“Amatu prasmes tūrisma telpā” LLI-539 (Tour de Crafts)

Kategorija: Tour de Crafts
Ceturtdiena, 08 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 Oktobris 2022 16:21

logo

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2020.-31.12.2022.
Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions (LV)
Projekta partneri:

• Preiļu novada dome (LV),
• Balvu novada dome (LV),
• Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LV),
• Anīkšču mākslas inkubators – mākslas galerija (LT),
• Paņevēžas rajona pašvaldības administrācija (LT).

Projekta finansējums: kopējās projekta izmaksas ir 816 946,72 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 694 404,70 EUR.

Balvu novada pašvaldības projekta īstenošanai ieplānotas kopējās izmaksas 166 126.00 EUR apmērā, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 141 207.10 EUR.

Projekta mērķis: veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Projekta aktivitātes: Apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi vietējiem amatniekiem, t.sk. (1) apmācības par tendencēm tūrismā, apmācības un praktiskie uzdevumi par digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un zīmolvedību, kas palīdzētu būt redzamiem un atpazīstamiem internetā, piesaistot auditoriju, (2) radošās meistarklases, radot unikālus produktus, raksturīgus konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas būtu moderni, veidoti, izmantojot tradicionālās prasmes, vietējos resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas, (3) mākslas gadatirgi, parādot radošo meistarklašu rezultātus, daloties pieredzē un izveidojot amatnieku tīklu.

Balvu novada pašvaldības aktivitātes projekta ievaros būs: (1) Balvu muižas ēkas pagrabstāva vienkārša renovācija, (2) keramikas radošā darbnīca/ meistarklase un (3) vietējo amatnieku piedalīšanās dažādos pasākumos/ radošajās darbnīcās tradicionālo prasmju apgūšanai un praktisko iemaņu apmaiņai starp dažādām amatniecības nozarēm.

Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda veida komunikācijas aktivitātes, t.sk. izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta popularizēšana, veidojot video stāstus, kas tiks publicēti projekta partneru komunikācijas kanālos un medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti mārketinga materiāli un suvenīri, kas tiks izdalīti pasākumu laikā.

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.