Ukrainai   Siltums


Daugavpils “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam izveidojusi Latvijā vēsturiski lielāko sadarbības tīklu un nozīmīgajam titulam kandidēs kopā ar Rēzekni un visu Latgales reģionu

Kategorija: Eiropas kultūras galvaspilsēta/Daugavpils 2027
Otrdiena, 01 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 14 Februāris 2022 15:30

Eiropas kultūras galvaspilsēta2021.gada 22.martā, toreizējie novadu vadītāji  - Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Rugāju novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine un Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs parakstīja Daugavpils pilsētas domes un Latgales plānošanas reģiona pašvaldību Sadarbības memorandu, ar kuru Daugavpils pilsētas dome un Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji vienojas par kopīgu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas veidošanā, veicinot reģiona atpazīstamību, kultūras piedāvājuma pilnveidošanos, kultūras patēriņa pieaugumu, attīstot kultūrtūrismu un radošo tūrismu, iepazīstinot ar Latgales unikālā kultūras mantojuma vērtībām, radošo jaunradi, kā arī sniedzot pozitīvu ieguldījumu citu saistīto nozaru attīstībā.

Memoranda mērķis bija sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu starp Memoranda parakstītājiem, plānojot Daugavpils pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam un īstenojot Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu Latgales reģionā

Arī pārējās Latgales reģiona pašvaldības (pirms Administratīvi teritoriālās reformas) parakstīja sadarbības memorandu, vienojoties par kopīgu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas veidošanā. Sadarbības memorandu parakstīja Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Aglonas novada, Baltinavas novada, Balvu novada, Ciblas novada, Dagdas novada, Daugavpils novada, Ilūkstes novada, Kārsavas novada, Krāslavas novada, Līvānu novada, Ludzas novada, Preiļu novada, Rēzeknes novada, Riebiņu novada, Rugāju novada, Vārkavas novada, Viļakas novada, Viļānu novada un Zilupes novada domju priekšsēdētāji.

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma koncepcijai dots nosaukums “LINGUA FRANCA: meklēt, radīt, runāt”. Daugavpils vēlas kļūt par 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, lai kopā ar Latgali radītu un arī visai Eiropai rādītu to, kā sabiedrībā ar viedokļu dažādību kultūra un māksla kļūst par pamatu kopīgai valodai jeb Lingua Franca. Daugavpils kā Eiropas kultūras galvaspilsēta aicina uz kopradīšanu un sadarbību visās valodās runājošus cilvēkus, lai dažādie burti, zilbes, vārdi un teikumi savītos šodienai nozīmīgos stāstos par ilgtspējīgu kopīgu dzīvi, kurā cilvēki ar prieku rūpējas viens par otru un dabu, kurā māksla un zinātne palīdz viena otrai atrast atbildes uz veselīgai nākotnei svarīgiem jautājumiem un, kurā kultūra un māksla palīdz pielikt punktu nesaskaņām, jautājuma zīmi neskaidrajam un izsaukuma zīmi cilvēcībai. Daugavpils ar tās bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu, dinamisko attīstību un aktīvajām kopienām ciešā sadarbībā ar Rēzekni un Latgales reģionu ir apņēmības pilna iegūt titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.

Plašāka informācija daugavpils2027.eu

Atzīmējot memoranda parakstīšanu, katras pašvaldības pārstāvji vienojās kopīgā foto kolāžā.

Baltinavas novadu pārstāvēja priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa (fotogrāfijā tur burtu E vārdā MES).

Balvu novadu pārstāvēja izpilddirektore Gunta Raibekaze (fotogrāfijā tur burtu A vārdā LINGUA).

Rugāju novadu pārstāvēja izpilddirektore Daina Tutiņa (fotogrāfijā tur burtu J vārdā RUNOJAM).

Viļakas novadu pārstāvēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene (fotogrāfijā tur burtu M vārdā RUNOJAM).



Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei