1.§ Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 21 Februāris 2011 14:58

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo un otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.panta otro daļu, Balvu novada Domes Balsu skaitīšanas komisijas 2011.gada 15.februāra protokolu Nr.2,

AIZKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10, PRET – 3, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt deputāti Ināru ŅIKUĻINU.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei