LU studenti skolotāju kurpēs Viļakas Valsts ģimnāzijā

Category: Viļakas Valsts ģimnāzija
Wednesday, 13 April 2022
Last Updated: Wednesday, 13 April 2022 10:49

Latvijas Universitātes studenti Viļakas Valsts ģimnāzijā

10.-11.aprīlī mūsu skolā viesojās brīnišķīga Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) komanda – 3 pasniedzēji un 10 studenti.

Ierodoties Viļakas pusē, ciemiņi iepazina pilsētu, Viļakas Romas katoļu baznīcu un priesteri Guntaru Skutelu, mūsu skolotājas Evitas Zarembas-Krīgeres leļļu izstādi, saimniecību “Kotiņi” un Rekovas dzirnavas un dienas izskaņā - Viļakas ezera promenādi.

Pirmdienas rītā tikāmies iepazīšanās līnijā kopā ar 1.-12.klašu skolēniem un skolotājiem. Turpinājumā gan LU studenti un pasniedzējas vadīja mācību stundas visām klašu grupām – gan tradicionālos mācību priekšmetus kā sports, matemātika, mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda, literatūra, krievu valoda, klases stunda, bioloģija, angļu valoda, sociālas zinības un vēsture, gan aicināja piedalīties pirmās palīdzības, ilgtspējīgas attīstības un domāšanas nodarbībās. Savukārt skolotājiem bija iespēja vērot studentu vadītās stundas, kavēties atmiņas laikā, kad paši uzsāka skolotāja darba gaitas, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par vēroto.

Dienas noslēgumā studenti dalījās ar saviem iespaidiem par aizvadīto dienu. Dažiem no viņiem šī bija pirmā pieredze strādāt reālā mācību stundā. Diena bija piesātināta, iespaidiem bagāta un ieguvēji ir ikviens – VVĢ saime un LU PPMF komanda!

Paldies Dr.profesorei Indrai Odiņai par ilggadēju sadarbību, pasniedzējām Lolitai Šelvahai un Agitai Klemperei- Sipjaginai, studentiem Agijai, Elizabetei, Tatjanai, Martai, Valērijai, Karīnai, Marijai, Dariusam, Mustafam un Sandim par aizraujošām nodarbībām!

Informācija un foto: Santa Bondare

Direktores vietniece metodiskajā jomā

Galvena_LU_studenti_VVG (1).jpgLU_studenti_VVG (1).jpegLU_studenti_VVG (2).jpegLU_studenti_VVG (3).jpegLU_studenti_VVG (5).jpegLU_studenti_VVG (6).jpegLU_studenti_VVG (7).jpeg