Balvu dievnami tagad ir pieejami personām ar kustību traucējumiem

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Otrdiena, 08 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 08 Septembris 2020 10:22

brp nap2020 es leader atb z m

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība ir realizējusi projektu „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Balvu dievnamos", projekta Nr. 20-07-AL19-A019.2201-000002. Projekts realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībā „Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekta mērķis: Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, t.sk. invalīdiem ratiņkrēslos, veciem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Balvu dievnamos.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6663,42 EUR, no kurām projekta kopējais publiskais finansējums sastāda 5997,08 EUR, bet līdzfinansējums, kuru nodrošināja Balvu novada pašvaldība, - 666,34 EUR.

Projekta rezultātā tika iegādāts un uzstādīts vertikālais ratiņkrēslu pacēlājs Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcai Balvos, Brīvības lielā 49, un divi pakāpienu līmeņu pārveidotāji Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai Balvos, Baznīcas ielā 1, nodrošinot vides pieejamību dievnamos gan ikdienā, gan baznīcas svētku un citu notikumu reizēs, kā arī veicinot piekļuvi dievnamiem kā tūrisma galamērķim.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei