Tirgus izpētes par būvdarbiem - 2021

Kategorija: Iepirkumi
Otrdiena, 21 Janvāris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 27 Decembris 2021 12:57
Līguma priekšmets, ID Nr., piedāvājumu iesniegšanas termiņš Tirgus izpētes dokumenti

Tirgus izpētes rezultāti

(rezultātu publicēšanas datums, piegādātājs, līgumcena bez PVN)

Šķūņa - garāžas atjaunošanas būvdarbi

(ID Nr. BNP TI 2021/141)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 09.12.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NEVIENS NO PRETENDENTIEM NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)

Nožogojuma izbūve Balvu pilsētas NAI biodīķu teritorijas iežogošanai

(ID Nr. BNP TI 2021/139)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

3.pielikums Vizuālais paraugs

27.12.2021.

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

(SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “Veskor”, REĢ.NR.42403027354, ATTEICĀS NO LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBĀM UN NEVIENS NO PRETENDENTIEM NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vīriešu tualetes kosmētiskais remonts Sporta ielā 1, Balvos

(ID Nr. BNDzN TI 2021/4)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.11.2021. plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

24.11.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LKEK”

Līgumcena - EUR 951,00  

Tilžas klientu apkalpošanas centra pieejamības uzlabošanas būvdarbi

(ID Nr. BNP TI 2021/138)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 30.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

02.12.2021.

SIA “VIDZEMES BŪVNIEKS”,

Reģ.Nr.43203003526

Līgumcena – EUR 8448,04 bez PVN

Ēkas jumta atjaunošanas darbi

(ID Nr. BNP TI 2021/136)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums Finanšu piedāvājums

25.11.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veskor”,

Reģ.Nr.42403027354

Līgumcena – EUR 3000,31 bez PVN

Autoceļa Ķīļi-Orlovas vārti caurtekas nomaiņas darbi (ID Nr. BNP TI 2021/126)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.11.2021., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

04.11.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena – EUR 7470,00 bez PVN

Autoceļa Upetnieki-Kaņepiene tilta atjaunošanas darbi

(ID Nr. BNP TI 2021/122)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums Finanšu / tehniskais piedāvājums

01.11.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”, Reģ.Nr.43903002559

Līgumcena – EUR 6426,16 bez PVN

Viduču pamatskolas ēkas daļējs fasādes remonts

(ID Nr. BNP TI 2021/117)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 15.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums_Pieteikums dalībai tirgus izpētē

3.pielikums_Finanšu piedāvājums

20.10.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ArhiProf”, Reģ.Nr.40103927660

Līgumcena – EUR 5802,38 bez PVN

Autoceļa A15 Demerova-Lauruti-Punduri caurtekas atjaunošanas darbi

(ID Nr. BNP TI 2021/115)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 11.10.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums_Pieteikums dalībai tirgus izpētē

3.pielikums_Finanšu piedāvājums

11.10.2021.

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (pieprasītā cena pārsniedz pasūtītāja plānoto)

Autoceļa A15 Demerova-Lauruti-Punduri caurtekas atjaunošanas darbi

(ID Nr. BNP TI 2021/113)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.09.2021., plkst.13.00

Instrukcija pretendentiem

2.pielikums_Pieteikums dalībai tirgus izpētē

3.pielikums_Finanšu piedāvājums

28.09.2021.

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (nepieciešams labot tirgus izpētes instrukciju)

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Zibens novadīšanas sistēmas ierīkošana Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkai BalvosBērzpils ielā 1A, ID Nr. BNP TI 2021/105

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.09.2021. plkst. 10:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ.

Caurtekas nomaiņa uz pašvaldības autoceļa B4 Obeļova – Risova

ID Nr. BNP TI 2021/102

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 03.09.2021. plkst.10:00

Balvu novada Krišjāņu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana

ID Nr. BNP TI 2021/101

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.08.2021. plkst. 11.00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Zibens novadīšanas sistēmas ierīkošana Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkai Balvos, Bērzpils ielā 1a

ID Nr. BNP TI 2021/100

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.08.2021. plkst.11:00

Balvu Mākslas skolas vējtvera atjaunošana. Teātra ielā 2, Balvos, ID Nr. BMS 2021/1 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.08.2021. plkst.13.00
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas darba kabinetu kosmētiskais remonts Sporta ielā 1, Balvos, ID Nr. BNDzN TI 2021/3 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.08.2021. plkst.13.00

Zibens novadīšanas sistēmas ierīkošana Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkai Balvos, Bērzpils ielā 1A 

ID Nr. BNP TI 2021/91

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.08.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Bruģētu celiņu ierīkošana pie Balvu pagasta Tautas nama, ID Nr. BNP TI 2021/76

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29.06.2021. plkst.13.00

Jumta seguma izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pilsoņu ielā 31, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/72

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.06.2021. plkst.11.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Brīvības ielā 68, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/71

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.06.2021. plkst.13.00

Ēkas jumta vienkāršotā renovācija Bērzkalnes pagastā, ID Nr. BNP TI 2021/68

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.06.2021. plkst.13.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Bērzpils pagasta pārvaldes ēkas remonts, ID Nr. BNP TI 2021/67

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.06.2021. plkst.11.00

Dīķa tīrīšana Balvu novada Vectilžas pagastā, ID Nr. BNP TI 2021/65

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 07.06.2021. plkst.13.00

Zvana torņa izbūve Naudaskalna kapos, ID Nr. BNP TI 2021/63

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.06.2021. plkst.14.00

Bruģētu celiņu ierīkošana pie Balvu pagasta Tautas nama, ID Nr. BNP TI 2021/62

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.06.2021. plkst.13.00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Automašīnu stāvlaukuma izbūve pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 4, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/52

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.05.2021. plkst.13.00

Dīķu tīrīšana Balvu novada Vectilžas pagastā un Lazdulejas pagastā, ID Nr. BNP TI 2021/50

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.05.2021. plkst.15:00

Telpu remontdarbi Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta sociālajā mājā, Daugavpils ielā 73A, Balvos (2.stāva koridora un virtuves remontdarbi), ID.NR. BNP SD 2021/04

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.05.2021. plkst.11:00

Tilžas doktorāta ēkas jumta noteku montāža, ID Nr. BNP TI 2021/49

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.05.2021. plkst.14.00

Tilžas kultūras nama “Teātra istaba” remonts, ID Nr. BNP TI 2021/48

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 19.05.2021. plkst.13.00

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas zāles sienu remontam Sporta ielā 1, Balvos, ID Nr. BNDZN TI 2021/2

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.05.2021. plkst. 13:00

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas 1.stāva tualetes remonts Sporta ielā 1, Balvos, ID Nr. BNDZN TI 2021/1

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.05.2021. plkst.13.00

Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērzpils ielā 8, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/42

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.04.2021. plkst.13.00

Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Brīvības ielā 59 un Ezera ielā 40, Balvos, ID Nr. BNP TI 2021/6

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.01.2021. plkst.13.00