Dažādi pieejamie materiāli skolotājiem, skolēniem un vecākiem

Kategorija: Karjeras izglītība
Piektdiena, 29 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 29 Janvāris 2021 11:45

PIEEJAMIE MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM, SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM

Literatūra

1.

Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem. I. Lemešonoka, Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 2020.

2.

Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem. I. Lemešonoka, Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 2018

3.

Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra.

4.

Karjeras veidošana.Autors:Autoru kolektīvs(Lessons Learned, Sarunas ar pasaules biznesa līderiem); IzdevniecībaLietisķās informācijas dienests, 2009.

5.

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008.

6.

Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006.

7.

Izglītība pēc 12. klases. PIAA, 2005

8.

Karjeras izglītība. Izglītības vadība. E.Korna, RaKa, 2011.

INTERNETA RESURSI KARJERAS IZGLĪTĪBĀ

 1. Lielākais karjeras portāls Latvijā - https://www.prakse.lv/
 2. Virtuāla profesiju pasaule - http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
 3. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze - http://www.niid.lv/
 4. Valsts izglītības attīstības aģentūra - http://viaa.gov.lv/lat/
 5. Nodarbinātības valsts aģentūra - http://www.nva.gov.lv/
 6. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs - http://www.aiknc.lv/lv/index.php
 7. Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule) https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents
 8. Ēnu diena -Junior Achievement karjeras izglītības programma - https://enudiena.lv
 9. Karjeras izglītības informatīvie materiāli –
  https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/
 10. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra
  https://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
 11. Metodiskie materiāli audzinātājiem –
  https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
 12. Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā (pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf)
 13. Mans bērns izvēles karjeru. (pieejams: https://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf)

INFOGRAFIKAS

Karjeras vadības prasmes

https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_prasmes.pdf

Karjeras orientēšanās karte

https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_orientesanas_karte.pdf

Tavas attīstības iespējas skolas laikā

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf

Kā plānot karjeru

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf

Ko es zinu par mobilitāti

https://viaa.gov.lv/files/news/727/ko_es_zinu_par_mobilitati_final.pdf

Vienlīdzīgas karjeras iespējas vīriešiem un sievietēm.

https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_infolapa_210x297mm_WEB.pdf

Kā iepazīt uzņēmumu?

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Ka_iepzit_uznemumu.pdf

Izvēlies izglītību Latvijā!

https://viaa.gov.lv/library/files/original/73183_Izglitiba_LV_VIAA_infografika_v4_3.pdf

Veido savu karjeru pats! (origami kubs)

https://viaa.gov.lv/library/files/original/48455_VIAA_origami_labots_internetam.pdf

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Karjeras_atbasta_sistemas_dalibnieki_un_to_lomas.pdf

Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa

https://viaa.gov.lv/library/files/original/eksaktie_prieksmeti_infogr.pdf

https://viaa.gov.lv/library/files/original/sabiedriba_infogr.pdf

https://viaa.gov.lv/library/files/original/maksla_infogr.pdf

https://viaa.gov.lv/library/files/original/valodas_infogr.pdf

VIDEO MATERIĀLI PAR KARJERU UN PROFESIJĀM

1.

Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2012

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

2.

Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

3.

Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

4.

Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

5.

Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0

6.

Zinātkāres centrs ZINOO-par pasauli, tehnoloģijām un sevi tehnoloģiju pasaulē

https://www.youtube.com/user/ZinatnesCentrsZINOO/videos

7.

Eksperimenti un citas aktivitātes – “Zili brīnumi” un par jauniešu drošību internetā

https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos

8.

Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

https://youtu.be/HAdeENyW5oc

9.

Tavai Karjerai video lekcija - Karjera IT nozarē

https://youtu.be/e-qBTf4qapY

10.

Tavai Karjerai video lekcija - Kāpēc izvēlēties IT nozari?

https://youtu.be/hKuS5YDqMzY

11.

Tavai Karjerai video lekcija – Vecākiem – bērna karjeras atbalstam

https://youtu.be/PNu-2bE1XCM

12.

Tavai Karjerai video lekcija - Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā

https://youtu.be/-QDPqvjOfHA

13.

Tavai Karjerai video lekcija - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

https://youtu.be/6a_ZzHlT6Oo

14.

Animācija: Dēls vēlas iegūt profesiju + karjeras speciālistu komentāri

https://youtu.be/DPZGzVYcKfE

15.

Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā + karjeras konsultantu komentāri

https://youtu.be/iDtvRVnTGaM

16.

Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem + karjeras konsultantu komentāri

https://youtu.be/_kv-J2qEuO8

17.

“Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Tīnas Graudiņas pieredze karjeras izvēlē

https://youtu.be/oOhtgBGVC0s

18.

“Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Virtuāla pieslēgšanās drukas produktu ražotājam “Printful”

https://youtu.be/bBZFNnAtqlE

19.

Video, infografikas un spēles karjeras izglītībā

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

Interneta vietne

Apraksts

https://www.latvijaskvalifikacijas.lv

Latvijas kvalifikāciju datubāze.

https://lvportals.lv/tema/izglitiba/skola

Jautājumi saistībā ar izglītību.

http://www.niid.lv/

Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā: vispārējā, profesionālā un augstākā izglītība, kursi pieaugušajiem un bērniem, skaidrojumi un apraksti izglītības iespēju izpratnei,e-konsultācijas, interaktīvi karjeras izvēles testi.

https://login.mykoob.lv/login#/

Mykoob mācību sociālais tīkls

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/skolas

Informācija par aktuālāko izglītības nozarē.

https://www.izm.gov.lv/lv

Izglītības sistēmas informācija: vispārējā, profesionālā augstākā izglītība.

IZGLĪTĪBA ĀRZEMĒS

INTERNETA VIETNE

APRAKSTS

https://eurodesk.eu/

EK jaunatnes informācijas tīkls: mācības, darbs, dzīvošana un ceļošana Eiropā.

https://jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne.gov.lv/lv/viegli-lasit/erasmus-plus

ES programma Jaunatne darbībā: iniciatīvas un projekti13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem.

http://brauktvainebraukt.lv/home

Uzdevumu komplekts, lai pārliecinātos par savu gatavību dotiesuz ārzemēm un arī izvērtēt ārzemēs gūto pieredzi.

https://europass.lv/

Ārvalstīs iegūtās mācību un darba pieredzes apliecināšana.

https://europa.eu/youth/eU_lv

Eiropas jaunatnes portāls: studēšana, darbs, brīvprātīgais darbs, apmaiņa un informācija.

https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

PLOTEUS: izglītība 30 Eiropas valstīs un Turcijā, apmaiņas programmas, padomi pārceļoties uz citu valsti, noderīgas saites

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

Vispusīga informācija par studiju iespējām ārvalstīs.

https://www.viaa.gov.lv/lat/

Euroguidance Latvija: studijas ārvalstīs, studentu apmaiņa, valstu katalogs, jautājumi un atbildes.

https://www.enic-naric.net/

Diplomu atzīšana: Latvijas diplomi ārzemēs.

https://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/

Stipendijas studijām ārvalstīs.

https://www.balticcouncil.org/en/sakums/

Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.

https://www.shortcoursesportal.com/

Stipendiju programmas Eiropā.

http://ergoeducation.com/

Komerckompānijas piedāvājumi: kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.

https://www.bachelorsportal.com/

Bakalaura studijas Eiropā.

https://dreamfoundation.eu/

Mācības ārvalstīs: programmas, prasības, testi, padomi, pieteikšanās mācībām.

https://afs.lv/

Skolēnu apmaiņas programmas.

https://yfu.lv/

http://www.eastchance.com/index.asp

Studentiem no Centrālās un Austrumeiropas: stipendijas un karjeras iespējas.

CITA KARJERAS INFORMĀCIJA

INTERNETA VIETNE

APRAKSTS

https://www.youtube.com/watch?v=YBLcHFMQomk

BIZNESA ETIĶETE CV

https://www.youtube.com/watch?v=EdW3FqR5iMU

BIZNESA ETIĶETE

"darba intervija"

www.e-darbs.lv

Portāli darba meklētājiem Latvijā

www.workingday.lv

www.jobs.lv

www.cvmarket.lv

www.cv.lv

https://www.nva.gov.lv/lv/eures

Darba meklēšana Eiropā: konsultācijas, informācija, dzīves un darba apstākļi.

https://www.prakse.lv/

Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti u.c.

http://ww6.jobs-in-europe.net/

Portāls darba meklētājiem Eiropā.

www.eurojobs.com/

https://www.eurobrussels.com/

https://www.youtube.com/watch?v=IHdJr2l1N7o

Attīsti savas komunikācijas un prezentācijas prasmes

https://www.youtube.com/watch?v=2zZ2dCMSp-A

https://www.lm.gov.lv/lv/profesiju-klasifikators

Latvijas profesiju klasifikators un profesiju standarti.

https://etwinning.lv/

Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.

https://www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas

Darbs un stažēšanās ES institūcijās un EK vēlēšanu novērošanas misijās.

Informāciju sagatavoja
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
pedagogs-karjeras konsultante L.Ločmele

viaa nap 2020 esf 2

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei