BIIAC konsultācijas turpinās

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Trešdiena, 12 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 12 Janvāris 2022 14:39

Pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir valodas traucējumi, savlaicīgi jāsaņem logopēda palīdzība, lai nodrošinātu bērna personības vispusīgu attīstību un kvalitatīvu sagatavošanu mācībām skolā. Runa tiešā veidā ietekmē bērna domāšanu, un traucēta runa diemžēl neizbēgami pasliktina bērna sekmes skolā un spēju komunicēt ar saviem vienaudžiem. 

Lai sniegtu konsultatīvu atbalstu izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem, Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciāliste/ logopēde Tamāra Rajecka šonedēļ devās izbraukuma konsultācijā uz Rekavas vidusskolas pirmsskolas 5 - 6 gadīgo grupiņu.

Paldies skolas direktorei Ž. Maksimovai un pedagogiem par atbalstu, ieinteresētību un iesaistīšanos. Šīs tikšanās reizes turpināsies, jo skolas vadība un pedagogi savos plānotājos atzīmēja jau nākošo konsultācijas dienu.

Palīdzēsim mūsu bērniem attīstīt valodu un vienlaikus veicināsim intelekta un emociju attīstību!

Uz sadarbību!

Informācija: BIIAC vadītāja Olita Loseva.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei