Panākumi skatuves runas konkursā

Kategorija: Balvu Valsts ģimnāzija
Pirmdiena, 21 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 21 Septembris 2020 14:51

“Zelta sietiņš, sidraba stīgas,

Dimanta sēkliņas sijājamas…”, saka J.Rainis. Kā spoža dimanta pērlīte Daugavpils novada kultūras pārvaldes rīkotajā izteiksmīgas runas konkursā “Zelta sietiņš” iemirdzējās arī mūsu skolas 9.b klases skolniece Krista Arule. Viņa ieguva galveno balvu. Var tikai apbrīnot Kristas runas mākslas meistarību, prasmi sadarboties ar publiku.

Žūrijas komisija augstu vērtēja Kristas prasmi iejusties dzejas tēlos. Skandējot Aspazijas dzejoli “Pusnakts”, likās, ka nerātnā meitene, kura spītējot mātes stingrībai un bargajam tētim, ir turpat, zālē, un skatītājiem gribējās turēt īkšķus, lai tikai tētis neierauga noslēpumaino grāmatas lasītāju, lai tikai nenodziest slepenā uguntiņa. Bet, runājot fragmentu no S. Vieses grāmatas “Randenes vasaras”, Krista kopā ar mazo Žaņiņu bija ziedošā pļavā, mazliet iesnaudās, bet likās, ka gulēts 100 gadu kā tajā senajā pasakā. Tikai pamostoties pasaule apkārt bija tāda pati, kā aizmiegot…

Paldies Kristai par ieguldīto darbu, jo laika gatavoties konkursam bija maz. Bet Kristas uzņēmība, centība un augstā pienākuma apziņa darīja savu. Rezultātā – godam pelnīta uzvara. Zīmīgi, ka šogad J.Raiņa dzejoļu krājumam “Zelta sietiņš” aprit 100 gadi, bet konkursam “Zelta sietiņš” – 20.

Aija Dvinska

Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece saka paldies skolotājai Aijai Dvinskai par ieguldīto darbu gatavojot Kristu konkursam.