Pārskats par Balvu novada Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju

Kategorija: Pašvaldības policija
Piektdiena, 03 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Jūlijs 2020 15:21

Pārskats par Balvu novada Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju laika posmā no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

Reģistrēti notikumi

648

No tiem:

Ģimenes konflikti

27- no tiem 11 gadījumos pieņemts lēmums par personas izolēšanu no ģimenes

Cita veida konflikti

23

Ziņojumi par klaiņojošiem dzīvniekiem

29

No tiem nodoti patversmē

4 suņi

Atrasti saimnieki

7 suņiem

Īpašuma nekopšana

Uzsāktas 68 lietvedības

Apsekotas riska ģimenes

27 reizes

Izskatīti iesniegumi

139

Tieša piedalīšanās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā

8

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

198

No tiem:

Atrašanās sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizkar cilvēka cieņu

132

No tiem guļošas personas alkohola reibumā

63

Nepilngadīgie alkohola reibumā

8

Nepilngadīgie smēķē

7

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu

1

Par sīko huligānismu

8

Par dzīvošanu bez deklarētās dzīves vietas

3

Par īpašumu nekopšanu

4

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu (L APK 106.p.)

1

Apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpumi

36

Ievietotas atskurbtuvē

354 personas

2020.gada 1.pusgads vēsturē ieies ar 12.martā izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid 19 izplatību, kam sekoja virkne ierobežojumu, kad katram pašam pienācās būtiski izvērtēt riskus un spēt uzņemties atbildību par savu un līdzcilvēku drošību. Tika ieviesta darba forma- darbs un saziņa attālināti.

Pašvaldības policijas inspektori strādāja paaugstinātas spriedzes apstākļos tiešā saskarsmē ar personām, protams, ievērojot personīgās drošības pasākumus. Liels akcents sabiedriskās kārtības nodrošināšanā tika likts uz pilsētā izvietotajām 26 videonovērošanas kamerām, ar kuru palīdzību tika atklāti 8 noziedzīgi nodarījumi (2 ceļu satiksmes negadījumi, 6 zādzības). Ar videonovērošanas kameru palīdzību, vēl pirms iesnieguma saņemšanas, tika noskaidrots vīrietis, kura regulāri veica alkohola zādzības no veikaliem, pēc tam „guvumu” turpat tuvumā arī izlietoja, atstājot tukšo trauku.

Apjomīgs darbs veikts kontrolējot, kā tiek sakopti īpašumi pilsētā un mazdārziņos Ezermala un Verpuļeva.

23.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.16 „PAR BALVU NOVADA TERITORIJAS UN TAJĀ ESOŠO ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANU” ir paredzēts, ka ir jāveic regulāra zāliena pļaušana - zāliena pļaušana ne mazāk kā piecas reizes sezonā – (līdz 15.maijam, 15.jūnijam, 15.jūlijam, 15.augustam, 15.septembrim),-mazdārziņu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem jānodrošina teritorijas uzturēšana, robežai piegulošajā teritorijā - ietvju, brauktuvju un zālienu (līdz ietvei) sakopšana, zāles nopļaušana (līdz ietvei) gar iebrauktuvēm, atkritumu izvešana un siltumnīcas segumu, kas neder, neatbilst tālākai ekspluatācijai, noņemšana pēc ražas novākšanas.

Tika apsekota apkalpojamā teritorija, uzsāktas 68 lietvedības, noskaidroti nekopto īpašumu saimnieki, atgādināts (personīgi, telefoniski, caur sociālajiem tīkliem, rakstiski utt.) par nepieciešamību sakopt īpašumu. .Reakcija bija dažāda- pārsvarā cilvēki bija saprotoši – darbus izpildīja noteiktajos termiņos, daži izteica neapmierinātību par to, ka tiek atgādināts, bet tomēr izpildīja saistošo noteikumu prasību, 4 gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, 4 lietvedības turpinās.

Mēs esam saimnieki savā īpašumā, savā zemē, tāpēc kopsim to tā, lai pašiem nebūtu kauns skatoties uz to no malas.

18.jūlijā novadā dažādās vietās notiks pasākumu kopums „Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku!”, lai šī pasākuma sauklis arī vada mūs rūpējoties par savu īpašumu- zālienu nopļaujot līdz 15.jūlijam.

Jauku vasaru mums visiem!

Balvu novada pašvaldības policijas priekšniece R.Kravale