Bērzpils pamatskola

Kategorija: Bērzpils pamatskola
Trešdiena, 02 Septembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 25 Novembris 2022 14:56

Amats

Vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Adrese

tmb20180427093558

Direktore

Ilona Stepāne

26188635

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

Lietvede

Vita Reine-Rižā

29378857 (pers.)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Saskaņā ar Balvu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumu "Par Bērzpils vidusskolas reorganizāciju" (protokols Nr.3, 2.§) ar 2021.gada 1.augustu Bērzpils vidusskola ir reorganizēta par Bērzpils pamatskolu.

Kārtība Covid-19 apstākļos no 01.09.2022.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021. m.g.

Pašvērtējuma ziņojumu 2021./2022.m.g.

Izglītības programmas

Izglītības iestāde realizē četras izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 (tiek realizēta arī Krišjāņu filiālē);
 • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111;
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811. 

.

Vēsture

 • Pirmā izglītības iestāde Bērzpilī dibināta 19.gs. sešdesmitajos gados.
 • Tagadējo Bērzpils pamatskolas  ēku sāka celt 1937.gada 2.jūnijā pēc F.Skujiņa (viņš ir arī Rīgas „Splendid Palace” un Tiesu pils projekta autors) projekta.
 • 1938.gada 21.septembrī jaunā trīsstāvu ēka tika nodota ekspluatācijā. Ēka tika celta kā pamatskola 1.-6.klašu skolēniem. Tajā laikā Abrenes apriņķī tā bija vienīgā lauku skola, kura bija elektrificēta un ar centrālapkuri, kā arī viena no iespaidīgākajām būvēm 20. gs. 30.gados Latgales laukos.
 • Izglītības iestādi dažādos laika posmos vadījuši direktori: Elvīra Lāce, Antons Salenieks, Boriss Boikovs, Antons Strukovskis, Pēteris Ārmanis, Jāzeps Zukulis, Stefānija Kindzule, Aivars Vilkaste, Iveta Tiltiņa.
 • 1948. gadā izglītības iestādei piešķirts Bērzpils vidusskolas statuss.
 • 20.gs. 60.gados tiek veikta ceturtā (bēniņu stāva) būvniecība.
 • 1962.gadā tiek uzbūvēta internāta ēka.
 • 2003.gadā ekspluatācijā nodod sporta angāru.
 • 2009. gadā, pievienojot Krišjāņu filiāli, notiek reorganizācija, kurā sākotnēji tiek realizētas pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas, bet no 2018. gada 1.septembra tikai pirmsskolas izglītības programma.
 • Ar 2021. gada 1.augustu izglītības iestāde reorganizēta  par Bērzpils pamatskolu.

Mūsdienas

Fakti par skolu

 • Bērzpils pamatskola ir Balvu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde.
 • Bērzpils pamatskolas ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.
 • Izglītības iestādei ir sava himna, vienotas dienasgrāmatas.
 • Mūsdienās izglītības iestāde  tiek uzturēta labā stāvoklī, tai ir labiekārtota apkārtne, telpās regulāri tiek veikti kosmētiskie remonti.
 •  Izglītības iestādē ir labiekārtoti kabineti, kuri ir nodrošināti ar informācijas tehnoloģijām, interneta pieslēgumu. Izglītības iestādei ir sporta angārs, sporta un rotaļu laukums, internāts, bibliotēka un ēdināšanas bloks.
 • Izglītības iestādei ir pieredze vairāku starptautisko skolu partnerības  projektu  Comenius un Erasmus + realizēšanā, arī pašlaik (no 01.09.2020.-31.08.2023.) norit Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-ES01-KA229-082580_4 “El arte y la naturaleza a través de las artes escénicas y plásticas” īstenošana, kurā  mūsu sadarbības partneri ir skolas no Spānijas, Itālijas, Austrijas  un Vācijas. 
 • 2012. gadā skola pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem ieguva pirmo vietu lauku skolu grupā Draudzīgā aicinājuma reitingā un saņēma balvā A.Endziņa veidoto pūci.
 • Kopš 2014.gada janvāra skola ir iesaistījusies Ekoskolu programmā. 2014. gada oktobrī un 2015.gadā skola saņēma Ekoskolas nosaukumu un Zaļo diplomu. No 2016. līdz 2020. gadam  katru gadu, par veiksmīgi realizētu vides izglītību,  skola  ir saņēmusi  Zaļo karogu un Starptautisko ekoskolu sertifikātu. 2021. gadā saņemts Zaļais diploms.
 • 2015. gadā skola Balvu novada konkursā “Sakoptākais novada īpašums 2015” nominācijā “Sakoptākā sabiedriskā ēka” ieguva 2. vietu.
 • Kopš 2017./2018. mācību  gada izglītojamie piedalās divu Balvu novada realizēto projektu: ES projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” aktivitātēs.
 • Izglītības iestāde izmanto LAD īstenotās programmas  “Piens un augļi skolai” piedāvātās iespējas.
 • Izglītojamie tiek  iesaistīti   kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" aktivitātēs.
 • Izglītojamajiem  ir nodrošināta  iespēja saņemt atbalstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Tradīcijas

 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Ekoskolu rīcību dienas
 • Lāčplēša diena
 • Valsts svētki
 • Ģenerāļa K.Olekša piemiņai veltītas sacensības volejbolā
 • Ziemassvētki
 • Akcija “Labestīgākais skolēns, skolotājs, darbinieks”
 • Lieldienas
 • Baltā galdauta svētki
 • Pēdējā skolas zvana diena
 • Mātes dienas pasākums
 • Gada balvas pasākums
 • Izlaidumi
 • Salidojumi

Interešu izglītība

 • Mākslas studija ”Ota”
 • Ansamblis
 • Keramika
 • Žurnālistu pulciņš
 • Vides pulciņš
 • Ritms rotaļās un dejās
 • Sporta spēles
 • Tautas dejas

Citas brīvā laika pavadīšanas iespējas

 • Darbošanās Skolēnu parlamentā.
 • Piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs, pasākumos, konkursos, sacensībās, mācību ekskursijās un pārgājienos.
 • Skolas avīzes “Stars” veidošana un rakstu gatavošana novada mājas lapai.
 • Piedalīšanās vasaras nometnēs.
 • Darbošanās skolas Ekopadomē.
 • Iesaistīšanās Jaunsargu organizācijā.
 • Pēc mācību stundām skolā notiek nodarbības Balvu sporta skolas 2 grupām volejbolā (2.-4.klases izglītojamajiem un 7.-9.klases izglītojamajiem).
 • Ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas valsts meži un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas pilotprojekta “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā” atbalstu izglītības iestādē fakultatīvās nodarbības ietvaros ir iespējams apgūt latgaliešu valodu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei