Karjeras dienas Balvu Valsts ģimnāzijā "Ceļā uz savu mērķi"

Kategorija: Karjeras izglītība
Trešdiena, 16 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 16 Februāris 2022 09:29

sociaalais fonds9.-11. februārim, sadarbībā ar augstākajām izglītības iestādēm, portālu Prakse.lv Balvu Valsts ģimnāzijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros noritēja Karjeras dienas.

Mērķis un uzdevumi: Iepazīštināt skolēnus ar augstākās izglītības iegūšanas iespējām, apskatot izglītības iestāžu piedāvājumu, ieklausoties augstskolu absolventu un studentu pieredzes stāstos, sniegt iespēju uzdot interesējošus jautājumus tiešsaitē. Radīt iespēju izvērtēt savu turpmākās karjeras izvēles ceļu, iesaistoties profesionāļu sniegtajās vieslekcijās. Izvērtēt savas prasmes un intereses pildot karjeras izvēles atbalsta testus, ieklausoties profesionāļu stāstījumos.

9. un 10.februārī Prakse.lv projektu vadītāja Elīna Mazure iepazīstināja vienpadsmito un divpadsmito klašu skolēnus ar profesiju un augstskolu programmu izvēles iespējām, ieteiktāko studiju programmu TOP, darba devēju viedokli, veica aptauju menti com platformā par jauniešu nākotnes nodomiem. Aptaujas rezultāti liecināja, ka 43% no respondentiem, 12.klases skolēniem, droši zina, ko darīs pēc vidējās izglītības iegūšanas, bet 57% -vēl ir pārdomu ceļā. Skolēni  atzina, ka viņu turpmākās profesijas izvēle ir atkarīga no viņiem pašiem ( 55%), bet to var ietekmēt arī draugi, paziņas, informācija internetā, kā arī liela loma ir ģimenes atbalstam ( 27%).

Karjeras dienās 10.-12.klašu ģimnāzistiem bija iespēja iesaistīties sarunās, diskusijās, noklausoties Vidzemes augstskolas lekcijas/nodarbības : “Kas slēpjas zem vārda “žurnālists”?”,

“Ietekmētāji( influencers) kas viņi ir, un kādi viņi ir? Ietekmētāju mārketings kā digitālā mārketinga atzars mūsdienās”, “Par tehnoloģijām, inženieriem un darbu nākotnē”, kuras vadīja Vidzemes augstskolas pasniedzēji Māra Arāja, Alvis Sokolovs un Renāte Cāne.

Savukārt 10. februārī 9.-12.klašu skolēnus ar savām izglītības programmām, studentu dzīves raksturojumu iepazīstināja Rīgas Stradiņa universitāte.

11.februāris bija veltīts izglītības iespēju izpētei, nākotnes mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas “receptes” meklējumiem. No plkst. 10.00-14.30 notika attālinātā Izglītības izstāde Skola 2022. BVĢ “Ceļā uz savu mērķi”. Pasākumam, izmantojot zoom platformu, pieslēdzās 127 dalībnieki. Ņemot vērā to, ka kopīgi pieslēdzās klašu kolektīvi un pat skolas, dalībnieku skaits bija ap 250. pasākumu vadīja Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni –Ance Salmane un Iļja Polis.

Attālinātās izstādes dalībniekus ar savu izglītības ceļu iepazīstināja arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,  Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene, Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Ināra Konivale un Balvu novada Izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante Lidija Ločmele.

Jau ar pirmajām minūtēm visi attālinātā pasākuma dalībnieki kļuva par virtuālajiem ciemiņiem Balvu pilsētas 94. dzimšanas dienas svinībās. Tika teikti apsveikuma vārdi pilsētai un sūtītas virtuālās tortes, ko gatavojušas balvenietes, Balvu Valsts ģimnāzijas absolventes Dagnija Vaickovska, Sintija Sirmace, Roberta Sērmūkša un Senda Dz vadītājas Dzintras Sprudzānes meistares.

Izstādes ietvaros Balvu novada 9.-12.klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar astoņu augstāko izglītības iestāžu programmu piedāvājumu. Attālināti tikties ar skolēniem uz sarunu bija ieradušies pārstāvji un bijušie absolventi no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, Vidzemes augstskolas, Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas “Turība”, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA,  Latvijas Lauksaimniecības universitātes un  Rīgas Tehniskās universitātes. Tātad, jauniešiem bija iespēja iepazīt ne tikai pašas augstskolas piedāvājumu, bet arī, ieklausoties absolventu stāstījumos, iegūt informāciju par izglītības iestādes devumu konkrētas personības karjeras ceļa veidošanā.

Uz attālināto pasākumu, pastāstīt savu karjeras veidošanas ceļu, mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas “recepti”, aicinājām Balvu Valsts ģimnāzijas bijušos absolventus, patreizējos augstskolu studentus, un arī Balvu novada sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, entuziastus, kuri jau ir veiksmīgi realizējuši daudzus savus mērķus. Uz attālināto tikšanos ar skolēniem ieradās- Edgars Kaļva ( kafejnīcas “Kureti Cafe” īpašnieks, Ziemeļlatgales futbola centra vadītājs), Inta Ozola ( IU “Inardi” vadītāja, biedrības “Nūjot Prieks” dibinātāja), Andris Bačuks (deputāts, fizioterapeits, futbola treneris un lauksaimnieks), Linda Čevere (, Vidzemes augstskolas studente), Monta Ripa (Latvijas Kultūras akadēmijas 1. kursa studente), Ernests Mežals un Annija Ertmane (Rīgas Tehniskās universitātes 2.kursa studenti).  

Noslēgumā tika veikta virtuālā aptauja ar pasākuma izvērtēšanu. 96% dalībnieku atzina pasākumā sniegto informāciju par noderīgu.

Saprotam, ka neviens nevar iedot tādu recepti nākotnes veidošanai, kura absolūti derētu visiem. Katram pašam jāiemācās izvērtēt sevi, savas iespējas, vēlmes., jāapzinās potenciālie šķēršli, kurus pārvarot var iegūt jaunu motivācijas devu. Galvenais, lai ir interese un sapratne par to,  ka katra paša gribasspēks ir milzīgs resurss, kurš jāizmanto.

Paldies dalībniekiem par ieinteresētību, klašu audzinātājiem, karjeras konsultantēm par informācijas nodošana, jauniešu iesaisti, augstskolām, darbīgajiem studentiem un mērķtiecīgajiem mūsu sabiedrības līderiem par atsaucību, laika izplānošanu!

Liels, liels paldies  par sapratni, sadarbību, augstvērtīgu savstarpējo komunikāciju proaktīvajai  BVĢ komandai – direktores vietniecei audzināšanas jomā Dainai Mediniecei, direktores vietniekam informācijas tehnoloģiju jomā Arnim Stuckam un mūsu pasākuma vadītājiem, kuri nākotnē, varbūt, kļūs par televīzijas raidījumu vadītājiem -Ancei Salmanei un Iļjam Polim.

Lai katram izdodas sasniegt izvirzīto mērķi!

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informācija: Balvu novada Izglītības pārvaldes pedagoģe - karjeras konsultante Lidija Ločmele