Vēstures skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 24 Februāris 2021 17:27

23.februārī vēstures skolotāji, izmantojot Zoom platformu, tikās sanāksmē, lai pārrunātu, kā sokas ar pilnveidotā mācību satura apguvi 10.klasēs.

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja Irēna Šaicāne pastāstīja par Vēstures un sociālo zinību biedrības (VSSB) organizēto pasākumu „Apaļais galds II”, kurā skolotāji iepazinās ar jaunāko informāciju, dalījās pieredzē, meklēja dažādas stratēģijas pilnveidotā mācību satura īstenošanai 10.klasēs.

Vēlreiz tika atgādināts, ka 10.klasē pamatā vairs nav hronoloģiskā, bet gan vairāk fenomenu pieeja vēsturē. Tā kā jaunajā mācību kursā liels uzsvars ir uz sociālajām zinātnēm, tad vēlreiz tika pārrunāts par demokrātijas jēdzienu politikā un valsts pārvaldē. I.Šaicāne, daloties pieredzē, uzsvēra gan snieguma līmeņu aprakstu veidošanu un izmantošanu formatīvajā vērtēšanā, gan 25 vārdu kopsavilkumu par lasīto, gan deva skolotājiem atgādni, kā analizēt vēstures avotus.

Vēstures skolotājas Inta Ludborža un Anita Stepanova piedalījās VSSB pasākumā „Apaļais galds III”. Viņas pastāstīja, kā vizuālos avotus pētīt kopā ar skolēniem, kam īpaši jāpievērš uzmanība: simboliem, cilvēku izvietojumam, citām detaļām. Viena no stratēģijām vizuālo avotu analīzē ir dimanta metodes izmantošana. Joprojām aktuāls jautājums ir par summatīvo vērtēšanu 10.klasē, joprojām paraugu gandrīz nav, ir tikai dažas iestrādes.

Mācību jomas vadītāja uzsvēra, ka daudz interesantu ideju un paņēmienu ir informatīvajā izdevumā „Ideju strops”, jau ir lasāmi un izmantojami divi numuri, savukārt par pieredzi kursa „Vēsture un sociālās zinātnes” mācīšanā ir rakstīts arī februāra „Skolas vārds” elektroniskajā izdevumā.

Lai pietiek uzņēmības, galvenais – veselības attālinātajā mācību procesā! Uz tikšanos marta brīvdienās- 17.martā!

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja Irēna Šaicāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei