Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizācija skolēniem ar speciālajām vajadzībām”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 03 Marts 2021 15:42

Februārī un martā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus "Mācību procesa organizācija skolēniem ar speciālajām vajadzībām". Kopumā šo programmu apgūs 62 pedagogi. Kursus vada Rēzeknes pamatskolas- attīstības centra izglītības metodiķe, vispārējās izglītības skolotāja un pedagoģiski medicīniskās komisijas speciāliste Aļona Viļuma.

Programmā iekļautas tēmas par skolēniem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem, viņu psiholoģiski pedagoģiskais raksturojums un izpēte, izmantojamie atbalsta pasākumi un pielāgojumi, kā arī metodes, strādājot ar šiem skolēniem.

Kā atzina kursu dalībnieki, iegūtās zināšanas noderēs praktiskajā darbā. Skolotāji atzinīgi novērtēja to, ka kursus vada praktizējošs pedagogs ar lielu pieredzi, ar izpratni par problēmām šodienas skolas ikdienā, īstenojot speciālās izglītības mācību priekšmetu  programmas vispārizglītojošās skolās. Pedagogiem, kas uzsāk darbu speciālās izglītības programmā, tika dota izsmeļoša un izglītojoša informācija, savukārt pedagogi ar pieredzi varēja gūt pārliecību, ka lektores piemēri saskan ar viņu praktizēto ikdienas darbā.

Kursos tika pārrunātas tēmas gan par aktuālo likumdošanā šajā jomā, gan par metodisko līdzekļu un metožu daudzveidību. Lektore  dalījās savā pieredzē, aicināja pedagogus izmantot daudzās interneta vietnes, kuras piemērotas tieši darbam speciālās izglītības programmās.

Izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei