XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” deju kolektīvu metodiskais seminārs

Kategorija: Ceļā uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150. gadskārtu
Trešdiena, 01 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 14 Jūnijs 2022 09:31

Deju skate27.un 28. maijā Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā pulcējās dejotāji no Rēzeknes pilsētas, Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadiem, lai metodiskajā seminārā izdejotu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” repertuāra dejas.

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” iecerēts kā veltījums izziņas kārei un mūžīgās izaugsmes meklējumiem, dejās un stāstos atainojot dažādu laiku Latvijas apceļotāju pieredzēto, sajusto un secināto, viesojoties Latvijas novados, iepazīstot vietējo tradīcijas, paražas un atklājot katras vietas unikālo dzīvesziņu.

Savu sniegumu rādīja 11 Balvu novada, 16 Ludzas novada, 19 Rēzeknes un Rēzeknes novada kolektīvi, kuru sniegumu vērtēja ekspertu komisija: Jānis Purviņš – horeogrāfs, Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs; Jānis Ērglis –horeogrāfs, Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs; Gunta Skuja – horeogrāfe, LNKC  Latviešu skatuviskās dejas konsultatīvās padomes locekle; Guntis Tjarvja – horeogrāfs, Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas deju kolektīvu virsvadītājs; Agris Veismanis – Balvu novada deju kolektīvu virsvadītājs; Tehniska sekretāre Elīna Ķersele.

Lieluzveduma mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš seminārā deju kolektīvu vadītājiem uzsvēra “Ir ļoti liels prieks satikt visus dzīvē, klātienē. Deja jau savā būtībā ir dzīvā enerģija, tā vispirms ir divu cilvēku satikšanās, pēc tam – kolektīvā satikšanās.

Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja Rudīte Krūmiņa pateicās deju kolektīvu virsvadītājiem un vadītājiem par ieguldīto darbu, par atkal satikšanos un vēlēja visiem satikties Daugavas stadionā 2023. gadā. “Es ticu un ceru, ka 2023. gadā mēs visi kopā tiksimies Daugavas stadionā.”

Pateicība par sadarbību pasākuma organizēšanā Balvu deju apriņķa virsvadītājam Agrim Veismanim, Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvam, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās skolas personālam, Kubulu pagasta pārvaldei.

Informāciju sagatavoja:

Iveta Tiltiņa

Balvu novada Kultūras pārvaldes

Projektu un sabiedrisko attiecību speciāliste