Tirgus izpētes par būvdarbiem - 2022. gads

Kategorija: Iepirkumi
Trešdiena, 29 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 11 Marts 2022 11:29
Tirgus izpētes publicēšanas datums, līguma priekšmets, ID Nr., piedāvājumu iesniegšanas termiņš Tirgus izpētes dokumenti

Tirgus izpētes rezultāti

(rezultātu publicēšanas datums, piegādātājs, līgumcena bez PVN)

03.03.2022.

Apkures sistēmas remontdarbi Balvu novada Briežuciema pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/18)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

11.03.2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMATI”

Reģ.Nr.42403017981

Līgumcena – EUR 4392,59 bez PVN

10.02.2022.

Ūdens atdzelžošanas stacijas atjaunošanas darbi Balvu novada Lazdulejas pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/13)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

22.02.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJĀ)

09.02.2022.

Dīķa tīrīšana Balvu novada Lazdukalna pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/11/ELFLA)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.02.2022., plkst.10.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

21.02.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NEVIENS NO PRETENDENTIEM NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)