pašvaldībā īstenotajam projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 27.februārī Stacijas pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC”.

Aktivitātē piedalījās Stacijas pamatskolas un Vīksnas filiāles 8.-9.klašu skolēni. Nodarbības mērķis bija: iepazīstināt skolēnus ar dažādiem karjeras izveides pamatelementiem, lai iegūtu skaidru priekšstatu par to, kas patiesībā veido karjeru, kas ir “iluzorā karjera”, kādas ir mūsdienu darba tirgus prasības, kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.

Nodarbības vadītājs no Sociālo tehnoloģiju centra “Start strong” interesantā, saistošā valodā stāstīja jauniešiem par jēdzieniem sirdsdarbs, degsme, sirdslieta. Kopīgi tika meklētas atbildes uz jautājumiem- kāpēc dažiem biznesa idejas un veiksme atnāk negaidot, kāpēc citi šai dzīvē nav veiksminieki? Cik lielā mērā nākotni veidojam jau šodien skolas solā?

Skolēni praktiskā darbībā pārliecinājās par to, cik viegli vai sarežģīti ir sadarboties mazākās un lielākās grupās. Viens no galvenajiem nodarbības secinājumiem- lai veidotu veiksmīgu karjeru nākotnē, jau šodien jābūt komunikablam, pozitīvam, mērķtiecīgam!

Ruta Bukša,
Stacijas pamatskolas direktore

viaa nap 2020 esf 2
Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei